Головна Головна -> Реферати українською -> Наукознавство -> Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни

Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни

Назва:
Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,52 KB
Завантажень:
531
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни


У другій половині XX ст. людство зробило величезний крок в оволодінні таємницями природи та їхньому практичному за-стосуванні. Відкриття і мирне використання атомної енергії, осво-єння космосу, поява нових технологій змінили організацію та управління виробництвом. Корінний переворот у продуктивних силах суспільства, коли наука перетворилася на безпосередню продуктивну силу, дістав назву науково-технічної революції (НТР).
Початком НТР вважають 50-ті pp., коли стали до ладу перші атомні електростанції, було запущено перший супутник Землі, розпочалося використання у промисловості електронно-обчислювальних машин. Характерні риси НТР: універсальність (охоплює всі галузі) і пришвидшення науково-технічних перетво-рень (скорочує час між відкриттям і впровадженням).
Розгортан-ня НТР привело до активізації соціально-економічних процесів у світі. Наука, що раніше виступала лише як джерело нових техніч-них ідей, перетворилася на безпосередню виробничу силу. Ви-робництво ставило завдання перед наукою, а наука пропонувала нові технології виробництву.
Якщо на першому етапі НТР тільки робилися перші кроки в цьому напрямі, то на другому етапі, у 60-ті pp., масовою стала автоматизація виробництва: широко використовувалися роботи, автоматизовані системи управління виробництвом.
Від початку 80-х pp. настав третій етап НТР. Автоматизація та роботизація виробництва досягли такого рівня, що робітник дедалі більше відходив від процесу виготовлення продукції та здійснював лише регулювання і контроль виробничого процесу.
У всіх сферах життя людей відбуваються перетворення. Основ-ними енергоносіями в різний час були вугілля, нафта, газ. Проте їхні запаси не безмежні, тому вчені працюють над використан-ням інших видів енергії, зокрема ядерної. Ведуться пошуки шля-хів широкого застосування енергії води, сонця. У природі є вели-чезна кількість ресурсів, але далеко не завжди можливо знайти матеріали, що повністю задовольняли б вимоги людей. Тому завдяки досягненням науки з'явилися синтетичні замінники, які широко використовуються в побуті й на виробництві.
Величезні можливості має сучасна медицина, особливо після відкриття ан-тибіотиків і створення діагностичних апаратів.
Винайдення комп'ютера вважають одним із найбільших досяг-нень людства і прирівнюють до відкриття вогню й колеса. Мік-роелектроніка відкриває величезні можливості для інтелектуалі-зації праці представників величезної більшості професій. Слідом за мікроелектронікою починають стрімко розвиватися біотехно-логія, а також технологія створення матеріалів із заздалегідь за-даними властивостями.
Удосконалюються системи транспорту і зв'язку. Невід'ємною частиною життя більшості жителів Землі стало телебачення. Су-путники зв'язку зробили засоби масової інформації глобальни-ми.
Значна частина людей у розвинених країнах уже не уявляє свого життя без Інтернету — світової системи інформації. З цьо-го випливає, що наукова і технічна революція принципово зміни-ла обличчя суспільства, уможливила дедалі більше задоволення потреб усіх його членів.
Небувало швидкий розвиток науки, її взаємодія як з матеріальним виробництвом, так і іншими видами діяльності, перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Наука не тільки перетворилася в одну з провідних сфер людської діяль-ності, а й стала одним з інтеграційних чинників виникнення міжгалузевих систем господарства, як національних, так і світових. Подібний прорив став можливим зав-дяки сучасним системам освіти та великим затратам на наукові дослідження. Особ-ливо великі досягнення в сфері освіти і наукових досліджень мають США, Японія, ФРН, Франція, Великобританія, малі промислово розвинуті країни Європи. Стало цілком очевидним, що для передових країн наявність наукового потенціалу і високоосвічених кадрів є значно ціннішим економічним ресурсом, ніж будь-який вид міне-ральної сировини, а капіталовкладення в науку - це капіталовкладення в майбутнє.
Всеосяжність НТР, яка охоплює не тільки матеріальне виробництво, а й об-слуговування, побут, культуру впливає на психологію і ментальність жителів передо-вих країн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок