Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Особливості розміщення та розвитку світового господарства.Міжнародний поділ праці.Зовнішньоекономічні зв’язки

Особливості розміщення та розвитку світового господарства.Міжнародний поділ праці.Зовнішньоекономічні зв’язки

Назва:
Особливості розміщення та розвитку світового господарства.Міжнародний поділ праці.Зовнішньоекономічні зв’язки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,47 KB
Завантажень:
178
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
“Особливості розміщення та розвитку світового господарства.
Міжнародний поділ праці.
Зовнішньоекономічні зв’язки”


1. Чинники і принципи розміщення виробництва
і фінансів у сучасних умовах
Чинники — сукупність умов і ресурсів, правильне використання яких забезпечує раціональну розміщення виробництва і фінансів, впливає на кінцевий результат. Виділяють такі групи чинників:—
природно—ресурсні — кількісні запаси і якісний склад, умови ви-добутку і використання мінеральних, ґрунтових, кліматичних, гідроге-ологічних та інших ресурсів;—
екологічні — раціональне природокористування, охорона навколиш-нього середовища, забезпечення здорових умов життєдіяльності насе-лення, збалансованість господарської діяльності з природою;—
соціально-демографічні і трудових ресурсів — демографічна си-туація, якість населення, забезпеченість трудовими ресурсами, стан соціальної інфраструктури, професійно-освітній рівень населення, рівень його життя тощо;—
економічні — економіко-географічне і транспортне положення, ефективність виробництва, економічні зв'язки, трудомісткість, енерго- і водоємність виробництва тощо;—
наукоємні — забезпеченість потреб виробництва в наукових розробках. Цей чинник визначає географію наукоємних галузей, що тяжі-ють до наукових центрів, провідних університетів, і є одним із вирі-шальних у сучасник умовах;—
споживчі — орієнтованість на споживача, особливо товарів широ-кого вжитку і послуг;—
територіальної концентрації виробництва — рівень концентрації виробництва на території, який впливає на ефективність виробництва, можливість запровадження досягнень НТР, використання інфраструк-тури, можливість кооперування підприємств.
Принципи розміщення виробництва — це основні наукові положен-ня, розроблені з урахуванням чинників, якими керується держава у своїй економічній політиці.
Основні принципи розміщення виробництва:—
забезпечення ефективних територіальних пропорцій і раціональ-ного територіального поділу праці;—
комплексний розвиток господарства економічних районів;—
вирівнювання показників економічного і соціального розвитку ок-ремих регіонів;—
наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії і до районів споживання;—
розміщення виробництва з урахуванням міжнародного поділу праці;—
розміщення виробництва з урахуванням необхідності охорони нав-колишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки населення.
2. Світове господарство, основні етапи його формування
Світове господарство — це система взаємозалежних національних господарств, основана на міжнародному поділі праці, різноманітних еко-номічних і політичних відносинах. Воно охоплює всі країни, звідси його неоднорідність і внутрішня суперечливість.
Міжнародний поділ праці — спеціалізація господарства окремих країн на виробництві певних видів продукції, якими вони обмінюються.
Виділяють такі етапи формування світового господарства: 1-й — зародження світового господарства в XVI ст. на базі виникнення світово-го ринку і розвитку економічних відносин; 2-й — формування світового господарства на основі розвитку машинної індустрії і сучасного транс-порту; 3-й — переважає розвиток «вшир» (перша половина XX ст.) і «вглиб» (друга половина XX ст.) Для цього етапу характерне станов-лення нового виробництва з переважанням постіндустріальних рис роз-витку, траненаціоналізація економіки, посилення економічної інтеграції країн, формування глобальних галузей господарства, зміна структури світової торгівлі, зростання інформації і телекомунікації суспільства.
Ступінь участі країни в міжнародному розподілі праці залежить на-самперед від рівня розвитку її продуктивних сил. Тому індустріальне розвинені країни посідають чільне місце в сучасному міжнародному роз-поділі праці, особливо щодо випуску дорогої продукції (машин, устатку-вання, товарів тривалого користування). Водночас чимало молодих країн Азії, Африки і Латинської Америки дотепер зберігають сировинну спе-ціалізацію, яка склалася ще в колоніальну епоху.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Особливості розміщення та розвитку світового господарства.Міжнародний поділ праці.Зовнішньоекономічні зв’язки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок