Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Вибір напряму наукового дослідження

Вибір напряму наукового дослідження

Назва:
Вибір напряму наукового дослідження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,36 KB
Завантажень:
620
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Вибір напряму наукового дослідження
Уміння правильно провести наукове дослідження, яке б відповідало сучасним вимогам — складна справа, що вимагає ви-сокої компетенції працівників. Метою наукових досліджень є всебічне, достовірне вивчення об'єкта, процесу або явищ, їх струк-тури, зв'язків і відносин на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також здобуття і впровадження у виробниц-тво корисних для людини результатів.
У межах науково-дослідної роботи здійснюються наукові дослідження.
Наукове дослідження — це цілеспрямоване пізнання, резуль-тати якого виступають як система понять, законів теорії, це діяльність людей, яка спрямована не тільки на здобуття знань, а й на їх використання у виробництві і в практичних цілях.
Наукові дослідження здійснюються для отримання науко-вого результату.
Науковий результат—це нове знання, здобуте в процесі фун-даментальних або прикладних наукових досліджень і зафіксова-не на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, науко-вої праці, доповіді, відкриття, монографії. Науково-прикладний результат — це нове конструктивне чи технологічне рішення, за-кінчене випробування, яке може бути впроваджене або викорис-тане у практичній діяльності.
Проведення будь-якого дослідження починається із вибору наукового напряму, проблеми, теми і визначення наукових пи-тань. Актуальність напряму, комплекси програм для держави на певний період часу формуються в документах Президента Украї-ни, Уряду України, Національною академією наук, на основі все-бічного вивчення стану і перспективи соціально-економічного розвитку держави. Пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні є:
— охорона навколишнього природного середовища;
— стан і рівень здоров'я нації;—
виробництво, переробка і збереження сільськогосподарсь-кої продукції;
— ресурсозбереження і екологія;
— виробництво нових матеріалів;
— перспективні інформаційні технології, комплексна авто-матизація, системи зв'язку;
— наукові проблеми розвитку держави.
Напрям наукового дослідження визначається галуззю нау-ки, специфікою наукових інститутів. Конкретизація напряму наукових досліджень провадиться на базі вивчення виробничих, суспільних потреб і стану досліджень. У процесі вивчення стану і результату вже проведених досліджень можуть сформуватись ідеї комплексного використання кількох наукових напрямків для вирішення виробничих завдань.
Під науковим напрямом розуміють сферу наукових дослід-жень наукового колективу, яка спрямована на вивчення певних фундаментальних, теоретичних і експериментальних завдань у відповідній галузі науки. Науковий напрям — це наука або комп-лекс наук у галузі яких ведуться дослідження. Розрізняють технічні, біологічні, соціальні, економічні напрями з подальшою деталізацією. Структурними одиницями наукового напряму є комплексні проблеми, проблеми, теми і питання. Комплексна проблема включає кілька проблем, об'єднаних однією метою. Під проблемою розуміють складне наукове завдання, яке охоплює значну область дослідження і має перспективне значення. Роз-в'язання проблем ставить загальне завдання — зробити відкрит-тя; вирішити комплекс завдань, які б забезпечили розвиток на-родного господарства.
При виборі проблеми наукового дослідження спочатку на основі аналізу протиріч наукового напряму формується пробле-ма і визначаються в загальних рисах очікувані результати, потім розробляється структура проблеми, виділяються теоретичні пи-тання, визначається їх актуальність і призначаються виконавці. При цьому дуже важливо відрізняти псевдопроблеми від науко-вих. Найбільша кількість псевдопроблем пов'язана із відсутні-стю інформації, тому інколи виникають проблеми, які вже вив-чені. В окремих випадках, при розробці особливо актуальних про-блем, провадять дублювання вивчення, залучаючи декілька груп учених.
Проблема — це сукупність складних теоретичних і прак-тичних завдань, рішення яких визріли в суспільстві. Із соціаль-но-психологічних позицій проблема — це відображення протиріч між суспільними потребами в знанні і відомими шляхами його здобуття, протиріччя між знаннями і незнаннями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Вибір напряму наукового дослідження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок