Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень

Загрузка...

Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень

Назва:
Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,80 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень
План
1. Поняття, види та етапи конкретно-економічного дослідження
2. Поняття, функції та структура програми соціально- економічного дослідження
3. Методологічний розділ програми
4. Методичний розділ програми
Поняття, види та етапи конкретно- економічного дослідження
Конкретно-економічне дослідження — це система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-техніч-них процедур, спрямованих на вивчення, аналіз і систематизацію наукових фактів, виявлення зв'язків і залежностей між соціаль-но-економічними явищами та процесами з метою прийняття на основі зібраної інформації рішень, розробки заходів щодо управ-ління досліджуваним об'єктом, його розвитком.
Характерною особливістю конкретних досліджень є те, що вивчення соціально-економічних процесів здійснюється через аналіз людської діяльності (або її результатів), через виявлення інтересів та потреб людей. Тому за своєю гносеологічною струк-турою емпіричне дослідження є особливим типом суб'єктно- об'єктних відносин, в яких джерелом первинної інформації завжди виступають документи про діяльність та результати робо-ти об'єкта і факти свідомої поведінки людей.
Специфіка конкретного дослідження полягає в тому, що це не просте збирання, відбір будь-яких фактів (такий відбір може бути і суб'єктивним, тенденційним), а наукова процедура, у ме-жах якої:
— використовуються спеціальні наукові методи збирання інформації (опитування, аналіз документів, спостереження, екс-перимент тощо);
— застосовуються спеціальні наукові технології (організація вибірки, визначення системи показників, техніка обробки й ана-лізу інформації).
Конкретні соціально-економічні дослідження проводять з метою вирішення, як правило, наступних завдань:
— опис деякої соціально-економічної реальності (наприк-лад, вивчення бюджету часу, опитування громадської думки, на-прям діяльності, організація);
— пояснення суперечностей або особливостей функціону-вання соціальних спільнот чи процесів (соціальних конфліктів, безробіття, плинності кадрів, напруженості відносин у трудовому колективі тощо);
— прогнозування тенденцій розвитку (зміни у ставленні до праці, у формуванні соціально-трудових відносин, динаміка еко-номічного зростання);—
практичне перетворення соціально-економічної реальності (запровадження соціальних технологій, проектів, планів тощо).
Залежно від глибини аналізу предмета вивчення, масштаб-ності та складності завдань розрізняють такі основні види дослід-ження: розвідувальне, описове й аналітичне.
Розвідувальне дослідження (інколи його ще називають піло-тажним або зондажним)—це дослідження-проба методичного ха-рактеру, яке проводиться з метою отримання додаткової інфор-мації про предмет та об'єкт дослідження, уточнення і коригуван-ня гіпотез, завдань та інструментарію. Крім того, за його допомогою визначається обсяг сукупності обстеження і з'ясову-ються можливі труднощі, яких слід очікувати в ході дослідження. Різновидом пілотажного дослідження є експрес-опитування, яке використовується для з'ясування ставлення людей до актуаль-них подій і фактів суспільно-політичного життя, для визначення ефективності вжитих заходів, оцінки їх громадською думкою, складання прогнозів щодо розвитку вільних економічних зон.
Можливе використання зондажного дослідження і для уточ-нення предмета в формі експертного опитування осіб, компетент-них з питань соціально-економічної проблеми, що вивчається. Розвідувальне дослідження завершується чітким формулюван-ням проблеми, визначенням мети, завдань і формуванням основ-них гіпотез.
У пілотажному дослідженні використовується найбільш до-ступний метод збирання інформації—анкетне опитування чи екс- прес-інтерв'ю, що дозволяє провести його за короткий термін. Воно, як правило, охоплює невеликі обстежувані сукупності і ґрун-тується на звичайній програмі та стислому інструментарії. В ціло-му цей вид дослідження виконує допоміжні завдання і служить оперативній меті.
Описове дослідження (або інформаційне) є більш складним видом конкретно-економічного вивчення явища чи предмета.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок