Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Основи географії населення

Основи географії населення

Назва:
Основи географії населення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,34 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Основи географії населення


ПЛАН
1.1. Предмет і об’єкт вивчення географії населення.
1.2 Історія розвитку географії населення в Україні
1.3. Методи обліку населення


1.1. Предмет і об’єкт вивчення географії населення.
Місце географії населення серед інших наук
Географія населення є важливою віткою соціально-економічної географії, основною її соціальної складовою. Як і кожна наука, вона має свій об’єкт і предмет вивчення. Об’єктом вивчення даної науки є населення – сукупність людей, які проживають на певній території. Воно займає особливе місце у системі природа-населення-господарство, бо виступає виро-бником і споживачем матеріальних і духовних благ, посередником між виробництвом і природою.
Населення характеризується певними кількісними і якісними ознаками, передусім, структурою (статево-віковою, етнічною, професійною, соціальною та ін.), розселенням по території, рівнем культури, освіченості тощо. Різні аспекти життєдіяльності населення розглядають різні науки, передусім, географія, соціологія, етнографія, демографія, біологія, медицина, економіка, психологія та ін. Всі вони мають свій предмет дослідження, методику відбору, систематизації і аналізу інформації, методи вивчення та ін. Предметом вивчення географії населення є географічні відмінності складу і відтворення населення, територіальний розподіл і розміщення населення, географічні відмінності в культурі, побуті і навиках населення, трудові ресурси та територіальні особливості їх використання, населені пункти та їх територіальні системи.
Тобто, географія населення покликана комплексно характеризувати населення країни (чи окремого регіону) і окремих поселень як місць життя і праці людей, виявляти закономірності і регіональні особливості їх формування, проблеми розвитку.
Географія населення має тісні і різнобічні зв’язки з іншими науками, що вивчають населення, передусім з демографією. Ця економічна наука вивчає процеси відтворення населення (“demos” – із грец. “народ”) і дає для географії населення відомості про природний і механічний рух населення, його статеву і вікову структуру. Без цих даних неможливо виявити географічні закономірності відтворення населення, його структуру і переміщення. На стику демографії та географії виникла демогеографія.
Тісні взаємозв’язки географії населення із етнографією. Ця наука – історична, вона вивчає походження, культуру, побут і звичаї різних народів (“etnos” – з грец. “народ”). Для географії необхідні відомості про типи жител, побут, виробничі навики різних народів, їх матеріальну культуру. На стику етнографії та географії сформувалась етногеографія або географія народів, яка і вивчає дані питання. Етногеографія України вивчає особливості заселення, чисельність розселення українського етносу та національних меншин на території України, їх роль у економічному, політичному та культурному житті держави. Географія населення тісно пов’язана із соціологією, наукою про закони розвитку суспільства. Особливо цікавим для географів є напрям цієї науки, що вивчає конкретні взаємовідносини між окремими групами людей, які виникають у процесі їх спільного життя і трудової діяльності. Соціологічні дослідження також дають багатий матеріал для географів, наприклад вивчення мотивів міграцій, регулювання сімей та ін.
Географія населення значною мірою спирається на окремі галузеві економічні дисципліни та економіку трудових ресурсів, отримуючи від них методи складання і аналізу балансу трудових ресурсів, розрахунків їх потреби у різних галузях. Вивчаючи ці питання стосовно певних територій, географи суттєво доповнюють дослідження економістів з проблеми розміщення, складу і використання трудових ресурсів.
Географія населення, як географічна дисципліна, перебуває у тісному взаємозв’язку із всіма вітками географії. Фізична географія, що вивчає природне довкілля, дає знання про природні умови для життя людей, їх вплив на фізичний та духовний розвиток окремих особистостей та цілих народів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Основи географії населення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок