Головна Головна -> Реферати українською -> Література українська -> СИМВОЛІСТСЬКИЙ КОД ПОЕТИКИ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ

СИМВОЛІСТСЬКИЙ КОД ПОЕТИКИ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ

Назва:
СИМВОЛІСТСЬКИЙ КОД ПОЕТИКИ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,73 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 821. 161. 2 - 09
Томчук О.Ф.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет СИМВОЛІСТСЬКИЙ КОД ПОЕТИКИ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ
У статті досліджуються змістові та формальні проявники символістського дискурсу в творчості М.Драй-Хмари. З'ясовуються різноманітні модифікації українського та європейського символізму в авторському тексті поета. Ключові слова: поетика, неокласик, символ, образ, стиль, символізм, фонетичні ресурси.
Художнє мислення, питомі мистецько-стильові інтенції естетичної парадигми М.Драй-Хмари традиційно співвідносять з нормативною поетикою, репрезентованою творчістю київських неокласиків (М.Зеров, М.Рильський, П.Филипович, О.Бургардт). Однак він зримо вирізнявся у цьому письменницькому колі і «чітким національно- політичним профілем» [12, с. 253], й індивідуальним міфомисленням, і поліваріантністю стильової системи. В його художній творчості органічно переплелись у складних взаємозв'язках та співвідношеннях якості багатьох течій та стилів, що становлять динамічну інтегровану цілісність.
Уже в перших відгуках про збірку «Проростень» (єдина прижиттєва книжка поета) йшлося про дистанціювання М.Драй-Хмари від конститутивних естетичних засад і спонук творчої практики неокласиків, його «хитання між символізмом і акмеїзмом, між акмеїзмом і експресіонізмом» [18, с. 262]. У свідомості сучасників і наступних поколінь М.Драй-Хмара «стояв трохи осібно [.] Та й стилістикою, поетикою письма він не в усьому відповідав виробленому вже на той час стереотипові «неокласика» [4, с. 5].
Нині в літературознавстві робляться спроби ідентифікувати М.Драй-Хмару як творчу особистість, з'ясувати індивідуальні риси його поетики, естетичної системи загалом. І.Дзюба називає цілу низку прикмет, що вирізняють його з-поміж інших неокласиків (наскрізний мотив самоти, «якийсь позараціональний залишок», наявність «емоційно випадкового», відсутність «залізно дисциплінованої думки» тощо) [4, с. 29]. В.Іванисенко звертає увагу на культивування М.Драй-Хмарою (поряд із канонічними формами) верлібра, поліметричних версифікаційних сполук, наявність «гіперметричних модуляцій і перемінних форм ритму» [9, с. 257]. М.Кодак стверджує, що системовизначальними в поетиці М.Драй-Хмари були «символи міфогенного та політо генного атунку, що оприявнюють неоромантичний родовід, гомогенізуючи домінанту його таланту» [11, c. 14]. Е.Соловей відносить М.Драй-Хмару до представників міфософської лінії української лірики, зазначаючи при цьому, що репрезентанти «грона» становили до неї «певну опозицію» [20, с. 200]. Впадає у вічі глибокий ліризм поезії М.Драй-Хмари, визначальна для його загальносвітоглядної позиції віталістична концепція буття.
Попри значну кількість праць про М.Драй-Хмару, доводиться констатувати, що недостатньо з'ясованим на сьогодні залишається, поруч із багатьма іншими, й питання про його стильову ідентифікацію. В наявних в літературознавчому активі публікаціях простежуємо чимало розбіжностей у поглядах на тип художнього мислення поета, а відтак і його фундаментальні художньо-стильові інтенції. Саме розмитістю сучасних уявлень про своєрідність структурного ядра естетичної системи митця зумовлена актуальність порушеної проблеми. Метою цієї статті є з'ясування примітних маркерів символістського коду його поетики як стильової домінанти.
Про складники символізму М.Драй-Хмари свого часу в еміграції розпочав дискусію Ю.Шерех у відомій праці «Легенда про український неокласицизм», однозначно визнаючи його стиль і світогляд символістськими.
Згодом ці тези підхопили й розгорнули І.Дзюба, В.Іванисенко, С.Павличко. Однак у працях названих авторів лише окреслено символістські тенденції в творчості М.Драй-Хмари, що конституюють риси його індивідуального стилю. Означений аспект, отже, вимагає 'рунтовнішого й масштабнішого дослідження.
Стильові особливості поетики М. Драй-Хмари зумовлені багатьма факторами, серед яких не останнє місце належить стильовій ситуації кінця XIX - початку XX століття не тільки в українській, а й у всій європейській літературі. Йдеться про контамінацію елементів різних художніх напрямів та естетичних теорій, зумовлених новою «філософією життя» в її різних модерних трансформаціях.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: СИМВОЛІСТСЬКИЙ КОД ПОЕТИКИ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок