Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Скачати: Оформлення результатів наукової роботи

Оформлення результатів наукової роботи

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Оформлення результатів наукової роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,77 KB
Завантажень:
613
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Оформлення результатів наукової роботи
Процес оформлення результатів творчої праці передбачає знання і дотримання певних стандартів.
Наукова робота має характеризуватися не лише високим рівнем змісту, відповідною структурою, а й оформленням.
У наукових роботах слід стисло, логічно і доступно відобра-жати результати дослідження і писати державною мовою.
Особливо важливим є ясність викладу, систематичність і послідовність у подачі матеріалу.
Текст рукопису доцільно поділяти на абзаци, тобто на час-тини, що починаються з нового рядка. Правильна розбивка на абзаци полегшує читання і засвоєння змісту тексту. Критерієм такого розподілу є зміст написаного. Кожен абзац включає само-стійну думку, що міститься в одному чи кількох реченнях.
У рукописі слід уникати повторень, не допускати переходу до нової думки, поки перша не отримала повного закінченого вираження. Не можна допускати в рукописі розтягнуті фрази з накопиченням придаткових речень, вступних слів і фраз, писати за можливістю короткими і зрозумілими реченнями. Текст кра-ще сприймається, якщо в ньому виключені тавтології, часте по-вторення тих самих слів і виразів, сполучення в одній фразі кількох свистячих і шиплячих літер.
Виклад має бути безпристрасним, містити критичну оцінку існуючих точок зору, висловлених у літературі з даного питання, навіть якщо факти не на користь автора. У тексті бажано менше робити посилань на себе, але якщо це необхідно, то висловлюва-тись (чи вживати вислови) в третій особі: автор думає, на нашу думку тощо.
Не рекомендується перевантажувати рукопис цифрами, ци-татами, ілюстраціями, тому що це відволікає увагу читача й ро-бить важким розуміння змісту. Однак не слід і відмовлятися зовсім від такого матеріалу, тому що за ним читачі можуть перевірити результати, отримані в дослідженні.
Весь допоміжний матеріал краще привести у вигляд додат- ків.Цитати в рукописі повинні мати точні посилання на джере-ла. Слід дотримуватись єдності умовних позначок і скорочень слів, які використовуються, що відповідали б стандартам. Не можна, наприклад, писати: 10 тонн,чи 10 т., тільки10 т (безкрапки). Відо-мості про ці стандарти та скорочення є в довідкових виданнях, енциклопедіях, словниках. Якщо ж використовуються скорочен-ня нестандартні, властиві даній темі, то в рукописі доцільно окре-мою таблицею дати відомості скорочень і помістити їх на початку роботи.
При написанні наукового звіту, доповіді, статті, доцільно дотримуватися загального плану викладу (хоча індивідуальні відхилення можливі).
Спочатку продумується назва (заголовок роботи, який по-винен бути коротким, визначальним, і відповідати змісту роботи, оскільки за ним наукова праця буде класифікована в предметно-му каталозі). Назва роботи виноситься на титульну сторінку, на якій вказуються повне ім'я, по батькові і прізвище автора (ав-торів) у називному відмінку і посада, яку він обіймає на момент написання роботи, назва установи і міста, де була виконана про-понована робота, рік її оформлення, прізвище, посада і звання керівника.
Зміст повинен розкрити читачеві у короткій формі суть ро-боти шляхом позначення основних розділів, частин, глав та інших підрозділів рукопису. Місце змісту в загальній структурі рукопи-су може бути або на початку, або наприкінці.
Іноді при оформленні наукової праці виникає необхідність дати передмову, в якій викладаються основні передумови ство-рення наукової праці: чим викликана її поява; коли і де була ви-конана робота; перелічуються організації й особи, що сприяли виконанню даної роботи.
У короткому вступі автор інформує читача про суть проблем, визначає основне питання дослідження, щоб підготувати його до кращого сприйняття викладеного матеріалу. У вступі обґрунто-вується значення проблеми, її актуальність, мета і завдання, по-ставлені автором при написанні наукової праці; стан проблеми на даний момент. Не слід при цьому торкатися фактів і висновків, що викладаються в наступних розділах наукової праці.
Наступним дається короткий огляд літератури з розгляну-того питання.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Оформлення результатів наукової роботи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок