Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Риторика, красномовство

Риторика, красномовство

Назва:
Риторика, красномовство
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,50 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Риторика, красномовство


Риторика — це теорія ораторського мистецтва, наука і водно-час мистецтво переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму представників багатьох гуманітарних фахів: полі-тика, вчителя, журналіста, юриста, менеджера.
Навчальний курс риторики складається з таких частин: історія риторики (досліджує місце риторики серед інших наук, основні види і жанри ораторського мистецтва, етапи зародження і розвитку риторики в історії людства (Давня Греція, Давній Рим, становлен-ня слов'янського ораторського мистецтва, сучасні риторичні шко-ли); теоретична риторика (предметом її вивчення є закони рито-рики: концептуальний, закон моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, закон безпосереднього спілкування, сис-темно-аналітичний закон); практична риторика (розглядає пред-мет і зміст усного публічного виступу, текст виступу, образ оратора, логічну культуру оратора, мовленнєву культуру оратора, компози-цію і стиль виступу, психологію аудиторії, взаємодію оратора та аудиторії, спілкування з аудиторією як творчий процес, полемічне мистецтво оратора тощо).
Мистецтво ритора (оратора) полягає в його володінні усним словом як засобом впливу на слухачів. Воно ґрунтується на куль-турі мислення, глибокій і різносторонній освіченості, засвоєнні до-свіду найкращих ораторів минулого і ораторів сучасних, бездоганному знанні мови і досконалому володінні мовленням, а також на оволодінні культурою спілкування. Оратор має бути наділений ро-зумом, ерудицією, даром слова, певним рівнем майстерності, бути комунікабельним. Сьогодні, коли суспільство живе в умовах деваль-вації слова, особливо важливим є особиста порядність оратора, його безкомпромісність, щирість, спроможність обстоювати власні по-гляди, вміння зрозуміти проблеми людей, до яких він звертається.
Риторика, як і філософія та логіка, належить до класичних наук, які з найдавніших часів були основоположними загальноосвіт-німи дисциплінами. Мистецтво риторики було відомим в Стародав-ньому Єгипті, Індії та Китаї, проте справжньою батьківщиною крас-номовства вважають Стародавню Грецію.
Риторика була вагомою складовою частиною суспільного жит-тя Давньої Греції. Як і епос, драма, музика, скульптура й архітек-тура, вона вважалась мистецтвом, творчістю, її називали «царицею всіх мистецтв».
За стародавніх часів риторику поділяли на три галузі: судова риторика, риторика політична, урочиста риторика.
Античні ритори виступали на політичних зібраннях, форумах та судових процесах. Найпершу теорію риторики створили V ст. до н. є. в Сіракузах. Найвидатнішим ритором був Горгій, який, удо-сконаливши теорію ораторського мистецтва, познайомив з нею Афі-ни. Він зумів перетворити риторику на мистецтво, яке силою впли-ву зрівнялося з поезією.
Найславетнішим ритором Стародавньої Греції був Демосфен (384—322 рр. до н. є.). Сучасники зазначали, що силу Демосфенового слова можна порівняти хіба що з вихором чи блискавкою.
До нас дійшло понад 60 промов і листів Демосфена. Найвідомішими є його політичні промови, виголошені проти македонсько-го царя Філіпа, який намагався позбавити Афіни самостійності. Демосфен, будучи вождем антимакедонської партії, боровся проти керівника македонської партії Есхіна. Дійшло до судової справи, яка стала визначною подією для тодішньої Греції. Есхін та Демос-фен зустрілися в суді. Промови обох ораторів — яскраві зразки політичних виступів.
На Демосфенових промовах вчилися цілі покоління античних, ораторів. Його промови брав за зразок один 3 найславетніших давньо-римських ораторів Цицерон (106—42 рр. до н. є), якого вважають батьком риторики. Ідеальним оратором сам Цицерон вважав люди-ну високої культури, яка знає історію, філософію, літературу, юрис-пруденцію, може владарювати над аудиторією, вміючи примусити людей сміятися й плакати. Запорукою успіху ритора Цицерон вважав освіту та природний дар. У своїх трактатах про ораторське мистецтво Цицерон зазначав, що ритор має бути патріотом, грома-дянином, який живе ідеалами держави й народу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Риторика, красномовство

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок