Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Краєзнавство -> Формування української народності

Загрузка...

Формування української народності

Назва:
Формування української народності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,18 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з українознавства
Формування української народності


Формування української народності, що почалося в глибині століть, тривало і в XIV—XV ст. Але умови цього процесу над-то ускладнилися. Українські землі захо-пили різні держави, що мали відмінні від українців мову, релігію, культуру та істо-ричні традиції. Проте між окремими час-тинами Південне-Західної Русі-України розвивалися економічні, політичні, куль-турні зв'язки.
Українська народність формувалася на землях Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського князівств, Буко-вини і Закарпаття. В XV—XVI ст. терито-рія розселення українців поширилася на південний схід, на Нижнє Подніпров'я, Побужжя, лівий берег Дніпра. Термін «Україна» поширюється з Наддніпрян-щини на всі українські землі, витісняю-чи попередній «Русь». Ця назва фігурує в офіційних документах, художніх тво-рах, народних піснях. З XIV ст. з'явила-ся назва «Мала Русь». Вперше її вжито в грамотах останнього галицько-волинсь-кого князя Юрія-Болеслава II, який ти-тулував себе - «король всієї Малої Русі». Згодом термін «Мала Русь» здебільшого вживався в офіційних документах. На-род же називав себе русинами — слово, утворене від «Русь». (Так само називали-ся й білоруси. Росіян у ті часи називали московитами).
Однією з найважливіших ознак народ-ності є мова. В XIV—XVI ст. на основі міс-цевих південних діалектів, внаслідок спілкування з мовами сусідніх народностей склалася українська мова. З XIV ст. вона стає по суті сучасною українською мо-вою. Наприкінці XVI ст. робилися спроби наблизити книжну мову до живої народної української мови.
У XIV—XV ст. культура України розвива-лася в складних умовах. Роз'єднаність українських земель, іноземне гноблення, спустошливі турецько-татарські напади -все це гальмувало процес становлення ук-раїнської національної культури. Але й за таких умов культурний розвиток не при-пинився. Українська культура розвивала-ся на засадах вітчизняних традицій попе-редніх віків, вбираючи в себе ідеї євро-пейського Відродження.
Самобутність культурного життя Украї-ни XIV—XV ст. зумовлена тим, що народ із втратою державності був приречений вик-лючно на роль виконавця чужої волі, поз-бавлений можливості вільно розвивати свої інтелектуальні та творчі здібності. За таких обставин енергія українського на-роду спрямовувалася на доведення своєї життєвості через національну культуру. Людські взаємини, побут, православна ві-ра визначили коло суспільних та культур-них інтересів.
Школи існували при монастирях, церквах, але виникали і в маєтках деяких феода-лів. Учителями були дяки. Навчалися діти грамоті, молитвам, церковному співу. Ок-ремі українці здобували освіту в школах Польщі, Чехії, Німеччини. Наприклад, син ремісника з Дрогобича Юрій Котермак (Дрогобич) закінчив Краківський універ-ситет, потім перейшов у Болонський уні-верситет (Італія), де здобув ступінь доктора, викладав астрономію й медицину, в 1481— 1482 pp. був ректором університету. В Римі вийшла книга Ю.Дрогобича «Прогностична оцінка 1483 року». Автор подав багатий матеріал з астрономії й географії. Зокрема, зробив першу в друкованій літературі спро-бу визначити географічну довготу міст Ук-раїни. Ця книга - перша видана за кордо-ном наукова праця українського автора.
Усна народна творчість представлена казками, легендами, переказами, прит-чами. До нас дійшло багато обрядових пісень:
Бодай пану у дворі страшно,
Як нам в полі сонце зайшло.
Сонце зайшло - ми ще жнемо,
При місяці снопи носимо,
При зіроньках копи кладемо,
Опівночі додому йдемо,
На світанні вечеряємо.
Удень білий знову йдемо...
Бодай пана громи вбили,
Як ми ручки потомили.
Зберігалася традиція літописання. У ли-товсько-білоруських літописах містяться цінні дані з історії українських земель. Характерна особливість літописів — наяв-ність «повістей»—вставок, що наближають-ся до художніх творів. Цікавими пам'ятка-ми українського літописання є Короткий Київський та Короткий Волинський лі-тописи, створені на зламі XV- XVI ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Формування української народності

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок