Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> реферат: Оформлення замовлення на практичні розробки

Загрузка...

Оформлення замовлення на практичні розробки / сторінка 2

Назва:
Оформлення замовлення на практичні розробки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,65 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 

Якщо винахід створений у порядку виконання службового завдання, то заява про видачу авторського посвідчення подається від імені організації (організацій), що створила винахід спільно.
Заява може бути подана особисто автором або співавторами, що створили винахід не в порядку з виконання службового зав-дання і яким потрібно авторське посвідчення на своє ім'я, але заявку подають через організацію з її висновком чи через місцеві організації.
На прохання іноземних громадян чи іноземної фірми заява подається Торгово-промисловою палатою України.
Українські й іноземні організації можуть подати заяву з про-ханням про видачу патенту на спільний винахід, створену в по-рядку виконання службового завдання при здійсненні науково- технічного співробітництва.
Для кожного виду заяв передбачена спеціальна форма (бланк).
Опис винаходу, а також графічні матеріали (якщо вони не-обхідні) є основними документами заявки, що відображають ство-рений винахід. В опис винаходу включаються назва винаходу і клас міжнародної класифікації винаходів, до якого він, на думку заявника, відноситься; галузь техніки, до якої відноситься ви-нахід, і галузь використання винаходу; характеристика аналогів винаходу; характеристика прототипу, обраного заявником; кри-тика прототипу; мета винаходу; сутність винаходу і його відмінні (від прототипу) ознаки; перелік фігур графічних зображень (якщо вони необхідні); приклади конкретного виконання; техніко-еко- номічна чи інша ефективність; формула винаходу.
Кожен розділ опису розташовується у вигляді окремого аб-зацу. При викладі всіх розділів опису слід використовувати тер-міни, загальноприйняті в даній галузі техніки, додержуватись єдності термінології, використовувати одну систему одиниць ви-міру.
Приведена в заявці формула винаходу має вирішальне зна-чення для оцінки органом, що здійснює державну науково-тех-нічну експертизу винаходів, новизни й істотних відмінностей, а також позитивності об'єкта, що заявляється, а у випадку визнан-ня об'єкта винаходом тільки результати експертизи мають пра-вове значення, тобто вона є єдиним критерієм для визначення винаходу і за нею встановлюється факт використання (чи неви-користання) винаходу.
Формула винаходу—це складена за встановленими прави-лами коротка словесна характеристика, що виражає технічну сутність, ознаки об'єкта винаходу. Під ознаками об'єкта винахо-ду розуміються, наприклад, вузол, деталь у пристрої, операція, параметри режиму в способі тощо. Істотними ознаками назива-ються такі, кожен з яких є необхідною, а всі разом узяті достатні для того, щоб відрізнити даний об'єкт винаходу від усіх інших і характеризувати його в тій якості, що виявляється в позитивно-му ефекті.
Формула винаходу складається або у вигляді одного пункту (одноланкова формула), або двох чи більше пунктів (багатолан- кова формула). Одноланкова формула застосовується тоді, коли технічна сутність винаходу охарактеризована сукупністю ознак, необхідних і достатніх для характеристики винаходу в загально-му вигляді, і не має розвитку чи уточнення у вигляді ознак, необ-хідних в окремих випадках виконання чи використання винахо-ду. У багатоланковій формулі перший пункт містить загальні істотні ознаки, кожна з яких необхідна у всіх випадках виконан-ня чи використання винаходу, а другий і наступний пункти вклю-чають конкретні істотні ознаки, що розвивають і уточнюють су-купність ознак, зазначених у першому пункті.
Кожен пункт формули винаходу має складатися, як прави-ло, з обмежувальної частини, яка включає ознаки, загальні для об'єкта винаходу, що заявляється, і прототипу (відомі ознаки); відмінної частини, яка включає ознаки, що відрізняють об'єкт винаходу, що заявляється, від прототипу (тобто нові ознаки об'єкта винаходу); мети винаходу, що характеризує позитивний ефект.
У випадках, коли об'єктом винаходу є застосування раніше відомих пристроїв за новим призначенням, допускається інша формула винаходу. Формулу винаходу в цих випадках треба вик-ладати в такий спосіб: «Застосування... (вказується чи назва виз-начення відомого пристрою, чи способу речовини).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Оформлення замовлення на практичні розробки

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок