Головна Головна -> Реферати українською -> Література українська -> І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Назва:
І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,29 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
Іван Петрович Котляревський жив і тво-рив в епоху великих суспільно-історичних перетворень, головним змістом яких були визрівання гострої кризи феодального су-спільства і перехід до нової, капіталістич-ної формації. Ідеологічне вираження гост-ра криза феодально-абсолютистського ладу дістала в могутньому ідейному русі XVIII ст.— Просвітництві, який охопив усі європейські країни. З розкладом феодаль-ного суспільства пов'язаний був і розпад «універсалізму» в галузі художнього мис-лення.
У свідомості суспільно-економічних формацій докапіталістичного часу життя ні конкретної історичної епохи, ні певного суспільства чи окремого народу не мало суттєвого власного змісту, а розумілося лише як часткова модифікація одвічно по-вторюваної єдиної сутності. Виходячи з цього, склалися й провідні принципи ху-дожнього відображення дійсності, вічні й незмінні для всіх часів і народів. Однак ще в надрах цього художнього «універса-лізму» виникає рух, спрямований на тво-рення самобутнього національного мисте-цтва, вільного від пут нормативності, утверджуючого багатоманітність художніх форм і засобів, виникає розуміння індиві-дуальної творчості як спонтанного самови-явлення творчих начал митця, його есте-тичних уявлень, пов'язаних з національ-ними художніми традиціями і вимогами часу.
Вираженням цих ідейно-естетичних тен-денцій і стала бурлескно-травестійна пое-ма І. Котляревського ”Енеїда”, яка вважає-ться першим твором нової української літератури. Три частини її під назвою «Энеида на малороссийский язьік, перелицованная Й.Котляревским» були видані в 1798 р. без відома автора у Петербурзі заходом колезького асесора М. Й. Парпури за участю Й. К. Каменецького. У 1808 р. з'являється друге видання перших трьох частин, а в 1809 р. поема виходить у чоти-рьох частинах, підготовлених до друку автором. Повністю «Енеїда» була видана в Харкові в 1842 р.
За словами І. Франка, ще до Котлярев-ського «у нас було письменство і були писателі, було духовне життя, були люди, що сяк чи так вибігали думкою поза тісний круг буденних, матеріальних інтересів, сяк чи так шукали якихсь ідеалів і доріг для їх осягнення», але тільки від часу Котляревського українське письменство «приймає характер новочасної літератури, стає чимраз ближче реального життя, чим-раз відповідніше до його потреб.
Хоча фабульною основою поеми Котля-ревського є «Енеїда» Вергілія, україн-ський автор іде своїм шляхом. У третій, п'ятій і шостій частинах «Енеїди» він дає зрозуміти, що його поема (письменник на-зиває її «казкою») не являє собою суто художнього вимислу, створеного за давні-ми правилами поетики, а базується на ре-альній дійсності і відтворює національні уявлення про неї. Вихідним матеріалом для нього є вітчизняна історія, народні звичаї і побут, власна точка зору при зображенні подій. Опозиційне ставлення автора до старих муз, якими, за його сло-вами, можна б укрити «зверху вниз Пар-нас», слід розуміти як заперечення по-ширеної тоді у мистецтві відірваної від життя класицистичної поетики. Він закли-кає собі на допомогу нову музу — «весе-лу, гарну, молодую». Слідування правді у змалюванні історичного життя і націо-нальних звичаїв висуває Котляревський і в ”Наталці Полтавці” на противагу п’єсі «Козак-стихотворец» О.Шаховського, який «взявся по-нашому і про нас писати, не бачивши зроду ні краю і не знавши обичаев і повір'я нашого».
Настанова на художню правду, якою пройнята вся творчість Котляревського, стає у просвітителів одним з найважливі-ших аксіологічних принципів. І в «Енеіді», і в його п'єсах об'єктом художнього зобра-ження є національне життя, а головними персонажами, які втілюють богатирську велич і незнищенність духу, історичним оптимізм, відвагу і вірність обов'язку, ба-гатство і благородство душі, працьовитість, чесність і доброту,— представники простого народу. Так вимога правдивості мисте-цтва поєднується в Котляревського з прин-ципом народності, що, за словами Бєлін-ського, став «альфою і омегою нового пе-ріоду літератури».
У процесі ідейно-естетичного освоєння і переробки «Енеїди» Вергілія Котлярев-ський, зберігаючи основні складники її фабульної основи, не тільки вводить у свою травестію новий зміст, який відбиває окремі епізоди історії українського народу та широко відображає його звичаї, віру-вання, побут і морально-етичні уявлен-ня, а й переосмислює художню тканину твору римського автора з позицій нового естетичної о відношення до дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок