Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Філософія права як методологічна дисципліна

Філософія права як методологічна дисципліна

Назва:
Філософія права як методологічна дисципліна
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,65 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат з наукознавства
Філософія права
як методологічна дисципліна


Філософія права, як наукова теорія, що містить світоглядні, гносеологічні, онтологічні основи та сенс права, його сутність і поняття, засади й місце у світі, досліджує пізнавальні можливості та евристичний потенціал визначеної філософської концепції в особливій сфері права, базується на філософсько-природних, раціо-налістичних, позитивістських, екзистенціальних, психоана-літичних, теологічних засадах у поєднанні з філософсько-антропологічними пошуками духовної основи, космоцент-ричних засад і метасоціального змісту права.
У цьому розділі саме й аналізуються зазначені вище філософські концепції, як загальносвітоглядна методоло-гія та інструментарій побудови сучасних теорій філософії права.
Абсолютно протилежний зміст щодо понять, витоків, сенсу, функцій права та його місця в суспільстві, культурі, цивілізації залежить від того, яку філософську концепцію буде покладену в основу побудови тієї чи тієї теорії філо-софії права. Від цього залежить рівень дослідження проб-леми доктрини, парадигми, істини у праві, як керівних принципів у праворозумінні, нормоутворенні та нормоз-дійсненні, а також дослідження філософсько-світоглядної системи права як правосвідомості, правовідношення, пра-водіяльності.
У межах суто юридичної галузі немає ознак правового і неправового, справедливого і несправедливого, доброго і злого, раціонального і нераціонального. Для визначення цих ознак слід залишити межі суто позитивно-юридичного підходу і звернутися до ширшого філософсько-світогляд-ного, соціально-політичного контексту, себто розглядати право в безпосередньому зв'язку з такими базовими для юриста поняттями, як особа, механізм забезпечення прав людини і свободи особи, правова держава і громадянське суспільство, мораль, прогрес, цивілізація, культура тощо.
А це можливо, коли ми розглядаємо право як невід'єм-, ну складову культури, форму суспільної свідомості та нор-;
мативну систему під кутом зору визначеної методології побудови теорії філософії права.
Філософія права як методологічна дисципліна дає мож-ливість знайти істину з-поміж палких суперечок стосовно завдань держави, прогресивних форм державного устрою, відмінності права від сили або свавілля, щодо відносин між особистістю та державою, взаємовідносин особи, держави і права, механізму забезпечення прав людини і свободи особи, його генезису в культурі. Усе це складає світогляд-ну функцію філософії права, і найголовнішим у ній є те, що сутність права має філософську природу і його можна пізнати, лише розкривши філософське джерело останнього.
Стосовно до спеціальних юридичних наук, теорії права, соціології права філософія права посідає таке саме місце, що й філософія як загальна методологія відносно всіх на-ук. За своєю сутністю філософія права не може вдаватися до вивчення того різноманіття плинних і мінливих явищ, яке є об'єктом дослідження саме галузевої юриспруденції.
Але кожна галузева наука, керуючись загальними заса-дами філософії права, повинна: "1) розвинути її головні принципи стосовно до своєї галузі та 2) вказати засоби реалізації отриманих висновків у певних умовах місця і часу" Петрова Л. В. Нариси з філософії права. — Харків, 1995. — С. 77.
Зацікавленість філософськими проблемами права в ос-танні роки значно зросла. Про це свідчать численні симпо-зіуми, конференції, наукові дослідження як у нашій країні, так і за кордоном.
Роль і цінність філософії права полягає в тому, що вона показує відносини між законом і правовими феноменами, які розкривають зміст закону, сприяє розвиткові етичних поглядів юристів, їхньої загальної правової світоглядної та методологічної культури, а, отже, і ефективності профе-сійної діяльності.
Філософія права — це моральний осередок законодав-ства. Історія свідчить про те, що розвиток проблеми пра-вової держави невід'ємний від розвитку проблеми філосо-фії права.
Наука про право має багатовікову історію, глибоке осягнення якої відбувається в процесі вивчення нових фак-торів, що характеризують її розвиток у різних історичних періодах і країнах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Філософія права як методологічна дисципліна

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок