Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні

Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні

Назва:
Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,73 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні


Молодіжний сегмент ринку праці - найбільш проблемна частка загальнонаціонального ринку праці. Пошуки першого робочого місця, невідповід-ність рівня та якості отриманої освіти професійним обов'язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці. Недостатня увага з боку держави до таких проблем, відсутність системної програми регулювання, законодавча неврегульованість можуть стати підґрунтям для соціальних та політичних потрясінь. Ці питання актуальні для багатьох країн. Так, нині в європейських країнах склалася критична ситуація на ринку праці, коли доводиться балан-сувати між задоволенням попиту співвітчизників на працю та економічною доцільністю залучення дешевшої робочої сили іноземних мігрантів. Для збі-льшення зайнятості та працевлаштування молоді вживаються заходи на кшталт закону про тимчасовий найом та закріплення за роботодавцем права без попередження звільняти молодих працівників з їхнього першого робочого місця (від якого уряд Франції змушений був відмовитися під тиском студент-ських протестів). Кількість молоді, яка отримує роботу у такий спосіб, справді значно зростає, однак скорочується чисельність молоді, яка має постійну роботу. Нині в Італії половина найманих працівників молодших 30 років має лише короткотерміновий (на три-чотири місяці) контракт з роботодавцем [1].
Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) мо-делей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орі-єнтацій і падіння престижності легальної зайнятості). З поглибленням соціально-економічних перетворень нині фундаментальне значення людської пра-ці в розвитку суспільства набуває дедалі більшої ваги. Ускладнюються уяв-лення щодо особистості сучасного працівника, глибинних основ прояву його мотивації до трудової діяльності. Дослідження соціальних проблем, цінніс-них орієнтацій та спонукальних мотивів до різних моделей поведінки на рин-ку праці дають змогу не лише проаналізувати ситуацію на ньому та виробити механізми та важелі впливу, але й закладають базис для з'ясування переду-мов підвищення якості людського капіталу та конкурентоспроможності ро-бочої сили як новітнього чинника економічного розвитку та національної конкурентоспроможності.
Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді давно є предме-том дослідження учених (економістів, демографів, психологів, соціологів), перебуває у фокусі уваги журналістів, представників державних установ та неурядових організацій. Водночас суспільно-економічні трансформації часів незалежності України, швидкість світових глобалізаційних тенденцій при-зводять до загострення ситуації на ринках праці усіх рівнів та сегментів, спо-нукають до динамічного аналізу ситуації та пошуків оптимальних рішень.
Соціально-економічні аспекти праці та зайнятості, зовнішніх трудових мігра-цій в межах національного, регіональних та локальних ринків праці дослід-жуються Д.Л. Богинею, В.В. Онікієнком, Е.М. Лібановою, О.А. Грішновою, С.І. Бандуром, О.М. Балакірєвою, І.В. Перегудовою, О.А. Малиновською, І.М. Прибитковою та багатьма іншими вітчизняними науковцями.
Демократизація суспільства і нові реалії ринкової економіки розшири-ли можливості молоді у виборі сфер та видів економічної діяльності, терито-ріальної та професійної мобільності, значно скоригували її вимоги до робочо-го місця та загалом трудову ментальність. Разом з тим, внаслідок відмови від напівпримусових форм зайнятості, послаблення державного контролю за працевлаштуванням, зокрема, розподілом молодих спеціалістів, скорочення соціальних програм, підвищилась незахищеність молоді на ринку праці, сут-тєво ускладнилась її соціальна інтеграція, загострилися проблеми молодіжно-го безробіття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок