Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Оформлення замовлення на практичні розробки

Оформлення замовлення на практичні розробки

Назва:
Оформлення замовлення на практичні розробки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,65 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Оформлення замовлення на практичні розробки
Науково-дослідні роботи, виконані в галузі практичних роз-робок прикладних і особливо технічних наук, нерідко містять ре-зультати, що представляють собою нову конструкцію, матеріал, технологічний процес тощо. У зв'язку з цим усі результати нау-кових досліджень слід аналізувати на предмет можливого вина-ходу, і якщо таке виявляється, необхідно оформляти заявку на цей винахід. Об'єктами винаходів можуть бути: пристрій (на-приклад, машина, прилад, інструмент тощо); спосіб (наприклад, спосіб виготовлення виробу, одержання речовини; спосіб ліку-вання тощо); речовина (сплав, суміш, розчин, отриманий не- хімічним шляхом матеріал, хімічна сполука тощо); застосування раніше відомих пристроїв, способів, речовин за новим призна-ченням з позитивним ефектом (без їхньої зміни, власне кажучи); штампи мікроорганізмів (бактерій, вірусів, водоростей).
Варто мати на увазі, що винаходами не визнаються методи і системи організації і управління господарством (планування, фінансування, постачання, облік, кредит, бухгалтерія, прогнозу-вання, нормування, форми бланків, карток тощо); умовні познач-ки (наприклад, дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо); розклади, правила (наприклад, правила гри, вуличного руху тощо);
проекти і схеми планування споруджень, будинків і територій (населених пунктів, сільськогосподарських угідь, парків, площ тощо); методи і системи виховання, викладання, навчання, дре-сирування тварин; граматика мови, системи інформації, класи-фікації кон'юнктурних і інших досліджень, системи обробки й упорядкування документації; системи математичних побудов і пе-ретворень; методи розрахунків, математичні рішення задач, зок-рема, обчислювальні алгоритми і програми для обчислювальних машин; методи наукових розробок: методи проектування тощо; пропозиції, що стосуються лише зовнішнього вигляду (форми, фасону) виробів, що охороняються відповідно до законодавства про промислові зразки; рішення, що суперечать принципам гу-манності і суспільним інтересам, чи явно марні рішення і, нарешті, власне наукові відкриття наукові теорії, основні положення нау-ки, що не вирішують конкретного завдання.
В Україні діють дві форми охорони авторських прав вина-хідників: авторські посвідчення і патенти. На винаходи видають-ся авторські посвідчення, якщо винахід створений у процесі ро-боти автора в державній, кооперативній, громадській організації чи за її завданням. Якщо винахід створений українськими орга-нізаціями спільно з організаціями закордонних країн у процесі економічного і науково-технічного співробітництва, то на основі взаємної домовленості як виняток на винахід може бути виданий патент.
Заявка на видачу авторського посвідчення чи патенту на ви-нахід подається автором (співавторами) у Державний комітет України у справах винаходів і відкриттів.
Якщо винахід створений у зв'язку з виконанням службово-го завдання, то заявка оформляється за участю автора (співав-торів) і подається організацією.
Якщо ж винахід не пов'язаний з виконанням службового завдання, то автор, який працює в організації, вправі подати осо-бисту заявку на видачу авторського посвідчення через цю орга-нізацію, яка зобов'язана допомогти в оформленні заявки.
Автори, винаходи яких не пов'язані з виконанням службо-вого завдання, вправі подати заявку безпосередньо в Державний комітет України у справах винаходів і відкриттів.
При оформленні заявки слід керуватися вказівками зі скла-дання заявки на винахід, затвердженими державою. Заявка на видачу авторського посвідчення або патенту має включати про-хання про видачу авторського посвідчення або патенту; опис ви-находу з його формулою, креслення, схеми, акт випробувань та інші матеріали, що ілюструють передбачуваний винахід, якщо вони необхідні для найбільш повного розкриття сутності і значи-мості винаходу; довідку про творчу участь кожного зі співавторів у створенні винаходу; анотацію, що містить короткий виклад того, що розкрито в описі винаходу, у формулі винаходу й інші матеріа-ли заявки із зазначенням галузі застосування та можливості вико-ристання винаходу; висновок про новизну технічного рішення, включаючи відомості про проведені патентні дослідження й очіку-ваний техніко-економічний чи інший ефект, акт експертизи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Оформлення замовлення на практичні розробки

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок