Головна Головна -> Реферати українською -> Література українська -> ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Назва:
ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,50 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ:
ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ


В теорії естетичної науки проблема художньої твор-чості займає особливе місце. Так склалося, що творчість традиційно вивчалася психологічною наукою і естетика ще мусить обгрунтувати наявність специфічного, тобто естетичного аспекту творчості. Що ж до психологічної науки, то вона визначає творчість як діяльність, кінцевим підсумком якол є створення нових матеріальних і духов-них цінностей. Протягом останніх десяти-літь наука робила спроби хоч би частково зламати цю традицію: стверджувалося, що «творчість може розгляда-тися у двох аспектах: психологічному і філософському. Психологія творчості досліджує процес, психологічний «механізм» здійснення акту творчості. Філософія розгля-дає питання про сутність творчості, яке по-різному стави-лося у різні історичні епохи.
Спроби осмислити творчість як філософську категорію, що має складну внутрішню понятійну структуру, робили-ся дослідниками неодноразово. У загальнотеоретичному плані творчість інтерпретується як діяльність, що по-роджує «щось якісно нове, щось, яке ніколи раніше не існувало».
Серед існуючих поглядів заслуговує уваги і такий, що намагається поєднати два різних поняття — створення й опанування: «Творчість — це цілеспрямова-на діяльність, наслідком якої виявляється відкриття (створення, винайдення) чогось нового, раніше невідомо-го, або активне, що відповідає вимогам часу, опанування вже існуючим багатством культури».
Особливу увагу слід звернути на такі ознаки творчості - як неповторність, оригінальність, суспільно-історична унікальність. Адже, прийнявши кон-цепцію творчості як «опанування вже існуючим багатст-вом культури», слід визнати, що опанування створеним має елементи новизни лише для конкретного індивіда, що така орієнтація руйнує творчість як оригінальність, як суспільно-історичну унікальність. Отже, творчість як опа-нування створеним може розглядатися лише в межах педагогіки, виховання людини, стимулювання її інтересу до знань, до культури.
Аналізуючи найбільш важливі, специфічні параметри творчості, потрібно підкреслити, що творчість — це свідо-ма, продуктивна діяльність щодо створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, які мають суспільно-історичну значущість.
Важливим аспектом вивчення творчості є розгляд пи-тання про види її, адже та чи інша концепція складається залежно від того, «звужено» чи «розширено» тлумачиться творчість. Прагнучи підняти авторитет тієї чи іншої професії, дослідники іноді навмисне підкреслюють твор-чий її характер, хоч насправді йдеться про звичайну шаблонну діяльність, яка не може претендувати на ство-рення якісно нових цінностей. Для того, щоб підняти авторитет професії чи знайти шляхи стимулювання про-фесійних навичок, необов'язково маніпулювати поняттям «творчість». Мова повинна йти про розвиток морального світу людини, формування у неї почуття відповідальності, професійної гордості, почуття обов'язку тощо. Слід, на наш погляд, чітко розмежовувати поняття «творчість» і «ремесло». Творчість обов'язково включає в себе опану-вання ремеслом, яке виступає як своєрідний трамплін для творчості, допомагає накопиченню творчого досвіду. Про-те ремесло як культура трудових професійних навичок і технічних прийомів не передбачає обов'язкового «прори-ву» в творчу сферу.
В історії естетики робилися спроби визначити специфі-ку ремесла і мистецтва. У цьому плані заслуговує на увагу точка зору І. Канта, який обгрунтував передусім відмінність мистецтва від природи.
Проблема видів творчості має і такий аспект, як обумовленість творчості тією сферою культури, в якій вона реалізується: наука, мистецтво, техніка, політика, педагогіка тощо. А це вимагає виявлення своєрідності психології творчості у; кожній з них, а також характеру відношень між ними.
У дослідженні художньої творчості певної уваги за-слуговують і такі нетрадиційні поняття, як авторитар-ність — соціально-психологічна характе-ристика митця, який прагне максимально підкорити своєму впливові партнера по творчості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок