Головна Головна -> Реферати українською -> Розміщення продуктивних сил -> Кількість населення України та проблеми його відтворення

Кількість населення України та проблеми його відтворення

Назва:
Кількість населення України та проблеми його відтворення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,23 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
“Кількість населення України
та проблеми його відтворення”


Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структу-ра є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення. Не менш важливим є показник природного при-росту населення (табл. 1).
Таблиця 1.
Чисельність населення України (на 1 січня)
Показник | 1940 | 1970 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 2003
Чисельність населення, млн. осіб | 41.3 | 47.1 | 51.8 | 52.1 | 52.2 | 52.1 | 51.7 | 51.3 | 49.1
у тому числі:
чоловіків | 19.7 | 21.3 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.0 | 23.9 | 22.4
жінок | 23.3 | 25.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.4 | 26.7
Природний приріст, % | 13.0 | 6.4 | 1.7 | -2.0 | -3.5 | -4.7 | -5.8 | -6.2–
За останні 80 років населення України збільшилось в 1.5 рази. Водночас були величезні людські втрати в результаті війн, політич-них репресій, голодомору 30-х років. Як результат механічних втрат населення є його сучасна деформована вікова структура. Зростан-ня загальної чисельності населення зумовлює потребу значних ка-пітальних вкладень з метою забезпечення піднесення матеріально-го і культурного рівня життя народу України.
Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності насе-лення України є його природний рух. За останні 55 років коефіцієнт смертності практично не змінився (відповідно 14.3 % у 1940 р. і 15.4 %о у 2002 р.). Проте різко знизився коефіцієнт народжуваності (з 27.3 %о у 1940 р. до 9.6 %о у 2002 р.) і, як наслідок, коефіцієнт природного приросту населення (з 13.0 %о у 1940 р. до 5.8 %о у 2002 р.).
Зниження природного приросту спричиняє деформацію віко-вої структури населення, зумовлює зниження природного приро-сту трудових ресурсів. "Старіння" населення призводить до збіль-шення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господар-ства робочою силою.
Проблеми віково-статевої структури населення мають значні регіональні відмінності. Наприклад, ці проблеми в Закарпатській і Донецькій областях діаметрально протилежні. Певні особливості є у сільській і міській місцевостях, зокрема, в більшості сільських адміністративних районів України природного приросту населен-ня практично немає, а в багатьох спостерігається процес депопу-ляції. Це означає, що в таких районах коефіцієнт народжуваності менший від коефіцієнта смертності. В селах різко погіршуються вікова й статева структури населення, що, безперечно, негативно впливає на розвиток продуктивних сил.
Загальна динаміка чисельності насе-лення формується за рахунок його природного руху, постійної міграції, а в межах окремих тери-торій (при незмінності державних кордонів) і за ра-хунок адміністративно-територіальних змін.
Слід зауважити, що в останнє десятиліття (1990-2002 рр.) спостерігається зменшення чисельності з 51.3 млн. чол. (1996 р.) до 49.1 млн. чол. (2003 р.), що становить 1.9 млн. чол. або 3.7%. Такі процеси зумовлені різними чинниками: низьким рівнем життя, екологічною кризою, соціально-економічними проблемами тощо. Але сильний вплив на чисельність має як природний рух, так і механічний, про що йдеться в наступних питаннях курсової роботи.
Кількість населення в країні до сучасного періоду збіль-шувалася переважно через його природний приріст, тобто перевищення рівня народжуваності над рівнем смерт-ності. До другої світової війни в Україні був досить високий рівень народжуваності – 27 чол. на 1 000 жителів. Після війни він знизився. Водночас смертність населення зросла з 7.7 чол. на 1 000 жителів у 1965 р. до 12.9 – у 2002 р. У багатьох областях кількість населення зменшується не тільки відносно, а й абсолютно. Це насамперед відбувається у Він-ницькій, Чернігівській, Житомирській областях України.
Отже, вперше за багато десятиліть природний приріст на-селення України став від’ємним, тобто смертність перевищує народжуваність. Причинами цього є екологічна криза, що сталася через неправильну експлуатацію великої кількості «брудних» підприємств, а також радіаційне забруднення в результаті чорнобильської катастрофи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Кількість населення України та проблеми його відтворення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок