Головна Головна -> Реферати українською -> Логіка -> Поняття і структура умовиводів за аналогією

Поняття і структура умовиводів за аналогією

Назва:
Поняття і структура умовиводів за аналогією
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,79 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
АНАЛОГІЯ
Поняття і структура умовиводів за аналогією
Аналогією називається такий умовивід, в якому від схожості предметів в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів і в інших ознаках.
Умовивід за аналогією відбувається так: якщо порів-нюючи два предмета, встановлюють, що предмет А має ознаки аbсd, а предмет В має ознаки аbс, то роблять здогадний висновок про те, що предмет В має і ознаку d. Схематично структуру умовиводу за аналогією мож-на записати так:
А має ознаки аbсd.
В має ознаки аbс.
Отже, В має ознаку d
Приклад. Під час розслідування кримінальної спра-ви про пожежу на складі слідчим було встановлено, що пожежа виникла перед ревізією; у день пожежі завіду-вач складу був у від'їзді; на складі, через систематичні крадіжки, утворилася велика нестача товарів; пожежа виникла внаслідок навмисного підпалу складу сторон-ньою особою, котра отримала винагороду за підпал від завідувача складу. Розслідуючи іншу справу про поже-жу на складі, слідчий установив, що тут, як і в першому випадку, пожежа виникла перед ревізією; у день поже-жі завідувач складу був у від'їзді, на складі було вияв-лено велику нестачу товарів, яка виникла внаслідок крадіжок протягом тривалого часу, пожежа виникла в результаті навмисного підпалу. На підставі схожості названих ознак другого випадку з ознаками першого випадку висунуто припущення (версія) про те, що у дру-гому випадку до пожежі на складі причетний завідувач складу.
Аналогія — це такий умовивід, у якому рух думки відбувається від окремого до окремого, від часткового до часткового. Вихідним знанням в аналогії є знання про окремий предмет. За допомогою умовиводу за ана-логією ознаки, що належать одному одиничному пред-мету, переносяться на інший одиничний предмет: у на-шому прикладі ознака («до підпалу складу причетний завідувач складу»), установлена під час розслідування одного випадку, перенесена на інший випадок. Аналогія, таким чином, є умовиводом від відомого до невідомого, її висновок є нове знання про окреме, здобуте шляхом опосередкування.
Аналогія, як і будь-яка логічна форма, є відображен-ням певних зв'язків і відношень предметів реальної дійсності. Можливість умовиводів за аналогією зумов-лена необхідним, закономірним характером зв'язку ознак предметів. Якби між ознаками предмета не існувало якогось зв'язку і кожен предмет містив у собі сукуп-ність випадкових властивостей і ознак, то від знання ознак одного предмета не можна було б перейти де знання ознак і іншого предмета. Але оскільки між озна-ками предмета існує стійкий зв'язок і залежність, то від схожості двох предметів з одних ознаках природне при-пущення щодо схожості цих предметів і в інших озна-ках. У багатовіковій практиці людина переконувалася, що якщо в одного предмета, котрий має ознаки аbс, існує й ознака d, то й інший предмет, з ознаками аbс, може мати ознаку d. Мільярди разів відображаючись, такий зв'язок предметів і їхніх ознак закріпився у на-шій свідомості у формі умовиводу за аналогією.
Безпосередньою або логічною основою висновків за аналогією є таке положення: якщо два предмети схожі в одних ознаках, то вони можуть бути схожими і в ін-ших ознаках, виявлених в одному із порівнювальних предметів.
Аналогія дає висновки не достовірні, а тільки імовір-ні. Пояснюється це тим, що порівнювальні предмети, наскільки б вони схожими не були між собою, мають завжди ознаки і відмінності. І може так трапитись, що ознака d, притаманна предмету A, є саме такою ознакою, котрою предмет А відрізняється від предмета В і тому предмет В її не містить. У такому випадку висновок В має ознаку d буде хибним.
Ступінь імовірності висновків в умовиводах за ана-логією залежить від ряду умов:
1. Від кількості порівнювальних предметів. Чим більше встановлено східних ознак у предметів, тим вищий ступінь імовірності висновку за аналогією. Але лише одна кількість ознак, що збігаються, не є вирішальними. Кількість ознак порівнювальних предметів може бути однозначною, але якщо ці ознаки другорядні, випадко-ві, то аналогія буде хибною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Поняття і структура умовиводів за аналогією

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок