Головна Головна -> Реферати українською -> Краєзнавство -> Державна символіка України

Державна символіка України

Назва:
Державна символіка України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,79 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
На тему:
“Державна символіка України ”
Державні символи України
В ст. 20 Конституції України передбачено, що державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Під державними сим-волами України слід розуміти закріплені в законодавстві офіційні графічні чи звукові зображення, в яких втілюються національні ідеї, що символізують державність України. Державні символи затверджуються Верховною Радою України. Характерними оз-наками їх є те, що вони: 1) виражають національний менталітет, національні ідеї політичного чи історичного змісту; 2) мають загальнообов'язковий характер. Основою державних символів є державний суверенітет.
Державні символи є складовою частиною більш широкого поняття «державні атрибути», до числа яких входять також сто-лиця держави, офіційна назва держави, державна мова, держав-на печатка, національні пісні, почесні значки, державні штандарти.
Державний Герб — це закріплений у законодавстві офіцій-ний умовний знак, який через графічне чи кольорове зображен-ня окремих фігур виражає коло певних ідей політичного харак-теру та символізує суверенітет держави. В Конституції сказано, що великий Державний Герб України встановлюється з ураху-ванням малого Державного Герба України та герба Війська За-порізького законом, що приймається не менш як двома трети-нами від конституційного складу Верховної Ради України. Го-ловним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України). Зображення Державного Герба розміщується на пе-чатках органів державної влади, державного управління, судо-вих органів, грошових знаках і знаках поштової оплати, службо-вих посвідченнях, штампах, бланках державних установ тощо.
Державний Гімн — це закріплена в законодавстві країни му-зично-поетична емблема держави, яка через систему (набір) музично-поетичних образів виражає певне коло ідей політично-го характеру та символізує суверенну державу. Державний Гімн України — це національний гімн на музику М.Вербицького. Державний Гімн як офіційний символ держави виконують під час підняття Державного Прапора, відкриття урочистих засідань, на початку офіційних зустрічей на найвищому рівні, прийняття військової присяги, відкритті спортивних змагань тощо. Слова Гімну затверджуються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Державний Прапор — це закріплене в законодавстві офіційне полотнище держави, в якому шляхом добору певних кольорів (іноді з використанням малюнків чи написів) виражено ідеї полі-тичного характеру. Державний Прапор України — стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів:
верхня смуга — синього кольору, нижня — жовтого. Співвідно-шення ширини прапора до його довжини — 2:3. Державний Прапор піднімається на будинках органів державної влади і уп-равління, органів місцевого самоврядування, дипломатичних і консульських представництв України, на прикордонних заста-вах та митницях, на засобах пересування перших осіб та дипло-матичних представників і консулів України, як кормовий пра-пор на морських суднах України, під час офіційних зустрічей на найвищому рівні, на відкритті спортивних змагань тощо.
Публічний глум над державними символами України караєть-ся у встановленому законом порядку.
Столицею України є місто Київ.
Конституція — основний закон держави, що визначає найважливіші засади організації суспільства.
Відповідь на перше питання пов'язана із визначенням загального співвідношення між суспіль-ством і державою. Державу не можна ототожнювати із суспільством — вона є специфічним, багатоманітним його інститутом, який через організацію влади і управ-ління віддзеркалює всі його основні риси, особливості. Не випадково, ще Гегель зазначав, що держава і суспільство пов'язані в їхній ідентичності і відмінності багатовидовими взаємопроникненнями, що між ними є "безліч переходів, поєднань і залежностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Державна символіка України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок