Головна Головна -> Реферати українською -> Риторика -> Особливості підготовки судової промови

Особливості підготовки судової промови

Назва:
Особливості підготовки судової промови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,09 KB
Завантажень:
250
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
На тему:
Особливості підготовки судової промови


Необхідно виходити з того, що участь у судовому про-цесі фахівця без відповідної підготовки має розглядатися як вияв грубого порушення професійної етики та нерозу-міння свого службового обов'язку.
Тому підготовка судової промови — важлива складова частина професійної діяльності юриста. Існує загально-визнана структура судової промови, що відбиває як про-цесуальні вимоги, так і судову практику. До основних елементів судової промови належать:
викладення фактичних обставин справи;
аналіз та оцінка доказів, що визнані судом як такі;
аналіз причин та умов, що спричинили правопору-шення (злочин);
висновок щодо міри покарання та позовних вимог, тобто пропозиція моделі судового рішення;—
заключна частина, що досить часто має оціночно-стичний характер.
У цій структурі наведені лише ті елементи, що відобра-жають специфіку судової промови, без урахування тих, що притаманні будь-якій іншій промові, а саме: вступ, звер-нення і т. п.
Судова промова має являти собою цілісну структуру, всі елементи якої взаємопов'язані і взаємодіють на підставі загальної настанови оратора.
Складаючи судову промову, слід виходити з необхідності виділення чотирьох послідовних етапів підготовки:
1. Аналітичний етап. На цьому етапі визначають цільове призначення обраної процесуальної ролі. Важ-ливим є загальнотеоретичний аналіз предмета судо-вого розгляду. Він містить два завдання: по-перше, загальне знайомство зі справою; по-друге, вивчення теорії питання, тобто опрацювання відповідних нор-мативно-правових актів, актів офіційного чи доктринального тлумачення норм, матеріалів, що узагаль-нюють судову практику. За свідченням А.Ф. Коні, без теоретичної визначеності судова промова набуває театральності, яка перетворює судовий процес у фарс. Разом з тим, судова промова не може перетворювати-ся в читання реферату з тієї чи іншої теоретичної проблеми правознавства. Правова доктрина не визна-ється джерелом права, тому звернення до неї буде корисним за умов відсутності чи неоднозначності офіційних тлумачень тих чи інших положень закону, що має бути застосовано при розгляді справи. Наяв-ність доктринального тлумачення підсилює аргумен-тацію промови.
2. Стратегічний етап. На цьому етапі слід проаналізувати
структурованість судового процесу, тобто визначити його учасників, мету виступу і спрогнозувати хід про-цесу, його можливі варіанти. Головним підсумком даного етапу, як правило, стає план виступу з вису-ванням основної тези.
3. Тактичний етап. За змістом — це найбільш трудомісткий етап, оскільки він передбачає глибоке вивчення матеріалів справи з метою добору найвагоміших ар-гументів. Водночас формується схема доказування і провадиться пошук достатніх аргументів. Зовнішнім його підсумком, як правило, є тезовий виклад промови або її розгорнутий план. Не існує загальної ви-моги щодо обов'язковості повного письмового викла-ду судової промови. Можливість і ми (хімізації завжди залишається. Однак у деяких випадках корисно мати повний письмовий текст і намагатись максимально повно йому слідувати. Це особливо важливо за умов фіксації судового процесу технічними особами, коли опонент може скористатися «невдалими імпровізаці-ями» або «емоційними перебільшеннями».
4. Редакційний стан. На основі визначеної структури доказування (тобто розгорнутого плану) відбувається узагальнення матеріалу, підготовленого на попередньому етапі, укладається і редагується текст про-мови. Особливого значення підчас редагування нада-ється створенню наочності та досягненню мовленнєвої досконалості промови. Це передбачає правильний підбір слів, особливо спеціальних термінів, грамотну побудову синтаксичних конструкцій, добір прикла-дів, цитат тощо. Досить часто корисною стає імітація промови з її хронометруванням та робота над інтона-цією, темпом мовлення.
5. Використання риторичних засобів у судовій промові.
Судова промова базується на дотриманні досить широ-кого спектра риторичних вимог. Але досвід свідчить, щодо найцікавіших, найефективніших належать:
Логічна обгрунтованість, під якою розуміється така побудова промови, що забезпечує досконалість ос-новних тверджень та наявність повної аргументації тези.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Особливості підготовки судової промови

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок