Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Історичний розвиток публік рилейшнз

Історичний розвиток публік рилейшнз

Назва:
Історичний розвиток публік рилейшнз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,51 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Історичний розвиток
публік рилейшнз”


Підприємства та організації (далі — підприємства) навіть еко-номічно розвинутих країн основними напрямками встановлення контактів з покупцями ще й досі вважають опрацювання реклам-ного звернення. Однак багато які з них уже зараз мають менеджерів або навіть окремі служби паблік рилейшнз. Так само як реклама пройшла шлях від простого викрикування зазивалами повідомлень про товари, так і уявлення про те, що таке сучасна комунікація, в перспективі має значно трансформуватися у бік зростання значення паблік рилейшнз. Уже тепер підприємства й вбачають основне завдання комунікацій у створенні доброзичли-вих взаємовідносин між виробником товару чи послуги та його споживачем (покупцем). Тому у перспективі паблік рилейшнз повинно набрати ширшого тлумачення, ніж просто зв'язок з гро-мадськістю. Воно має стати рекламним, а комерційна реклама, у свою чергу, має стати комунікабельнішою.
Отже, перед кожним підприємством на сучасному етапі стоять два завдання в галузі паблік рилейшнз: перше — встановити кон-такти між трьома громадськими групами: замовниками (покуп-цями, споживачами), акціонерами та службовцями; друге — про-сування підприємства та його продукції на ринках продажу за умов жорсткої конкуренції. Крім того, керівники окремих під-приємств усе частіше приходять до думки, що їм треба більше знати про громадськість та її окремі групи, інтереси яких можуть кардинально вплинути на функціонування конкретного підпри-ємства. Керівництво найбільших фірм швидко збагнуло, що де-шевше заздалегідь вивчити можливу реакцію громадськості, ніж розпочати випуск продукції, котра не користуватиметься попи-том. Керівники вже навчилися того, що ігнорування або недо-оцінка реакції різних груп населення призводять до значних втрат, навіть до ліквідації цілих галузей промисловості.
Паблік рилейшнз є складовою маркетингових комунікацій, а останні — маркетингу. Відтак паблік рилейшнз як робота з гро-мадськістю є передумовою та важливою частиною (особливо ни-ні) маркетингу. На думку окремих спеціалістів з маркетингу, па-блік рилейшнз стає новим, п'ятим елементом маркетингу, допов-нюючи продукт (product), ціну (price), просування (promotion), місце (place) та стаючи новим «р» — «public relation».
Найчастіше в літературі з маркетингу поняття «просування» та «маркетингові комунікації» вважаються тотожними, якщо до просування додано і паблік рилейшнз. Різниця полягає в тім, що маркетингові комунікації просувають товари, а паблік рилейшнз — організації або особистості. Отже, маркетингові комунікації вна-слідок включення до них паблік рилейшнз виходять за межі тра-диційного ринкового сегмента, їхньою цільовою аудиторією ста-ють групи впливу, лідери, професійні асоціації та значно ширші верстви громадськості, ніж просто покупці. Паблік рилейшнз займається і просуванням товарів, але не за допомогою реклами, тобто комерційних заходів, а за допомогою інформації — спеці-альних статей, тематичних добірок тощо.
Один із теоретиків реклами (ще до того, як від неї відокреми-лася робота з громадськістю) сказав, що функцією реклами є продаж товарів та способу життя. Те саме можна сказати віднос-но паблік рилейшнз, тому що робота з громадськістю — це фун-кція менеджменту зі встановлення та підтримування комунікацій між організацією та громадськістю.
Основна мета паблік рилейшнз у маркетингу — це майстерне поєднання соціальних, політичних і психологічних факторів се-редовища (зовнішнього та внутрішнього) у спосіб, сприятливий для успіху організації, забезпечення необхідної поведінки цього середовища щодо організації (підприємства), а відтак і щодо її продукції. Для досягнення маркетингових цілей діяльність із паблік рилейшнз на підприємстві та в організації можна вести за 1 кількома напрямками, зорієнтованими на різні групи громадськості. До громадських цільових аудиторій належать, як уже зазначалося, споживачі, засоби інформації, партнери, конкуренти то-що, і з кожною з цих груп необхідно провадити роботу різними методами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Історичний розвиток публік рилейшнз

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок