Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Cінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри”

Cінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри”

Назва:
Cінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,05 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Cінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри”


Сінґапур
Самостійна держава з 1965 р. Пло-ща — 646 км2. Сінгапур є тран-спортним вузлом світового значен-ня, за вантажообігом претендує на друге місце у світі після Роттерда-ма. Він приймає кораблі будь-яко-го класу, здійснює їх бункерування, ремонт, а також контейнерні опе-рації. За обсягами нафтопереробки Сінгапур стоїть поряд з Роттерда-мом і Х'юстоном. Нафта надхо-дить з Саудівської Аравії та інших нафтовидобувних країн, а нафто-продукти експортуються в країни Південно-Східної і Східної Азії та Австралію. В сухих доках здійсню-ється будівництво суден та мор-ських платформ. Сінгапур — ве-ликий вузол повітряних і комуні-каційних сполучень. Місто стало одним з найбільших банківських центрів, і його вже прозвали «Азі-атським Цюрихом». Через ньо-го здійснюють свої операції в Пів-денно-Східній Азії банки, страхові компанії та біржі США, Японії, За-хідної Європи. За розмірами тор-гового обігу ця маленька держава-місто поступається лише 16 кра-їнам світу. її торговий морський флот також серед найбільших. Сін-гапур має розвинену туристичну ін-дустрію і набув слави «Азії в мініа-тюрі», або «Азії за одну мить». Що-річно його відвідує понад 5 млн туристів.
У 60-70-х роках XX ст. почала роз-виватися електроніка, виробляють-ся засоби зв'язку, ЕОМ і персо-нальні комп'ютери, побутова елек-троніка і електротехніка, оптичні прилади, наукові інструменти. Умовами їх виникнення в Сінга-пурі стали іноземні капітали і тех-нології, дешева, але освічена і сум-лінна місцева робоча сила, поши-рення в місті англійської мови, сприятливий інвестиційний і полі-тичний клімат. Ринками збуту про-дукції нових галузей стали не бід-ні країни Південно-Східної Азії, а країни Англоамерики і Західної Європи. Основа сучасної економіки — традиційні зовнішньоторгові операції, а також експортні галузі промисловості (на імпортній сиро-вині) — нафтохімічна, електротех-нічна і радіоелектронна, оптико-механічна, суднобудівна, судноре-монтна, авіаційна, сталеплавильна. В країні здійснюється первинна об-робка каучука, кави, чаю. Вирощу-ють кокосову пальму, прянощі, та-бак, овочі, фрукти. Розвинені сви-нарство, птахівництво, рибальство, морський промисел. Основні тор-гові партнери: США, Японія, Ма-лайзія.
Сянґан
Має площу 1 тис. км2. Осно-ву економіки складають валют-но-фінансові і зовнішньоторго-ві операції, в Сянгані розвинуті суднобудування, швейна, судно-ремонтна, текстильна, електротех-нічна, радіоелектронна, нафтохі-мічна промисловість, орієнтовані на експорт. Сянґан (Гонконг) — транспортний фінансовий, торго-вий і туристичний центр світово-го значення. Його порт, включаю-чи контейнерну гавань, аеропорт і морський торговий флот, нале-жить до найбільших у світі. Бан-ківська діяльність доповнюється торгівлею алмазами та золотом. У промисловості традиційним за-лишається виробництво тексти-лю, більшість продукції експорту-ється. За експортом готового одя-гу — одне з перших місць у світі. Місто стало виробником і експор-тером продукції електронної, раді-отехнічної і електротехнічної про-мисловості: радіоприймачів, те-левізорів, електронних іграшок, гральних автоматів, електроламп, електричних ліхтарів. Випуска-ються фотоапарати, годинни-ки, цемент, пластмасові вироби. Різноманітна продукція харчової промисловості: від консервова-ного імбіря до цукру, кондитер-ських виробів, різних марок ри-сових вин, пива, сигарет. Широ-ко поширене в Сянгані і кустарне виробництво. У маленьких майстернях шиють чоловічі сорочки, створюються шедеври з каміння, слонової кістки і дерева, розпису-ється посуд, паперові ліхтарі, пле-тені меблі.
Сільське господарство не забез-печує населення продуктами хар-чування. Головні продовольчі культури — ямс і таро; із техніч-них — цукрова тростина. Поши-рене свинарство, птахівництво, бджільництво. Потреби населення задовольняються за рахунок імпор-ту з Китаю продуктів харчування та прісної води.
Умовами розвитку Сянгану завжди були дешева робоча сила і сирови-на з Китаю й одночасно гарантова-ні ринки збуту в розвинених краї-нах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Cінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри”

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок