Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Предмет і закони ораторського мистецтва

Предмет і закони ораторського мистецтва

Назва:
Предмет і закони ораторського мистецтва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,75 KB
Завантажень:
347
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Предмет і закони ораторського мистецтва


Таким чином, ораторське мистецтво можна визначити як комплекс знань, умінь і навичок оратора щодо підготов-ки і проголошення переконливої промови. Під цим розумі-ється цілий комплекс знань і умінь: формулювання про-блеми, висування ідеї (знаходити предмет розмови),мистецтво архітектоніки (побудови)самої промови, її композиції; це знання прийомів впливу на аудиторію, це уміння доводи-ти і спростовувати, вміння переконувати; це «вітійство» — мовна майстерність.
Отже, предмет ораторського мистецтва зумовлюється змістом фактичної діяльності оратора і його можна визна-чити як мисленнєво-мовленнєву діяльність і закони, що її розкривають. Багатьом недосвідченим людям здається, що змістом діяльності оратора є саме висловлювання думки підчас промови. Але це не так. Придивимося: мовний апа-рат діє головним чином в залежності від сили і якості ідей, що приводять його до руху. Якщо ідеї туманні, нечіткі або байдужі промовцю, мовний апарат піддасться їм по всіх напрямках: дихання буде поверховим, голос — монотон-ним, язик заплітатиметься. Тому головна вимога до орато-ра не до його здібності (« поетами народжуються, ораторами стають»), потенційні здібності є у кожного, а до того, щоб він мав, що сказати і мав потребу висловити це. Але ідею оратор може віднайти і певним чином її довести лише тоді, коли він знає, перед ким він виступатиме. Тому всі момен-ти мисленнєво-мовленнєвої діяльності тісно пов'язані між собою.
Предмет ораторського мистецтва розкривається через низку законів: аудиторії, стратегії, тактики, мовного (мов-леннєвого), ефективної комунікації (динаміки діяльності оратора) та контрольно-аналітичного (рефлексії).
Сутність закону аудиторії с наступна: не існує безадресних промов. Тобто, кожна промова має свого певного, конкретного адресата, аудиторію, і чим краще оратор знає свою аудиторію, чим ретельніше він окреслить її портрет, тим ефективнішою буде його промова. Закон аудиторії формує і розвиває в ораторові вміння вивчати систему ознак аудиторії (формально-ситуативних, соціально-де-мографічних, соціально-психологічних) і, основуючись на них, вести прицільний пошук ідеї та шляхи подальшого її розкриття.
Закон стратегії своїм змістом має розробку основних напрямків промови програми діяльності з урахуванням характеристики аудиторії.
Під напрямками діяльності розуміється послідовне, по-етапне визначення мети діяльності, тобто цільової установ-ки, що складається, насамперед, з завдання й надзавдання та тези, головної ідеї промови. Закон стратегії формує і розвиває в особистості вміння розробляти програму діяль-ності на основі певної концепції знань і зважаючи на харак-теристику аудиторії.
Під тактикою оратора розуміється сукупність принци-пів, способів і засобів (прийомів) реалізації стратегії, тобто розгортання й доведення тези. Цей закон формує і розвиває в особистості вміння оперувати фактами, вибу-довувати композицію при застосуванні комплексу основ-них принципів (логічних та дидактичних), композиційних прийомів та вибору способів розгортання тези. Крім того, тактика — це і використовування засобів активізації мисленнєвої активності аудиторії.
Мовний закон має змістом положення про те, що не можна говорити однаково в різних аудиторіях. Кожна ау-диторія потребує як певної лексики і певного стилю, так і дотримування мовної норми; грамотності, повної ясності, відповідності ситуації й теми спілкування. Наслідком до-тримування мовного закону с вміння людини втілювати свою думку в словесну дію — інтелектуальну і чуттєву (пе-редаючи зміст думки і своє ставлення до неї вербальним способом і підбором емоційно забарвлених слів).
Закон ефективної комунікації (динаміки діяльності оратора) є законом «виконання» вже підготовленої промо-ви. Під час спілкування виявляється, що «словесна дія» може відбуватися зовсім не так, як її підготував промовець. Сприйняття думки аудиторією буде тим ефективнішим, чим краще оратор зможе встановити, зберегти і закріпити контакт з нею (аудиторією).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Предмет і закони ораторського мистецтва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок