Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії

Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії

Назва:
Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,92 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
На тему:
Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії


«Показовими» характеристиками людей є ряд їх якостей. Розпізнати їх не так вже й складно, вони як би лежать на поверхні і проявляються незалежно відлюдний. Природа і характер прояву цих якостей різноманітні. їх допоможе ви-значити умовне розчленовування різного роду якостей лю-ді й, що допоможе скласти «портрет» аудиторії як сукупність певних особливостей слухачів. Це, безумовно, підкаже ора-торові ймовірне ставлення аудиторії до того або іншого ви-ступу, допоможе йому визначити характер запитань до нього, та напевне знати, які можна застосувати щодо кон-кретної аудиторії форми і методи активізації уваги.
За якими параметрами визначається характеристика аудиторії?
Існує три групи характеристик аудиторії. Перша з них — формально-ситуативна, яку становлять такі озна-ки, як місце проведення зустрічі оратора з аудиторією (зала, окрема чи прохідна кімната, ресторан, польовий стан, май-дан тощо), розмір аудиторії (як за кількістю слухачів, так і за площею приміщення), умови спілкування, час виступу і багато інших формально-ситуативних показників, від яких часто залежать особливості та результат промови. Дійсно, саме ці ознаки в початку промови вже змінюють динаміку діяльності оратора. Те, що він підготував, напри-клад, для розмови з аудиторією в 400 слухачів, зовсім не так прозвучить для 7 слухачів, аргументи на майдані і в лекційній залі також будуть іншими і т. ін.
Другу групу складають соціально-демографічні харак-теристики слухачів; соціальний статус, рівень освіти і культури, професійна характеристика, матеріальне стано-вище, соціальне походження, стать, вік тощо. Ці дані допо-можуть зорієнтуватися в потребах і інтересах аудиторії, у настрої людей, підготувати їх до сприйняття інформації.
Третю групу становлять суто психологічні характерис-тики людей. Щоб орієнтуватися в них, оратору необхід-на сукупність про психічні процеси (пізнавальні, вольові, емоційні); психічні стани (бадьорість чи пригніченість, працездатність чи втома, зосередженість чи розсія-ність); психічні властивості особистості (спрямованість, темперамент, характер, здібності); психічні утворення, надбання (знання, навички, уміння, звички).
Найбільш показовими характеристиками людей є їх пси-хологічні якості. Вони часто лежать на поверхні і проявля-ються незалежно відлюдний. Природа і характер прояву цих якостей різноманітні. Ряд психологічних якостей — це утворення соціального порядку, інші обумовлені особливос-тями процесу психофізіологічного розвитку. Детальне роз-членування психологічних якостей людей досить умовне, все ж воно дозволяє оратору скласти більш-менш вірний «пор-трет» аудиторії, що допоможе спрогнозувати ймовірне став-лення слухачів до оратора, визначити, які можуть бути за-питання, які форми взаємодії найбільш придатні.
Своєрідність психологічних якостей, наприклад, наочно виступає в аудиторіях, де різний демографічний склад. Так, жінки з більшою увагою слухають образне викладання, легко сприймають яскраві приклади. Чоловіки, теж оціню-ючи високо образи і яскравість, більш вимогливі до логіки, доказовості положень; молодь, на відміну від зрілого насе-лення, більш скептична, намагається суперечити оратору; багаті не так сприймають, як бідні, і так по всіх соціальних позиціях, які с своєрідними факторами, від яких залежать певні психологічні якості аудиторії: увага, сприйняття, пам'ять (запам'ятовування під час виступу оратора).
Істотним фактором, що впливає на сприйняття, є уста-новка, яку треба виявити ораторові. Установка — це важ-лива ланка, що виникає в системі психічної взаємодії інди-віда з зовнішнім світом. Вона виражає внутрішній стан го-товності людини певним чином сприймати інформацію, готовність до визначеної активності, вибору варіанта пове-дінки. Установка якби виконує функцію наведення людини на конкретну інформацію, підвищує або послабляє рівень емоційно-чуттєвого відношення до її змісту і форми, впливає на інтенсивність розумового процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок