Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Демографічний потенціал світу

Демографічний потенціал світу

Назва:
Демографічний потенціал світу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,07 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
Демографічний потенціал світу


1. Загальне поняття про демографічний потенціал
Під демографічним потенціалом слід розглядати людський потенціал, іншими словами – кількість населення, частку трудових ресурсів (працездатного населення), вікові та статеві показники, динаміку природного та механічного руху населення тощо.
Нині населення світу становить близько 6 млрд чоловік. Воно постійно зрос-тає за рахунок відтворення. Відтворення (природний рух) населення – це сукупність процесів народжуваності і смертності, які визначають розміри природного приросту. Від динаміки природного приросту залежить характер без-перервного відновлення людських поколінь.
Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищен-ня народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від наро-джуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Залежно від соціально-економічних умов життя людей, співвідношення показ-ників народжуваності, смертності та природного приросту складається по-різно-му. Для населення країн, що перебувають на низьких рівнях економічного роз-витку, характерні високі показники народжуваності і смертності, а відтак - низький природний приріст. Епідемії та стихійні лиха ще більше погіршують си-туацію. З початком тих чи інших суспільно-економічних перетворень по-ліпшується якість життя, кращим стає медичне обслуговування, і це сприяє істот-ному зменшенню показників смертності. З розвитком процесів індустріалізації та урбанізації починають зменшуватися і показники народжуваності. Кожному з етапів перебігу цього демографічного переходу притаманна своя ситуація у відтво-ренні населення. В наш час у світі переважають два типи відтворення населен-ня. Для першого типу характерні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту (до 12 чоловік на 1000 жителів). Як наслідок - велика частка старших вікових груп у структурі населення. Цей тип характерний для більшості країн Європи, Північної Америки. Другий тип відтворення власти-вий країнам Азії, Африки та Латинської Америки. Для нього характерні порівня-но високі показники народжуваності, стабільні на певному (часто низькому) рівні показники смертності та високий природний приріст (понад 12 чоловік на 1000 жи-телів). У цій групі висока частка молодших вікових груп у структурі населення. Так, природний приріст населення в розвинутих країнах Західної Європи та Північної Америки становить відповідно 3 і 5 чоловік на 1000 жителів, тоді як, наприклад, у країнах Південної Азії - 22, Центральної Америки - 31 чоловік на 1000 жителів. У середньому за рік населення Землі зростає на 90 млн чоловік, на-самперед за рахунок країн, що розвиваються, які дають понад 90 % щорічного приросту населення.
До XVIII ст. зростання кількості населення світу залежало здебільшого від біологічних процесів. Пізніше на перший план вийшли соціально-економічні чинники, і з того часу населення Землі почало зростати швидкими темпами. За прогнозами спеціалістів ООН, до кінця наступного століття кількість населення на планеті ще більше зросте і стабілізується на рівні близько 10 млрд чоловік.
Швидкі темпи зростання приросту населення дістали назву демографічного ви-буху й перетворилися в одну з глобальних проблем людства. Розв'язання цієї про-блеми вбачається у проведенні певної демографічної політики системи адмі-ністративних, економічних, пропагандистських та інших заходів, які здійснюють-ся державою з метою урегулювання передусім народжуваності. В країнах з першим типом відтворення населення державні заходи спрямовані на збільшення народжу-ваності та природного приросту, а в країнах з другим типом - навпаки, на скоро-чення. Так, у багатьох європейських країнах (ФРН, Нідерланди, Швеція тощо) за-проваджують грошові субсидії, певні міри соціального захисту та стимулювання, інші заходи соціально-економічного характеру для підтримки сімей та жінок, які мають дітей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Демографічний потенціал світу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок