Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Стратегія і тактика оратора

Загрузка...

Стратегія і тактика оратора

Назва:
Стратегія і тактика оратора
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,84 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
На тему:
Стратегія і тактика оратора


1. Стратегія оратора, її структура
Відомий афоризм «якщо вам треба щось сказати, то най-краще — сказати саме те, що ви хочете» приводить нас до проблеми стратегії і тактики. Дійсно, про що ви збираєтесь говорити? Від початку треба з'ясувати, що ви маєте довес-ти або розвинути. Все мас бути чітко спланованим, виваже-ним, мати чітку спрямованість. З того, що ви хочете сказа-ти, складається каркас вашої промови, на який в подаль-шому накладатимуться інші елементи. Наразі необхідно уяснити ключову думку, яка лягає в основу вашої про-мови. Все інше — факти, докази, приклади і т. ін. —допов-нюватимуть і розкриватимуть основну думку. Але нічого не повинно закривати те, заради чого створюється промова, або, як говорив Плутарх, промови декотрих ораторів мо-жуть бути такими, як кипариси: «Вони такі великі й кра-сиві, але, на жаль, не мають плодів», недостатньо лише добре триматися під час виступу, треба щось і сказати; будь-яка аудиторія вправі розраховувати на те, задоволення не приходить від пустих слів.
Для того, щоб переконати аудиторію, необхідно додер-жуватися деяких правил, а саме: слід розпочинати промо-ву з великим прагненням досягти поставленої мети; нале-жить твердо знати те, про що йтиметься. Ораторові треба спрямувати всі зусилля на те, щоб привернути, немов при-кувати, до себе увагу аудиторії, зацікавити промовою слу-хачів з першої миті виступу.
Якщо людина не обміркувала, не спланувала заздалегідь промову, вона буде почуватися невпевненою перед слуха-чами і навряд чи зможе їх переконати у будь-чому.
Промова — це не просто набір речень, вона містить у собі низку певних елементів, без яких була б безглуздою і ніко-му не потрібною. По визначенні теми виступу і моделюван-ні аудиторії (складання її портрета) важливо розробити стратегію промови (виявити основні її напрями), а потім побудувати її тактику — мати зовнішню структуру доказу ідеї, реалізовувати в ході виступу відповідні принципи мовлення, способи та прийоми доказу.
Розглянемо тепер у загальних рисах, які елементи охоп-лює той складний процес, що дістав назву «розробка стра-тегії і тактики промови ».
Стратегія оратора — це загальний, всебічний план до-сягнення цілей, вона представляє собою розробку основних напрямків промови. Тактика виступає як сукупність при-йомів, методів реалізації стратегії, це зовнішньо-мовна структура промови, форма розкриття основної ідеї виступу оратора. В ораторському мистецтві стратегія — це загальна схема спілкування, загальний план його організації, так-тика ж — система послідовних дій, що веде до реалізації обраної стратегії.
Стратегію визначають мета (спільна чи індивідуальна), комунікативні установки (маніпулятивні чи гуманістич-ні), характер спілкування (діалогічний чи монологічний). У деяких випадках люди, спілкуючись, можуть і не стави-ти будь-якої мети, це вірно. Однак, коли оратор готує виступ перед аудиторією, то він завжди таку мету ставить, ретель-но обмірковуючи і точніше формулюючи її.
В залежності від мети, стратегії можуть бути різнома-нітними. Наприклад, гуманістично-діалогічні, коли оратор бажає досягнути спільної мети з аудиторією, або маніпулятивно-монологічні, якщо промова спрямована на задово-лення індивідуальної мети оратора. Одну і ту ж стратегію можна втілити в різних тактиках. Побудова стратегії за-лежить як від індивідуальних особливостей оратора, так і від специфіки аудиторії, на яку розрахована певна промова, від їх системи цінностей, інтересів, соціальних установок. Побудова тактики базується, перш за все, на знаннях про ситуацію та особливості співрозмовників (оратора й ауди-торії). Стратегія впливає на тактику, визначаючи в ній систему дій, яку застосовує оратор, передаючи певну інфор-мацію.
Будь-який вплив співвідноситься з метою оратора, за-кріпленням або реконструкцією установок, поглядів, по-чуттів, взаємної дії тощо і це мас бути відбитим у стратегії, і тут тактика вирішує питання способів впливу. Скажімо, в одній аудиторії для досягнення мети (наприклад, зміни установки) необхідно використати навіювання, в іншій аудиторії — наслідування, в наступній — психологічне за-раження тощо, адже всі види впливу не однакові, вони мають свою специфіку і застосовуються за певних умов і перш за все від особливостей аудиторії.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Стратегія і тактика оратора

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок