Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма

Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма

Назва:
Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,29 KB
Завантажень:
218
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
На тему:
Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма


Оратор впливає на слухачів головним чином усним сло-вом, ефективність цього впливу багато в чому залежить від культури мовлення. Пересічні, непереконливі і бліді ви-ступи не задовольняють слухача, а іноді викликають навіть обурення. Ще Цицерон — славетний оратор давнини — го-ворив: «Які б не були цікаві і багатозначні думки, вони ображають усе-таки вимогливий слух, якщо подаються в не мистецькій формі».
Українська мова багата і могутня. Достатньою мірою їй притаманні різноманітні кольори і забарвлення, щоб при вмінні й бажанні, користуючись ними, можна було б ху-дожньо змалювати психологічні портрети, образи людей.
Термін «культура мовлення» має широке і вузьке смис-лове вживання.
У першому випадку означає вміння використовувати всі способи впливу на слухачів, які пов'язані з мовою і збігаються з поняттям «мовленнєва майстерність». У дру-гому — це правильність, грамотність мовлення, тобто знан-ня оратором загальноприйнятих норм (правил) літературної мови. Отже, культура мовлення означає наявність у про-мові вдало застосованих художніх форм і ораторських за-собів, щоб зробити мову, за висловлюванням В.Г. Костома-рова, «не лише правильною .... але й виразною, чіткою, оригінальною і цікавою».
Насамперед слід перелічити деякі загальні ознаки мов-леннєвої культури оратора.
Ясність. Аристотель у праці «Риторика» підкреслює, що ясність — головна позитивна якість промови. Ясність слова оратора означає, що воно має бути сприйняте абсолютно так, як його розуміє сам промовець. Краса й образ-ність мови не завжди доречні: не можна, наприклад, хизу-ватися витонченістю стилю і вдаватися до яскравої образ-ності, говорячи про результати медичного розтину трупа. Але ясність мови потрібна всюди.
Умовою ясності є точність. Оратор завжди має добира-ти такі слова, за допомогою яких можна було б найточніше висловити думки і почуття. Л.М. Толстой вважав, що мис-тецтво говорити — уміння щоразу поставити виключно необхідне слово лише на потрібне місце.
Хто хоче оволодіти вмінням красномовства, повинен навчитися висловлюватися чітко. В дружній розмові ви-бору виразів можна, певна річ, приділити увагу не таку вже пильну, однак під час відповідального спілкування точність висловлювань відіграє вельми важливу роль.
Про рівень працівників розумової праці можна робити ви-сновки на підставі того, наскільки точно вміють вони вислов-люватись. Під час переговорів, що передують, наприклад, укладанню угоди, формулювання повинні бути винятково точні, бо в даному разі кожне слово має велике значений.
З часів стародавнього Риму існує професія, основне за-вдання якої — виражати і формулювати думки під час пере-говорів двох сторін. Це професія юриста, якому, між іншим, належить складати найрізноманітніші види законодавчих директив, угод, договорів тощо. Нефахівцям така точність часто здається зайвою. Проте мова, яку чуємо довкола й якою спілкуємося, нерідко відзначається неточністю, а найголов-ніше — часто дає підставу по-різному тлумачити виголо-шене. Отже, основна мета точного формулювання— виклю-чити можливість неоднакового тлумачення змісту.
Один із військових діячів наприкінці минулого сторіччя сказав: «Військовий наказ має бути однозначним. Якщо у ньому припускається подвійне тлумачення, то він обов'яз-ково буде виконаний неправильно». Наприклад, якщо рота дістала наказ розпочати наступ о 8 год. ЗО хв, то можуть виникнути сумніви щодо того, коли саме повинна розпо-чатися дана військова операція: вранці чи ввечері. І це незважаючи на те, що розподіл доби на 24 години є загаль-ноприйнятим. Висновок, що випливає звідси, є однознач-ним: висловлюватися треба точно.
Як навчитися точності висловлювання? Для того щоб оволодіти точністю висловлювання, найкращим засобом є вправи з письмовими текстами та формулюваннями.
Візьміть проект угоди або договору і прочитайте його повільно й уважно, речення за реченням. При цьому на-магайтеся визначити, як інакше можна витлумачити (мож-ливо, й не на вашу користь) окремі слова й формулювання кожного речення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок