Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Скачати реферат: Характеристика промислового центру Херсон (Херсонська область)

Характеристика промислового центру Херсон (Херсонська область) / сторінка 4

Назва:
Характеристика промислового центру Херсон (Херсонська область)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,02 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
300, ссавців — до 70 видів. Водяться лиси-ця руда, заєць-русак, тхір степовий, ховрах крапчастий і ховрах малий, бабак, сліпак тощо. Серед птахів найпошире-ніші куріпка сіра, шуліка чор-ний, боривітер степовий, орел степовий, жайворонок; у плав-нях — коровайка, норець чор-ношиїй, баклан великий, мар-тин сріблястий, лебідь-шипун, чапля руда, лунь болотяний. У річках і ставках водиться щука, окунь, судак, рибець, са-зан, лящ, короп. У Чорному морі пром. значення мають бич-ки, кефаль, хамса, чехонь, скумбрія, осетрові, ставрида та ін.
X. о. лежить у межах При-чорноморської середи ьостепової фізико-географічної провінції (пн. частина) та Причорно-морсько-Приазовської сухо-степової фізико-географічної провінції. Переважають се-редньостепові рівнинні та луко-степові низовинні, на Пд.— су-хостепові примор. природно-тер. комплекси з фрагментами солонців і солончаків. Серед сучас. природних і при-родно-антропогенних процесів, несприятливих для с.-г. ви-роби.,— ерозія (еродовано 115 тис. га), засолення грунтів, зсуви, дефляція, замулюван-ня водойм, річищ річок, абра-зія (щорічно на площі бл. 100 га, особливо на берегах Каховського вдсх.). У боротьбі з негативними процесами засто-совуються комплексна меліора-ція, контурне землевпорядку-вання, створення полезахисних, водоохоронних і протиерозій-них лісосмуг, залісення пісків, поліпшення луків тощо. У Цюрупинську працює Нижньо-дніпровська н.-д. станція залі-сення пісків і виноградарства на пісках.
На Херсонщині — 69 територій та об'єктів природно-заповідно-го фонду (заг. пл. 123,3 тис. га): 2 біосферні заповідники (Асканія-Нова, частина Чорно-морського біосферного заповід-ника), 5 заказників (Бакайсь-кий заказник. Березові Колки, Джарилгацький заказник, Ягор-лицький заказник. Саги}, ден-дрологічний парк Асканія-Нова (всі — респ. значення); 7 заказників, 32 пам'ятки при-роди, 12 парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, 10 заповідних урочищ місц. зна-чення.
Народногосподарський комп-лекс. Г-во області — це розви-нений аграрно-індустріальний комплекс, у складі якого бага-тогалузеве інтенсивне с. г., по-тужна харч. пром-сть, машино-будування, нафтопереробна, лег-ка промисловість, буд. індуст-рія, транспорт. У загальному обсязі продукції с. г. і пром-сті частка с.-г. продукції переви-щує 85 %.
Промисловість. Провідними га-лузями пром-сті є машинобуду-вання і металообробка (понад 39 % товарної пром. продук-ції), легка (бл. 23 %), харчова (понад 15 %) та паливна (10 %). У структурі маш.-буд. галузі виділяють суднобуду-вання і судноремонт, с.-г. та електротех. машинобудування. У Херсоні будують океанські танкери, суховантажні судна, рудовози, контейнеровози, ліх-теровози, дизель-електроходи для арктичної навігації, пла-вучі доки для ремонту суден, проводять ремонтне обслугову-вання пром. суден Азово-Чор-номорського басейну; для по-треб річкового флоту випус-кають річкові та озерні паса-жирські теплоходи, катери, зем-снаряди, баржі,буксири, судна мішаного типу «ріка — море» (суднобуд. виробниче об'єд-нання, суднобуд.-суднорем., су-днорем. з-ди). Серед ін. маш.-буд. підприємств — виробниче об'єднання «Херсонський ком-байновий з-д імені Г. І. Петров-ського», з-ди карданних ва-лів і електромашинобудівний (Херсон), електрозварювально-го устаткування (Каховка), електромаш.-будівні (Нова Ка-ховка, Берислав) та ін. Забез-печеність місц. с.-г. сировиною, наявність рибних ресурсів зумо-вили значний розвиток харч. пром-сті. Важливе значення мають консервна (херсонські консервні комбінат і з-д, Ска-довський консервний з-д) і виноробна (Херсон, Берислав, Нова Каховка, Генічеськ, Цю-рупинськ) галузі. Значного роз-витку набула м'ясна (Херсон, Новотроїцьке, Нова Каховка), мол. і маслосироробна (Бери-слав, Генічеськ, Скадовськ, Херсон), олійно-жирова (Хер-сон), рибна (Генічеськ, Херсон), борошномельно-круп'яна пром-сть. Серед галузей легкої пром-сті осн.значення має текстиль-на (Херсон, виробниче бавовня-не об'єднання). Є окремі під-приємства швейної, взут.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Характеристика промислового центру Херсон (Херсонська область)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок