Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Риторика 19 - 20 століть

Риторика 19 - 20 століть

Назва:
Риторика 19 - 20 століть
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,01 KB
Завантажень:
132
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Р Е Ф Е Р А Т
на тему:
Риторика 19 - 20 століть


ПЛАН
Західноєвропейська риторика на поч.ХХ ст.
Українське ораторство ХІХ-ХХ ст.
Використана література.


Західноєвропейська риторика на поч.ХХ ст.
До початку XIX ст. історики науки фіксують занепад риторики, який розтягнувся майже на сторіччя. Проте з середини XX ст. спостерігається неочікуваний спалах інтересу до риторики у західному світі. Розвиток індивідуалізму, змагання особистостей, політичних структур, релігійних груп тощо вимагали відповідного риторичного втілення та оздоблення програм, пози-цій, думок. Характерно, що в книзі американця П. Л. Сопера "Основи мистецтва мовлення" на першому місці подано формулу: "Мовлення — це людина в цілому". З розвитком масових комунікацій змінюється техніка мовлення, з'являються нові технологічні матеріали й можливості. У масовій інформації поруч з написаним викорис-товують живе слово. Водночас ускладнюється саме понят-тя авторства: численні етапи редагування часом позбавля-ють текст автора багатьох особливостей індивідуального стилю. Масова інформація обмежує можливості діалогу зі слухачем — саме оратор, диктор, пропагандист монологічно впливають на аудиторію, що порушує рівновагу, необ-хідну в діалозі. Слухач або читач може хіба що писати листи на радіо, телебачення чи до газети або телефонува-ти до них. Це висуває потребу вивчення "образу ритора":
"Тексти масової інформації диференціюються за трьома основними видами: за сукупним образом ритора, за територіально-професійною ознакою та на основі видових і жанрових особливостей.
Сукупний образ ритори масової інформації — надзви-чайно важлива категорія. Це та частина стилю і змісту, яка об'єднує всі випуски одного органу інформації. Кожний орган інформації виробляє свій образ ритора".
Оратор, якщо він відверто й грубо "агітує", може хіба що зашкодити сприйняттю своїх ідей — сьогоднішнє сус-пільство все ж таки помітно відрізняється від аудиторії Попередніх десятиліть завдяки загальному і невпинному Зростанню культурно-освітнього рівня людства. Сучасна масова інформація здебільшого відкидає "пропаганду", тобто особисту оцінку промовцем речей, про які він гово-рить. Культивується орієнтація на аудиторію, доступність цінується більше, аніж самовираз оратора. Але, зрозуміло, що й "беземоційно" викладені факти дають можливість для маніпулювання суспільною думкою аж ніяк не меншу, ніж афектовані емоції. Загалом проблема вивчення спосо-бів маніпулювання людською волею є однією з найнапру-женіших проблем у теперішній соціальній психології (див., наприклад, працю Е. Бьорна "Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри" або Шострома Еверетта "Анті-Карнегі, або Людина-маніпулятор").
У нашому суспільстві цікавість до риторики прокида-ється знову, починаючи з 80-х років XX ст., коли політич-ний мітинг, парламентська дискусія, академічна або релі-гійна полеміка, захист людиною своїх прав у суді стали звичними. А роль засобів масової інформації, здатних зро-бити всі ці явища об'єктом суспільної уваги, значно підви-щили інтерес до проблем риторики. Наше суспільство по-ступово починає переймати західний досвід вивчення кла-сичної риторики, якій стали відводити місце в навчальних програмах, інтегруючи її можливості з іншими науковими дисциплінами (наприклад, з юриспруденцією). Сагач Г. Риторика. К: вид-во “Ін юре”.2000р.
Сучасна риторика прагне не лише переконати (як вва-жалося з часів Арістотеля), як знайти максимально ефек-тивний алгоритм спілкування. Кібернетичний принцип зворотного зв'язку (гомеостазис), з точки зору якого будь-яка система, де панує лише монолог, а можливості діалогу пригнічені, приречена на загибель, посідає цен-тральне місце й у риториці. Водночас у сьогоднішньому світі діалог стає начебто основою культурного життя взагалі.
Характерний момент: вже на початку XX ст. (1912 р.) уславлений Д. Карнегі, який примусив сучасне суспільство замислитися над проблемою "співрозмовника", засновує школу, в якій спеціально навчали прийомам спілкування. Велику увагу цьому моменту приділяють педагоги.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Риторика 19 - 20 століть

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок