Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Форми текстового оформлення матеріалу

Форми текстового оформлення матеріалу

Назва:
Форми текстового оформлення матеріалу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,51 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Форми текстового оформлення матеріалу


Для успішного публічного виступу недостатньо вивчити літературу по обраній темі, знайти цікаві дані, зібрати пере-конливі факти, цифри, приклади. Необхідно подумати, як розташувати цей матеріал, в якій послідовності. Перед оратором виникає ряд питань: якими словами розпочати виступ, як продовжити розмову, чим закінчити виступ, як завоювати увагу слухачів і утримати її. Тому важливо при-ділити серйозну увагу роботі над композицією промови. В теорії ораторського мистецтва під композицією про-мови розуміють побудову виступу, співвідношення його основних частин і відношення кожної частини до всього виступу як єдиного цілого. Для найменування цього по-няття поряд із словом «композиція» використовують також близьке за смислом слово «структура».
Композиція матеріалу в промові, розташування всіх частин виступу визначається задумом оратора, змістом ви-ступу. Якщо співвідношення частин виступу порушується, то ефективність промови знижується, а іноді зводиться до нуля.
Структура усного виступу містить у собі вступ, основну частину, висновки. Кожна частина промови має свої особ-ливості, які необхідно враховувати під час підготовки до ораторської промови. Основну увагу необхідно приділяти найбільшій за обсягом основній частині, власне викладу, що містить докази на користь вашої позиції. Вступ і виснов-ки не повинні бути занадто великими. Пропорційно вони менші за основну частину, бо функції першого —ввести в тему, другого — підбити підсумки того, що було сказано.
Вступ. У вступі підкреслюється актуальність теми, зна-чення її для даної аудиторії, формулюється мета виступу, коротко викладається історія питання. Перед виступом стоїть важливе психологічне завдання — підготувати слу-хачів до сприйняття даної теми.
Таким чином, під час вступу оратор повинен виконати два завдання: встановити зв'язок зі слухачами, а також ввести їх в курс справи.
Існує 4 способи формування ефективного вступу: спосіб підкріплення; спосіб приводу; спосіб спонукання до роз-думу; прямий спосіб.
Спосіб підкріплення в цілому спрямований на встанов-лення контакту зі слухачами. Це може досягатися теплим зверненням, жартами. Підкріплення називають забезпечен-ням «сприятливості». Наступний приклад такого підкріп-лення містить важливу ознаку доброго узгодження: спочат-ку йдуть слова, що викликають посмішку, за ними — звер-нення і подяка, виражається радість з приводу можливості звернутися з промовою. Додаються: посилання на місце, де проголошується промова, звернення до окремих осіб, за-гальний комплімент, особисті спогади.
Техніка використання приводу. Привід яскраво висвіт-лює ситуацію або те, що має пряме відношення до проблеми, яка обговорюється, привід напряму пов'язаний зі змістом промови. Невелика подія, порівняння, особисте пережи-вання, анекдот, несподівана постановка питання дають можливість у подальшому пов'язати з ними промову.
Техніка спонукання до роздуму. Цей спосіб можна ви-користовувати на початку промови, особливо для підготов-лених слухачів. Він полягає в тому, що називають пробле-му або пакет проблем і задають аудиторії питання, які потім розглядаються в основній частині.
Така техніка активізує мислення і спонукає слухача до співробітництва. Відкрито поставлені питання чи навіть запропонована точка зору, яка потім буде спростована, — все це збуджує у слухача роботу думок, в яких він йде за оратором.
Пряма техніка. Цей спосіб передбачає безпосередній перехід до суті справи. Відмовляємось від будь-якого з вище перелічених вступів. В цьому випадку коротко говоримо про причину виступу, швидко переходимо від загального до конкретного і починаємо основну частину. Дана техніка раціональна, холодна, прямолінійна і властива тисячам невеликих ділових повідомлень.
Основна частина. Добре обміркований вступ і особливе заключення ще не забезпечують успіху виступу. Буває, що оратор оригінально розпочав свій виступ, зацікавив слуха-чів, але поволі їх увага згасає, а потім і зовсім пропадає.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Форми текстового оформлення матеріалу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок