Головна Головна -> Реферати українською -> Краєзнавство -> Поняття етносу. рід, плем’я, народність, нація

Поняття етносу. рід, плем’я, народність, нація

Назва:
Поняття етносу. рід, плем’я, народність, нація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,05 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Поняття етносу. рід, плем’я, народність, нація.


Поняття етносу. Рід, плем'я, народність, нація
Різнопланове і глибоке розкриття сутності суспільного життя людини неможливе і поза розумінням такого явища, яке окреслюється поняттям "етнос". Поняття етносу достат-ньо глибоко і ґрунтовно розроблялося багатьма видатними діячами вітчизняної та зарубіжної культури.
Вони розглядають етноси як особливі соціальні спільноти, які органічно поєднують біосферу та соціосферу, містять у собі значною мірою характеристики природної спільноти. Ет-носи — це біофізичні реальності, здатні бути оповитими соці-альною оболонкою, втіленими в ту чи іншу суспільну форму.
Етноси формуються під впливом природної належності людського угруповання до певного географічного середовища, кліматичних умов, ландшафту, рослинного і тваринного світу.
Етнічне буття людини прив'язане до певної місцевості з її географічними особливостями, що позначається на особ-ливостях побуту і культурі, на характері людей, традиціях, звичаях, спільній історичній долі та інших об'єднавчих фак-торах, що далеко виходять за межі географічного середови-ща. Етнос характеризується і певною спільністю психічних рис індивідів, що входять до його складу, які формуються під впливом природнокліматичних умов. Проте етнос, бу-дучи за своїм походженням пов'язаним із природою та три-валою генетичною еволюцією, свої головні характеристики отримує в соціально-культурному оформленні, і вони передаються від покоління до покоління через історичну пам'ять, через засвоєння культурних надбань, традицій тощо. Етнос як такий є не суто природним утворенням, а його історичною асиміляцією в культурі, що здійснюється багатьма по-коліннями людей.
Отже, етнос — це група людей, яка історично склала-ся на певній території і характеризується спільністю мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, способу жит-тя та особливостями психічного складу.
Етнос як суспільно-природне утворення слід відрізняти від історичних спільнот людей, таких як рід, плем'я, на-родність, нація, які хоч і формуються на основі певних етніч-них спільнот, проте є продуктом історії, соціокультурними утвореннями.
Групи кровних родичів, що ведуть своє походження за од-нією лінією (материнською чи батьківською), усвідомлюють себе нащадками спільного предка (реального чи міфічного), мають спільне родове ім'я, утворюють таке об'єднання, як рід. Він виникає з первісного людського стада найвірогідніше на рубежі нижнього і верхнього палеоліту як осередок суспільно-го співжиття та регулювання шлюбних стосунків. Рід обирає старійшину чи вождя й може змістити його з цієї посади; ре-гулює шлюбні стосунки; стежить за рівним поділом майна померлих членів роду; здійснює взаємодопомогу, захист і кровну помсту; має своє ім'я, спільне місце поховання й демокра-тичні збори, де вирішуються основні питання життєдіяль-ності. Етнографічні, історичні, археологічні факти свідчать, що визначальними рисами родових відносин є: рівність усіх членів роду; відсутність майнових відносин між родичами; суворе дотримання екзогамії.
Отже, цілком аргументованим є таке твердження: рід — це заснована на кровних зв'язках історична форма спіль-ності людей.
Родова спільнота є однією з необхідних умов виникнен-ня племені. Характерними рисами раннього племені є: на-явність племінної території, відокремленої від території сусідніх племен умовними рубежами; певна економічна спільність і взаємодопомога одноплемінників, що виражаєть-ся, наприклад, у колективних полюваннях; єдині племінна мова, культура, самосвідомість, традиції, самоназва.
Плем'я утворюється на основі родів, які мають спільне походження і базується, на кровноспоріднених зв'язках між його членами. Саме кровноспоріднений зв'язок, який об'єд-нав два чи кілька родів, перетворює їх на плем'я. Розвинуті племена мали племінне самоврядування, яке складалося з племінної ради, військових та цивільних вождів.
Розклад родоплемінних відносин відбувається у зв'язку зі становленням обміну і приватної власності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Поняття етносу. рід, плем’я, народність, нація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок