Головна Головна -> Реферати українською -> Література українська -> система дошкільної освіти

система дошкільної освіти

Назва:
система дошкільної освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,35 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Григорій Ващенко: система дошкільної освіти


Григорій Ващенко: система дошкільної освіти
Видатний педагог любив українську молодь і / 1Э докладав чимало зусиль до її виховання в націо-нальному дусі. На увагу сучасних освітян заслуговує по-рушена ним значна кількість проблем виховання, нав-чання та освіти українського юнацтва.
Система дошкільної освіти Г. Ващенка ґрунтується на конкретних принципах, з-поміж яких найважливішими вважаємо такі:
¦ принцип народності, який полягає в органічному поєднанні виховання з національною історією та тради-ціями, у збереженні та збагаченні духовності українсь-кого народу;
¦ принцип демократизації та деідеологізації ви-ховання, який передбачає незалежність педагогічного процесу від будь-якого втручання партійних ідеологій; він має ґрунтуватися на загальнолюдських та національ-них цінностях, бути спрямованим на розв'язання зав-дань свого часу з використанням кращих здобутків за-рубіжних систем виховання;
¦ принцип індивідуалізації виховання, сутність якого полягає в тому, щоб усі його методи, форми і засоби відповідали природним фізичним та духовним можливостям кожної дитини;
¦ принцип гуманізації виховання, згідно з яким ос-новне місце в дошкільному закладі має посісти пози-тивний психолого-педагогічний мікроклімат — уважне, доброзичливе ставлення до малят, урахування їхніх особ-ливостей.
Важливе значення в системі педагога мають також по-ложення щодо взаємозумовленості виховання, необхід-ності його зв'язку з життям, емоційності виховного про-цесу, природовідповідності, наочності.
Створена Г. Ващенком система виховання українсь-кої молоді перейнята атмосферою тисячолітньої укра-їнської духовності. За межами України широко відомі його підручники "Виховання волі й характеру" та "Ви-ховання любові до Батьківщини". Аналізуючи помилки у виборюванні українським народом права на самос-тійність своєї держави, Г. Ващенко зводить їх до одні-єї— недостатньої любові до Батьківщини: "Без жер-товної любові до Батьківщини, що єднає весь народ — як керівників, так і народні маси, державної самостій-ності здобути не можна". Саме тому виховання патрі-отичних почуттів у юних Григорій Ващенко вважає за найголовніше завдання освітньо-виховних закладів та суспільства. А починатися цей процес має з перших років життя дитини.
Педагог зауважує, що в дітей дошкільного віку любов до своєї Батьківщини здебільшого ще несвідома, сти-хійна. Дитина органічно "зростається" зі своєю родиною, природою, мовою, світоглядом, традиціями та звичаями рідного краю, а тому неусвідомлені почуття щодо рід-ного довкілля стають підґрунтям справжнього патріотиз-му. І далі зазначає: українська дитина вже у 3-4 роки має знати, що її Батьківщина — Україна; в найпростішій формі варто з'ясувати з нею, що українці мають свою мову, відмінну від інших народів, а також власну історію та культуру.
Специфічними засобами формування патріотизму в українських дітей Г. Ващенко називає друковане та живе слово, зокрема народні українські казки, історичні бу-вальщини, легенди, народні ігри та свята.
Він також переконує: життєвий шлях цілого ряду ви-датних історичних постатей потребує, щоб вдумливий педагог розповів про них дітям: "... Треба знайомити дітей з героїчними постатями минулого нашого та ін-ших народів. Слід прагнути того, щоб постаті Святосла-ва Хороброго, Володимира Мономаха, Данила Галиць-кого, Богдана Хмельницького, Северина Наливайка, Івана Богу на, Івана Мазепи та інших славетних стали взірцем для нашої молоді. Перші кроки до цього мають зробити родина і дитячі садки, а продовжити — школа й моло-діжні організації".
Григорій Ващенко адресував свої праці не лише вихо-вателям, а й батькам. Він вважав, що родина, сімей-ний уклад мають першорядне значення у форму-ванні особистості дитини.
Найближчою для дитини істотою є мати. Любов до неї є початком усілякої любові, а тому поведінка матері, її ставлення до малого важливі у формуванні особистості. Мати не повинна, як тварина, любити своє дитя: її лю-бов має бути розумною, інстинктивний бік має посту-патися перед духовним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: система дошкільної освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок