Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Назва:
ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,81 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Коломийський інститут
Прикарпатського державного університету
Реферат
з дисципліни “Розміщення продуктивних сил”
на тему:
ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Виконав:
студент Б-11
Загрішний Б.М.
2000 р.


План
1. Сутність, роль і місце в народногосподарському комп-лексі України.
Фактори розвитку і формування.
3. Структура і територіальна організація лісопромис-лового комплексу України.
3. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу України.
1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ
В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Лісопромисловий комплекс (ЛПК) України — це су-купність підприємств, пов'язаних з вирощуванням і переробкою (до одержання кінцевої продукції) лісової сировини. До його складу входять: лісове господарст-во, лісозаготівельна промисловість, галузі лісової про-мисловості по механічній і хіміко-механічній (лісопи-льна, фанерна, сірникова, виробництво дерев'яних буді-вельних деталей і будинків, деревностружкових і дерев-новолокнистих плит, меблів) та хімічній (лісохімічна, целюлозно-паперова промисловість) переробці дере-вини, а також гідролізна і дубильно-екстракційна про-мисловість, обслуговуючі виробництва (виробництво і ремонт машин та устаткування), заводи по виготов-ленню предметів праці для окремих галузей, підприєм-ства матеріально-технічного постачання, галузі і заклади невиробничого обслуговування (підготовка кадрів, нау-ково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність).
Значення ЛПК в економіці України визначається тим, що в сучасних умовах немає такої сфери госпо-дарства, де деревина і продукція її переробки не віді-гравали б істотної ролі. Основний продукт лісу — де-ревина, яка використовується переважно для вироб-ництва засобів виробництва, зокрема предметів праці (круглий ліс, пиломатеріали, фанера, деревні плити, ме-тиловий спирт тощо) і предметів споживання (меблі, папір, оцтова кислота). Продукція ЛПК використовується в машинобудуванні, легкій промисловості, на транспорті, у зв'язку, ІІІ будівництві. Водночас ЛПК отримує від інших галузей лаки, фарби, соду, натрій, відбілюючі хімікати (виготовлення паперу), автомашини, трактори, верстати (заготівля та обробка деревини).
Ліси є важливим акумулятором живої речовини. Вони утриму-ють в біосфері ряд хімічних елементів і воду, активно взаємодіють з тропосферою, визначають рівень кисневого та вуглецевого балансу. Поряд з цим ліси дають продовольчі ресурси (дикі плоди та ягоди, гриби, березовий сік тощо), кормові і лікарські рослини, мають са-нітарне, рекреаційне і екологічне значення. Вони створюють спри-ятливе середовище для розвитку бджільництва та мисливства.
2. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ
Основою розвитку ЛПК України є лісові ресурси. Це ліси пев-ної території, які використовуються або можуть бути використані для задоволення будь-яких потреб суспільства. До лісових ресур-сів як одного із основних видів природних ресурсів належать де-ревні, технічні, харчові, лікарські та інші ресурси, а також корис-ні природні властивості лісу — водоохоронні, захисні, клімато-регулюючі, санітарно-гігієнічні, оздоровчі тощо.
Загальна площа лісового фонду України становить 10,8 млн. га, у тому числі вкрита лісом — 9,4 млн. га.
Лісистість території республіки становить 15,6%. Запаси дере-вини становлять 1,74 млрд. куб. м. Основна частина лісів перебу-ває у віданні державних органів лісового господарства, решту пе-редано у безстрокове користування сільськогосподарським підпри-ємствам або закріплено за іншими міністерствами і відомствами. Лісовий фонд України характеризується переважанням листя-них і хвойних порід і нерівномірним розміщенням ресурсів дере-вини по території. Найбільша концентрація їх в Українських Кар-патах (40,5% площі цього регіону), Кримських горах (32%) і на Поліссі (25,1%); у лісостеповій зоні цей показник становить 13,2%, у степовій — 3,8%. До найбільш лісистих областей нале-жать Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, Волинська і Чернівецька.
За народногосподарським значенням, місцеположенням і функ-ціями, які вони виконують, усі ліси України поділяють на дві групи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок