Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Антропологічний фактор у міжпредметній координації біології з іншими науками

Антропологічний фактор у міжпредметній координації біології з іншими науками

Назва:
Антропологічний фактор у міжпредметній координації біології з іншими науками
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,34 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Антропологічний фактор у міжпредметній координації біології з іншими науками


В сучасних умовах відходу від тотальної уніфікації і стандартизації навчально-виховного процесу, подолання консерватизму і стереотипів педа-гогічного мислення, зміни парадигми освіти постійно підвищується ак-туальність проблеми міжпредметних зв’язків при вивченні біології та роль антропологічного фактору в цьому процесі.
Міжпредметні зв’язки – це класичне питання методики викладання біології, проте воно набуває нового змісту в світлі вимог інтеграції, гуманізації та координації освіти, які ставляться суспільством перед сучасною Школою.
Біологія, згідно державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття), є однією з профілюючих дисциплін, знання основ якої є обов’язковим для кожної освіченої людини, і тому вона викладається в усіх школах, середніх і вищих навчальних закладах біологічного профілю. Біологія сьогодні – це складна багатогалузева наука про живі організми, яка включає емпіричні і теоретичні, фундаментальні, прикладні і таксономічні аспекти; тісно пов'язана з такими дисциплінами: хімією, фізикою, географією, астрономією, математикою, людинознавством, філософією тощо і з одного боку базується на законах і основних положеннях останніх, а з другого – значно розширює інформаційне наукове поле для них.
Міжпредметна координація та інтеграція – це взаємне узгодження навчальних програм, зумовлене системою наук і дидактичною метою. Міжпредметні зв'язки відображають комплексний підхід до навчання та виховання, забезпечують виділення основних елементів змісту освіти та узгодження і взаємозв'язки фактичного матеріалу між окремими навчальними предметами. На будь-якому етапі навчання вони виконують навчальну, виховну, розвиваючу і детермінуючу функції [3]. Це здійснюється завдяки інтеграції і координації знань, підвищенню продуктивності розумової праці та перебігу психічних процесів.
Важливу роль в реалізації міжпредметності у навчанні відіграє антропологічний фактор, який базується на взаємозв’язку дій викладача і учня. Слід зазначити, що діяльність викладача передбачає конкретну мету навчання і різні способи її досягнення; діяльність учня – сприйняття мети навчання і виконання різноманітних дій для її реалізації. При цьому викладач завжди узгоджує свої дії з закономірностями процесу засвоєння знань.
Міжпредметні зв’язки формують конкретні знання учнів, включаючи їх в оперування пізнавальними методами, які мають загальнонауковий характер (абстрагування, моделювання аналогій, узагальнення тощо) [1].
Особливого значення набуває розкриття на базі міжпредметних зв’язків моральних аспектів науки. Вони відіграють важливу роль у розвитку системного мислення учнів, а це вимагає залучення учених–спеціалістів з усіх навчальних предметів (галузей загальної освіти), дидактів, психологів, методистів, учителів-практиків для написання та впровадження навчальних програм та підручників в навчально-виховний процес на міжпредметній основі. Ця робота повинна проводитись комплексно, починаючи з вузу і продовжуватися постійно на протязі педагогічної діяльності вчителів-фахівців, виходячи з такої дидактичної схеми:
Той, хто навчає Той, хто навчається
Антропологічний
фактор
Для ґрунтовної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів-біологів в педагогічному університеті особливу увагу слід приділяти міжпредметній координації, яка озброює фахівця біолога знаннями суміжних наук, вміннями їх аналізувати і систематизувати; сприяє глибокому засвоєнню студентами загальнобіологічних, спеціальних та прикладних понять, розвитку творчого мислення і розумової активності; здійсненню екологічного, естетичного, трудового, гігієнічного виховання при вивченні кожної біологічної дисципліни.
Проблематична ситуація з реалізації міжпредметності при вивченні предметів біологічного циклу характерна для вузу.
Основними причинами цього є:
- досить великий перелік дисциплін, які вивчаються, розподіл годин на них та послідовність викладання;
- перевантаження багатьох дисциплін детальною конкретизацією;
- зайва теоретизація при відсутності відповідного практичного підкріплення тощо;
Вихід з цього становища полягає в реалізації таких заходів:
- узгодженні навчальних планів з урахуванням міжпредметних зв’язків;
- конкретний учбовий матеріал повинен читатися на сучасному науковому рівні один раз по одній дисципліні з залученням необхідної інформації з інших предметів;
- теоретичні знання обов’язково повинні підкріплюватися безпосередньо практичною діяльністю, чому сприяє органічне поєднання учбового процесу з науковою роботою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Антропологічний фактор у міжпредметній координації біології з іншими науками

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок