Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Скачати: Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики

Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,58 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему
Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики


1.Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики
Стратегія науково-технологічної політики повинна враховувати наступні аспекти загальнодержавного значення інновацій:
Вирішальний вплив на макроекономічні показники. Так, вклад науково-технічного прогресу в приріст валового внутрішнього продукту найбільш розвинених країн світу становить по різним оцінкам від 75 до 100%.
Вплив на структуру суспільного виробництва.
Вплив інноваційних процесів на соціальну стабільність.
Екологічна спрямованість інновацій.
Активізація міжнародного науково-технічного співробітництва.
Залежність глобальної конкурентноздатності національної економіки від рівня розвитку інноваційних процесів.
Взаємозв’язок рівнів науково-інноваційного потенціалу та національної безпеки. Здатність до інновацій в наш час стала однією з важливих детермінант безпеки держави.
Реалізація науково-технічної та інноваційної політики повинна бути спрямована на:
закріплення лідерських позицій в науково-технічній сфері;
зростання ініціативи науково-технічної інтелігенції та підприємницьких структур малого та середнього бізнесу та активізацію їх сумісних зусиль;
формування інноваційної культури в суспільстві;
використання переваг розвитку нових знань, що дають шанс на активну і рівноправну участь у світовій системі поділу праці.
Тому необхідно втілення такої моделі інноваційного розвитку, яка б стимулювала прискорення “економіки знань”, створювала максимально сприятливі умови для масштабних інвестицій у виробництво інтелектуальної продукції, перетворила високотехнологічні сектори науково-технічного комплексу в ефективний ресурс руху вперед.
Характерними ознаками такої політики є:
високий рівень фінансування сфери НДДКР (на рівні 3-5 відсотків ВВП), в першу чергу конкурентноспроможних для даного регіону на світових ринках;
широкий комплекс заходів стимулювання науково-технічної та інноваційної активності;
залучення приватних інвестицій у науково-технічну сферу;
організація системи венчурного фінансування і залучення венчурного капіталу до участі в спільних проектах.
Державна науково-технологічна політика має бути направлена на:
Сприяння розвитку науки, підготовці наукових кадрів і малого інноваційного підприємництва.
Створення програм, направлених на зростання інноваційної активності в сфері виробництва.
Формування державних замовлень на НДДКР, що забезпечують початковий попит на інновації, які потім одержать розповсюдження в економіці.
Введення податкових та інших заходів державного регулювання, що формують активний вплив на ефективність інноваційних рішень.
Посередництво у взаємодії академічної, вузівської та прикладної науки, що стимулює кооперацію в області НДДКР.
Форми державної підтримки інноваційної діяльності можуть бути наступними:
Пряме фінансування.
Надання індивідуальним винахідникам, малим впроваджувальним підприємствам (венчурам) безпроцентних банківських позик.
Створення венчурних інноваційних фондів, в тому числі, із залученням іноземного венчурного капіталу.
Зниження державного патентного мита для індивідуальних винахідників.
Відстрочення проплати патентного мита по ресурсозберігаючим винаходам.
Право на ускорену амортизацію обладнання.
Бюджетна політика держави повинна бути направлена на підтримку базисних інновацій. Реалізація політики такого типу - це одна з визначальних ознак постіндустріальної фази розвитку цивілізації і головна передумова виходу з кризи у науково-технологічній сфері.
Основною метою регіональної інноваційної політики є створення таких умов, які сприяли б залученню банківського капіталу, приватних та іноземних інвестицій для фінансування і розвитку початкових стадій науково-технічного розвитку.
Принципами регіональної інноваційної політики повинно бути:
орієнтація на випереджаючий шлях розвитку економіки, закріплення лідерських позицій в науково-технічній сфері і промисловості регіону;
створення умов для збереження, розвитку і використання науково-технічного та інноваційного потенціалу;
стимулювання (в межах компетенції органів місцевого самоврядування) взаємодії в регіоні науки, освіти, виробництва та фінансово-кредитної сфери;
підтримка венчурного підприємництва у науково-виробничій сфері;
сприяння міжнародній науково-технологічній кооперації, трансферу технологій та просування конкурентоспроможної продукції на зовнішній ринок;
фінансова підтримка інноваційної діяльності підприємств регіону шляхом створення інноваційних венчурних компаній і венчурних фондів;
сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури в регіоні.

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок