Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Конкретно-наукові та спеціальні методи

Конкретно-наукові та спеціальні методи

Назва:
Конкретно-наукові та спеціальні методи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,54 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Конкретно-наукові та спеціальні методи
План
1. Конкретно-наукові та спеціальні методи
2. Методи економічного дослідження
Конкретно-наукові методи (КНМ) — ті, що застосовуються в окремих науках або у кількох близьких між собою наукових дисциплінах. Вони поділяються на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні.
Міждисциплінарні методи — це методи, які можуть вико-ристовуватись у кількох пов'язаних генетично чи об'єднаних спільністю об'єкта дослідження науках. Наприклад, в економічній науці і економічній географії — балансовий метод, у географії, економіці, геології і біології таким є метод польових досліджень чи картографічний. Розглянемо деякі з них.
Метод польових досліджень (МПД) використовується для безпосереднього вивчення об'єкта в натурі (вивчення в терені) шляхом спостереження за ним, інструментальним вимірюванням параметрів, дослідження функціонування, структури чи розвит-ку. В економіці це найчастіше буває при маркетинговому дослі-дженні сільськогосподарських, промислових, транспортних підприємств, закладів сфери послуг або первинних форм терито-ріального зосередження суспільства — населених пунктів, про-мислових кущів чи вузлів, агропромислових елементарних ком-плексів, елементарних систем розселення тощо.
Існують різні способи застосування МПД: суцільний, вибір-ковий, маршрутний, так званий «спосіб ключів». Останнє перед-бачає дослідження типових (репрезентативних) ділянок і поши-рення результатів дослідження на більший регіон.
Застосування МПД передбачає такі етапи:
1) початковий (попередній, підготовчий) — вивчення дже-рел інформації про досліджуваний об'єкт (фондових, архівних, літературних, картографічних тощо) і формування попередніх ідей, проблем, гіпотез тощо;
2) власне польовий — збір матеріалів і первинної інформації, уточнення існуючих відомостей, попереднє обґрунтування гіпо-тез, перевірка ідей тощо;
3) камеральний — обробка, аналіз, співставлення інформації, вироблення висновків тощо.
Метод аналізу аналогових об'єктів — це вивчення подібних об'єктів шляхом їх порівняння, коли знання про один із них є достовірним. В основі цього міждисциплінарного методу лежить інший метод (логічний) — метод порівняння. При його застосу-ванні теж виділяють два етапи:
а) визначення рис спільності між об'єктом, який дослі-джується, і вже відомим об'єктом. Наприклад, існує достовірна інформація про лісопромисловий комплекс Рівненської області, а нам необхідно вивчити такий комплекс Житомирщини, який подібний до першого за набором галузей та деякими іншими ри-сами;
б) вивчення рис відмінності між об'єктом, який досліджуєть-ся, і вже відомим об'єктом. У попередньому прикладі це може бути встановлення індивідуальних (відмінних) чинників, що впли-нули на особливості галузевої структури і становлення особливо-стей територіальної організації Житомирської області, відмінно-стей її зовнішніх функцій від таких самих функцій Рівненщини тощо.
Балансовий метод як міждисциплінарний найчастіше вико-ристовується в конкретній економіці. Він визначається як група розрахункових прийомів для аналізу, прогнозування і плануван-ня розвитку динамічних систем з установленими потоками ре-сурсів і продукції («затрати-випуск», «виробництво-споживан- ня», «ввезення—вивезення», а в загальному вигляді — «прибут-ки—витрати») і детермінованими залежностями між прибутковою і видатковою частинами.
В економіці визначають такі баланси: трудових ресурсів, міграційний баланс, міжгалузевий баланс виробництва і спожи-вання продукції, баланси палива, електроенергії, транспортний баланс, баланс прибутків і видатків населення та ін.
Наприклад, міжгалузевий баланс виробництва і споживан-ня продукції певного району може розширюватися за рахунок матриць («квадрантів») вивозу продукції в інші райони і на екс-порт і ввезення продукції з інших районів та країн у даний район. Міжгалузеві і міжрайонні потоки продукції моделюються систе-мою рівнянь і обчислюються за допомогою апарату лінійної ал-гебри.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Конкретно-наукові та спеціальні методи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок