Головна Головна -> Реферати українською -> Логіка -> Поняття гіпотези.ЇЇ структура і види

Поняття гіпотези.ЇЇ структура і види

Назва:
Поняття гіпотези.ЇЇ структура і види
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,86 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
“Поняття гіпотези.
ЇЇ структура і види”
Виконала студентка групи Ю-21
Якубовська Альона
Викладач: Ганущак М. В.
КОЛОМИЯ”99
Гіпотезою називається спосіб мислення, котрий поля-гає в побудові припущення про те, що таке досліджува-не явище, та в доведенні цього припущення.
Термін «гіпотеза» Вживається з подвійним значен-ням. Під гіпотезою розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване явище, і спосіб мислення в ці-лому, який включає висовуване припущення, його розвиток і доведення. Гіпотеза є методом пізнання предметів і явищ навколишнього світу.
Гіпотеза створюється для того, щоб дати пояснення не поясненим явищам, фактам, подіям. Пізнання будь-якого явища в дійсності, як відомо, розпочинають зі збирання і нагромадження окремих фактів, що відносяться до цього явища. Фактів, наявних на початку пізнання явища, завжди недостатньо, щоб повністю й відразу пояснити це явище, дати достовірний висновок про те, що воно таке, які причини його виникнення, за-кони розвитку тощо. Тому пізнання явищ і подій зовніш-нього світу відбувається у формі гіпотези: не очікуючи, доки накопичуться факти для кінцевого, достовірного висновку про характер і причину досліджуваного яви-ща, роблять на початку здогадане пояснення спостережу-ваного явища, а потім цей здогад розвивають і доводять.
Гіпотеза — це форма розвитку наших знань. Мис-лення людини не знає інших способів логічного опра-цювання емпіричного матеріалу і проникнення в сут-ність речей, окрім гіпотези. Побудова гіпотез у науці дає змогу переходити від окремих фактів, що стосуються явищ, до пізнання закону розвитку цього явища. Ф. Ен-гельс, даючи оцінку ролі гіпотези в пізнанні, зазначав:
«Формою розвитку природознавства, оскільки воно мис-лить, є гіпотеза. Спостереження відкриває який-небудь новий факт, що робить неможливим старий спосіб по-яснення фактів, належних до тієї самої групи. З цього моменту виникає потреба в нових способах пояснення, яка спирається спершу тільки на обмежену кількість фактів і спостережень. Подальший дослідний матеріал приводить до очищення цих гіпотез, усуває одні з них, виправляє другі, поки, нарешті, не буде встановлений у чистому вигляді закон. Коли б ми захотіли чекати, поки матеріал буде готовий у чистому вигляді для закону, то це означало б припинити доти мисляче дослідженні, і вже через одне це ми ніколи не дістали б закону» .
Побудова гіпотез — необхідний шлях до створення наукової теорії. Всяка наукова теорія висловлюється спочатку як гіпотеза. Науково доведена і підтверджена на практиці гіпотеза стає науковою теорією.
Логічна структура гіпотези складна. Гіпотеза не зводиться до якогось одного судження чи умовиводу. Вона — система суджень, понять і умовиводів; якесь одне окре-мо взяте судження або умовивід ще не складає гіпотези.
Гіпотеза може складатися одночасно із різних видів умовиводів: індукції, аналогії і дедукції. Наприклад, судження-припущення може бути висловлене за анало-гією чи індукцією, а потім розвинуте й доведене у фор-мі дедукції. Але припущення в гіпотезі може бути ви-сунуте не тільки у формі індукції чи аналогії, воно висловлюється часто дедуктивне, а доводиться потім у фор-мі індукції або дедукції тощо.
Гіпотеза — процес розвитку думки. Процес мислення в гіпотезі має певні стадії. Розрізняють дві такі стадії побудови і доведення гіпотези:
1) висування гіпотези
2) доведення гіпотези.
Дехто виділяє в гіпотезі не дві, а три, чотири чи п'ять стадій:
вивчення обставин дослі-джуваного явища (збирання фактів),
формування гіпо-тези
виведення із гіпотези наслідків (розвиток гіпо-тези),
перевірка цих наслідків на практиці
5) ви-сновок про істинність або хибність висунутої гіпотези.
Висування гіпотези. Гіпотеза будується не на голо-му місці. Щоб ЇЇ висунути необхідно мати певну сукуп-ність фактів, що відносяться до спостережуваного яви-ща, котрі б обгрунтовували імовірність якогось припу-щення, пояснювали імовірність невідомого. Тому побу-дова гіпотези завжди пов'язана зі збиранням фактів, які мають відношення до того явища, котре ми пояснює-мо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Поняття гіпотези.ЇЇ структура і види

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок