Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Ціни в умовах ринку

Ціни в умовах ринку

Назва:
Ціни в умовах ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,24 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат
на тему:
Ціни в умовах ринку


Закон попиту. Попит — платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці можуть та мають намір заплатити за потрібні їм товари (послуги). Природно, що попит не можна ототожнювати з потребою як такою: якщо людина відчуває потребу в чому-небудь, але у неї немає грошей, то вона не володіє купівельним попитом. Величина попиту на товар визначається впливом таких факторів:
Стх =f(Птx; Д; Цтх; Цтy; Цтg; Пс; Пм, де
Стх — попит на товари;
Птх — потреби покупця в даному товарі;
Д — прибуток споживача;
Цтх — ціна на цей товар;
Цту — ціна товару-аналогу;
Цтg — ціна на товар, що доповнює;
Пс — купівельна спроможність споживача;
Пм — думка споживача відносно перспектив його еко-номічного добробуту.
Закон попиту демонструє зв'язок між цінами та кількістю товарів, які можуть бути придбані за кожною даною ціною. Він свідчить про те, що при інших рівних умовах за низь-кою ціною реально продати більше товарів, ніж за високою. Цей взаємозв'язок можна навести у вигляді кривої попиту, наведеної на рисунку 1.
Крива попиту показує, що :
¦ за низькою ціною товар зможе придбати більша кількість покупців, бо низькі ціни спонукають багатьох покупців віддати перевагу цьому-товару перед іншими;
¦ якщо ціни на товар будуть високими, певна кількість по-купців відмовиться від купівлі, тобто чим нижча ціна, тим більший попит.
Рис. 1. Крива попиту (за ціною)
Таким чином, закон попиту відбиває таку функціональну залежність попиту (С) від ціни (Ц):
с =f(Ц)
Вона означає, що між ціною та кількістю товару встанов-люється зворотнопропорційна залежність, тобто чим вища ціна, тим менше буде куплено товарів за даною ціною. Збільшення кількості товарів у продажу викликає у свою чергу зниження ціни на нього.
На фармацевтичному ринку дуже часто виникає си-туація, коли за певних умов попит на окремі ліки може змінюватися, у той час, як ціна залишається постійною. Подібна ситуація має місце в таких випадках:
¦ коли на ринок виходять аналоги лікарських засо-бів. Коливання цін на окремі препарати викликає зміни у попиті на них або їх аналоги;
¦ коли є реальне підвищення прибутків спожива-чів, яке відразу впливає на попит на ті медика-менти, які користуються "повагою" у лікарів або "модою" у споживачів;
¦ коли медикаменти рекламуються засобами масо-вої інформації, особливо під час сезонних захво-рювань;
¦ коли збільшення цін на ліки, що потребують до-даткового вживання інших лікарських засобів, окрім зниження попиту безпосередньо на цю фар-макотерапевтичну групу, викликає зниження по-питу на додаткові лікарські засоби (наприклад, збільшення ціни на лікарські засоби, які посилю-ють видільну функцію нирок — група салуретиків — викликає зниження попиту на додаткові лі-карські засоби, що містять натрій або калій, хоч ціни на них залишилися постійними).
Ступінь кількісної зміни попиту у відповідь на зміненім цін харак-теризується еластичністю або нееластичністю попиту. Під еластичні-стю попиту слід розуміти ступінь зміни попиту залежно від динаміки цін. Мірою такої зміни служить коефіцієнт еластичності попиту (е), який можна розрахувати за формулами:
, де
С1 — величина попиту при старих цінах;
С2 — величина попиту при нових цінах;
Ц1 — попередня ціна;
Ц2 — нова ціна.
, де
%ДОп — зростання обсягу попиту в процентах;
%ДЦ — зниження цін у процентах.
Безпосередньо обсяг попиту визначається як:
Оп = Ц х К, де
Ц — ціна за одиницю товару;
К — кількість проданих товарів.
Якщо при зростанні цін показник "обсяг попиту" (Оп) па-дає, то попит на товар Прийнято вважати еластичним (е>1).
Нееластичний попит (е<1)виявляється, якщо платоспро-можна потреба покупців не чутлива до змін цін. Як прави-ло, до товарів нееластичного попиту належать:
¦ товари першої необхідності;
¦ товари, які зовсім або майже не мають замін;
¦ відносно недорогі.
Попит, коефіцієнт еластичності якого дорівнює одиниці (е=1), називається унітарним.
На рисунку 6. наведені графіки, що демонструють розглянуті види еластичності попиту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Ціни в умовах ринку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок