Головна Головна -> Реферати українською -> Краєзнавство -> Розвиток гончарства на території України

Розвиток гончарства на території України

Назва:
Розвиток гончарства на території України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,19 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Вступ
В різних куточках нашої планети майстри глини та вогню з незапам'ят-них часів створювали керамічні вироби, які, органічно поєднуючи утилітарні та декоративні якості, використовува-лись у повсякденному житті людини.
Століттями формувався колективний творчий досвід, самобутні національні традиції, поповнювалася скарбниця на-родного мистецтва.
З появою тиражованого фабричного виробництва утверджувалось і розвива-лось професійне мистецтво кераміки. Відносини його з традиційним гончар-ним промислом складалися по-різному. Позитивним явищем стало вивчення і творчий розвиток традицій, вдоскона-лення технології, проведення конкрет-них заходів з метою сприяння діяльності народних митців у нових суспільно-еко-номічних умовах.
Разом з тим нерідко ігнорувався дос-від минулого, виявлялося нерозуміння давніх художніх та естетичних цінностей, ішов занепад традиційних гончарних осередків.
Незважаючи на складні метаморфози у процесі розвитку, мистецтво кераміки завжди користувалося популярністю, а керамічні вироби знаходили широке застосування.
Сьогодні мистецтво кераміки розвива-ється не тільки в традиційному руслі народної творчості, його збагачує діяль-ність художників-професіоналів. Постій-ний інтерес до кераміки зумовлюється багатством пластичних, кольорових, фактурних властивостей матеріалу, мож-ливістю моделювати в ньому найрізно-манітніші форми — від ювелірно-витон-чених до монументально-декоративних. Сама природа кераміки передбачає нерозривний сплав пластики та кольору, відповідає вирішенню завдань синтезу мистецтв.
Керамічні матеріали успішно викорис-товуються для виготовлення необхідних у побуті утилітарних виробів, декора-тивних композицій для архітектур-но-просторового середовища. Однак провідним напрямом діяльності кераміс-тів в останні десятиріччя стала робота над унікальними творами станкового характеру. В даній сфері плідно працю-ють художники багатьох країн. Яскраве свідчення тому — зростаючий авторитет і популярність міжнародних конкурсів та виставок декоративної кераміки, які періодично проводяться у Фаенці (Іта-лія) та Валлорісі (Франція).
У 70—80-ті роки активно виходять на міжнародну арену радянські майст-ри-керамісти. їхні твори неодноразово називались в числі кращих, відзнача-лись спеціальними нагородами та пре-міями. Свідченням високого авторитету і визнання творчих здобутків наших художників стала виставка радянської кераміки в 1986 р. у Фаенці під час роботи чергового міжнародного конкурсу.


Розділ І Розвиток гончарства на території України
Художня спадщина української народної кераміки збе-регла нам незліченну кількість витончених форм, ба-гатство і розмаїття кольорових рішень, орнаментальних мотивів, ще сформувались і розвинулися в більш як 80 центрах. Всього на Україні на порозі нашого сто-ліття було понад 650 гончарських осередків.
Розвиткові гончарства на території нашої батьківщини сприяла наявність великих покладів різноманітних глин. Керамічне виробництво зародилося тут ще в не-олітичну епоху. Найдавніші посудини були гостродон-ними, що пояснюється відсутністю столу в побуті лю-дей того часу. Предмети ліпилися вільноруч, мали тов-сті стінки і служили для зберігання зерна, їх випалювали на полум'ї багаття. Проте, незважаючи на техніч-ну недосконалість, в них уже помітні відмінності у формах, у характері орнаментації, в загальній компо-зиції. Ці художні ознаки є передусім відображенням духовної культури окремих племен, їхніх уявлень про світ і красу.
Не зупиняючись на всіх етапах розвитку давньої кераміки, розглянемо лише декілька найважливіших періодів.
Надзвичайно цікавою сторінкою цього стародавнього мистецтва є так звана трипільська або мальована ке-раміка епохи міді (2500—2000 pp. до н. е.), поширена в лісостеповій та степовій смугах Правобережної Ук-раїни і за своїм стилем близька тогочасній кераміці берегів Егейського моря. Люди цих перших землероб-ських племен ліпили посуд вільноруч, але випалювали його) вже у спеціальних печах-горнах. Трипільській кераміці властивий чіткий художній вигляд.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Розвиток гончарства на території України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок