Головна Головна -> Реферати українською -> Література українська -> А.Є.Нямцу, Л.М.Комарніцька Традиційні образи у літературному контексті

А.Є.Нямцу, Л.М.Комарніцька Традиційні образи у літературному контексті

Назва:
А.Є.Нямцу, Л.М.Комарніцька Традиційні образи у літературному контексті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,73 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УДК 821.111-31.09
А.Є.Нямцу, Л.М.Комарніцька Традиційні образи у літературному контексті
Аналізуються теоретичні аспекти функціонування легендарно-міфо- логічної традиції у світовій літературі. Розглядаються форми і способи переосмислення традиційних структур, інтегральні та диференційні характеристики традиційних образів і мотивів.
Ключові слова: архетип, міф, традиційний образ.
Звернення конкретної літератури до культурних традицій інших народів допомагає зрозуміти їхню своєрідність, тобто поглиблює і збагачує свою національну духовність. Завдяки цьому національна література стає органічною частиною загальнолюдського континууму вона вбирає чуже і одночасно активно впливає на духовні світи інших народів. Перспективність такої міжкультурної взаємодії не потребує доказів, особливо в епоху глобалізації, коли народи шукають шляхи подолання свого трагічного минулого, намагаються відродити кращі національні традиції.
Розгляд закономірностей функціонування традиційних сюжетів, образів і мотивів легендарно-міфологічного і літературного походження - одна із пріоритетних проблем сучасної компаративістики. Процеси духовного відродження суспільства і його звільнення від стереотипів і догм минулого, які відбуваються в наш час, передбачають повернення в контекст повсякденного життя тих ідей і уявлень загальнолюдської думки, які неодноразово допомагали цивілізації осмислювати закономірності свого розвитку, орієнтуватися на драматичному шляху сходження від духовного рабства до ідеалів вільної людини і вільного людства. На ранніх етапах розвитку людства в міфах, легендах і переказах був зафіксований багатоманітний індивідуальний і колективний досвід, ті вищі досягнення людського розуму які не тільки витримали перевірку часом, але й продовжують залишатися актуальними зараз [5; 7].
Функціональність світових загальнокультурних традицій у діалозі культур характеризується складною системою динамічно стійких взаємодій і взаємовпливів, що визначаються пошуками схожою, подібною в різних культурах. При цьому абсолютно «чуже» не може служити продуктивною основою для осмислення «свого», бо воно в силу підкресленої ідейно- естетичної і художньої своєрідності, як правило, ніколи не стає органічною частиною сприймаючого національного духовного контексту. Окрім того, кожна національна культура, звертаючись до художнього матеріалу іншого народу, шукає в ньому не тільки часткових співпадань, паралелей і асоціацій, але й, головне, доказів своєї універсальності.
Традиційні структури містять у собі в найбільш загальному вигляді художньо закодовані соціально-історичні, ідеологічні і морально-психо- логічні закономірності загальнолюдського буття в їх змістовному взаємозв'язку і взаємозумовленості. Концентрація багатовікового колективного досвіду в традиційному сюжетно-образному матеріалі зумовила актуалізацію їх поведінкової та аксіологічної орієнтації в контексті наступних літературних інтерпретацій, спрямованої на дослідження екзистенційних станів особистості і соціуму шляхом художнього моделювання і осмислення опозицій «добро» - «зло», «індивідуалістичне» «Я» - «вселюдське» «Ми», «життя» - «смерть» та ін.
Тому у більшості нових літературних варіантів традиційні структури виступають в якості своєрідних ідейно-естетичних каталізаторів, які суттєво трансформують причинно-наслідкові зв'язки і мотивування того, що відбувається в реальній або художньо з модельованій дійсності, надають йому універсального онтологічного звучання.
Процеси реміфологізації, які активно відбуваються в літературі (своєрідний, якщо скористатися виразом К.Г.Юнга, «штурм образів» [9, с. 105]), характеризуються складністю рівнів освоєння фольклорно-міфологічних традицій, очевидною направленістю на дослідження протиріч духовного світу особистості. У новому культурно-історичному контексті загальновідомі міфи і легенди підлягають прямому чи опосередкованому осучас- ненню, набувають національно-психологічних характеристик запозичуючого народу. В результаті цього здійснюється складно взаємопов'язаний процес онтологічної та аксіологічної «перевірок» подієво-семантичних домінант традиційних структур: з одного боку, сучасні реалії допомагають глибше осмислити універсальні морально-психологічні проблеми загаль-


нокультурних зразків; з іншого - позачасові колізії легендарно-міфоло- гічних структур, накладені на конкретний національно-історичний матеріал, часто пропонують несподіване з точки зору повсякденної свідомості дослідження глибинних джерел сучасного духовного континууму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: А.Є.Нямцу, Л.М.Комарніцька Традиційні образи у літературному контексті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок