Головна Головна -> Реферати українською -> Логіка -> СУЧАСНА ЛОГІКА

СУЧАСНА ЛОГІКА

Назва:
СУЧАСНА ЛОГІКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,00 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
„СУЧАСНА ЛОГІКА”


Термін “логіка” сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – “логіка фактів”, “логіка історичного розвитку” тощо. По-друге, словом “логіка” позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – “логіка міркування”, “логіка мислення”. Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності.
В історії логіки виділяють два етапи:
від логіки Давнього світу до виникнення у дру-гій половині XIX ст. сучасної логіки.
від другої половини XIX ст. до наших днів.
На першому етапі логіка переважно вирішувала проблеми, поставлені ще Аристотелем. В останні півто-ра століття в ній відбулись якісні зміни. Щоправда, пе-редумови цих змін з'явилися ще тоді, коли Лейбніц запропонував ідею числення і відповідну формалізова-ну мову. Цю ідею, як зазначалось, сучасники не зро-зуміли і зрештою забули.
Проте в другій половині XIX ст., а тим більше в XX ст. на людство чекала ці-ла злива ідей, завдяки яким сучасна логіка перейшла наукову революцію. Назвемо лише деяких видатних учених, які зробили істотний внесок у її розвиток.
Джордж Буль (1815—1864) — один із засновників математичної логіки. Поклавши в основу своїх досліджень аналогію між алгеброю і логікою, він розро-бив відповідне логічне числення, в якому застосував закони й операції математики (додавання класів, мно-ження тощо). Алгебро-логічний метод дав можливість Булю виявити нові типи висновків, які не враховува-лись у традиційній силогістиці. Він детально проана-лізував закони комутативності, асоціативності, дис-трибутивності .
Огастес де Морган (1806—1871) — засновник ло-гічного аналізу відношень, зокрема запропонував фор-мулу суджень відношення, яка нагадує сучасну фор-мулу «аRb». Він сформулював основні принципи логі-ки висловлювань і логіки класів. У розробленій ним алгебрі відношень аналізував операції додавання, мно-ження тощо. У математичній логіці Морган сформулював закони, які носять його ім'я — «закони де Моргана».
Готліб Фреге (1848—1925) заклав основи логічної семантики. У своїй фундаментальній праці «Основні закони арифметики» він побудував систему формалі-зованої арифметики на основі розробленого ним роз-ширеного числення предикатів з метою обґрунтування ? ідеї про зведення математики до логіки.
Ідеї Фреге багато в чому наперед визначили розви-ток логіки XX ст.: він увів поняття логічної функції й розрізнення властивостей речей і відношень (а відпо-відно одномісних і багатомісних логічних функцій); вперше увів символи для позначення кванторів; увів поняття істиннісного значення тощо.
Фреге систематично досліджував відношення між мовними виразами і предметами, які позначаються цими виразами; розкрив відмінність між значенням і смислом мовних виразів. Його праці розцінюються як початок нового етапу в розвитку математичної (символічної) логіки.
Чарлз-Самдерс Пірс (1839—1914) — родоначаль-ник семіотики (загальної теорії знаків). У своєму чис-ленні він використовував як строгу, так і нестрогу диз'юнкції. Пірс сформулював закони матеріальної імплікації. Тривалий час його праці не були відомі широкій науковій громадськості.
Давид Гільберт (1862—1943) досяг значних успіхів у застосуванні методу формалізації в тлумаченні ло-гічних умовиводів, у розробці числення висловлювань і предикатів, у дослідженні аксіоматизації знань. Він здійснив строго аксіоматичну побудову геометрії Евкліда, що наперед визначило подальший розвиток досліджень з аксіоматизації наукового знання, запропонував розгорнутий план обґрунтування математики шляхом її повної формалізації. Щоправда, ця програ-ма виявилась нездійсненною, проте її ідеї спричинили виникнення метаматематики (теорії доведень).
Альфред-Норт Уайтхед (1861—1947) у співавторс-тві з Б. Расселом написав тритомну працю «Принципи математики», яка зробила значний внесок у розвиток математичної логіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: СУЧАСНА ЛОГІКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок