Головна Головна -> Реферати українською -> Література українська -> ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО "МОТРЯ": ХРОНОТОПІЧНА СТРУКТУРА ТВОРУ

ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО "МОТРЯ": ХРОНОТОПІЧНА СТРУКТУРА ТВОРУ

Назва:
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО "МОТРЯ": ХРОНОТОПІЧНА СТРУКТУРА ТВОРУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,18 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО "МОТРЯ": ХРОНОТОПІЧНА СТРУКТУРА ТВОРУ
Простір і час взаємозалежні й взаємозумовлені. "Ми не знаємо жодного явища в природі, яке не посідало би частини простору і частини часу"1, — пише В.Вернадський. Інший дослідник С.Бабушкін, роз-глядаючи проблему: "Що пов'язує простір і час у мис-тецтві?", наводить слова Ж.Гюйо: "Спробуйте уявити собі час як такий? Ви досягнете цього лише тим, що уя-вите собі простір. Ви будете змушені розташувати пос-лідовні явища в одну пряму лінію, вмістити одне явище в одній точці лінії, інше — в другій. Одне слово, для то-го, щоб уявити собі час, ви викличете ряд просторових образів"2. Тому О.Ухтомський запроваджує в науковий обіг термін "хронотоп" на означення часопростору3. Для світосприйняття художнього твору ним уперше ско-ристався М.Бахтін. На його думку, хронотоп — це "сут-тєвий взаємозв'язок часових і просторових відносин, художньо освоєних у літературі..."4 Злиття часопросто-рових прикмет "забезпечує естетично довершене цінніс-не пізнання людини й евіту"5.
В основі ж написання будь-якого художнього твору на історичну тему лежать два фактори: фактор худож-нього вимислу і фактор правдивості зображуваного. То-. му, відтворюючи становище Гетьманщини на початку XVIII ст., Б.Лепкий базує художній часопростір повісті "Мотря" на реальній історичній ситуації. І хоча хроно-логічні рамки змальованого обіймають 1706—1707 ро-ки, автор не обмежується лише цим періодом.
Саме тому він прагне віддати належне усім 20-ти ро-кам гетьманування Івана Мазепи. Адже увійшов цей пе-ріод у історію як "періклів вік розвою України" (Ю.Іван-ченко)6 або як "золота доба" (Д.Дорошенко)7. Мазепа поклав край Руїні, яка остаточно знесилила Українську козацьку військову державу, стабілізував життя народу, дбав про освіту і культуру, розбудовував церкви, укріп-лював міста. То був час загального добробуту україн-ців. Відгомін його знаходимо в повісті у величезному хронотопі побутовості.
Художній час тут, сказати б, буденний, з інтригами, конфліктами, дріб'язковими проблемами, він протяж-ний, нудотний, подекуди наближається до циклічного, прикмети якого, за М.Бахтіним, "прості, грубо-матері-альні, міцно зрослися з побутовими локальностями"8. І
' Из рукописного наследия В.И.Вернадского // Вопросьі философии. — 1966. — № 12. — С.112.
2 Див.: Бабушкин С. Проблема художественного време-ни пространства // Пространство й время. — К., 1984. — С.280.
3 Див.: Ухтомский А. Письма // Пути в незнаемое:
(Сб.Ю). — М„ 1973. — С.398.
4 Див.: Бахтин М. Формьі времени й хронотопа в рома-не // Вопросьі литературьі й зстетики. — М. 1975. — С.234.
5 Див.: Кир'янчук Б. Романи Івана Франка 90-х років XIX століття: проблема часу-простору: Автореф. дис. ...канд.філолог. наук. — К., 1993. — С.61.
6 Див.: Іванченко Ю. Від упорядника//Мазепа: Збір-ник. — К., 1993. — С.5-8.
7 Див.: Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1991. — Т.2. — С.130-134.
8 Див.: Бахтин М. формьі времени й хронотопа в рома-не. — С.396.
хоча у "Мотрі" немає повторення з дня на день одних і тих же дій, складається враження, що життя героїв ми-нає у незмінному ритмі. Інакше чим пояснити те, що Б.Лепкий аж у трьох розділах ("Ранком", "На фортеці", "Марія-Магдалина") описує життя-буття всього лиш од-нієї половини дня гетьмана і більше до цього не повер-тається? Виступають наперед і суто матеріальні потре-би. Наприклад, для генерального судді Василя Кочубея найголовніше смачно поїсти, випити й добре виспатися. Від його неспокійної молодості залишилася тільки ко-лекція зброї.
Простір у цьому хронотопі має закритий характер. Основною його одиницею є двір (двір гетьмана у Києві і Бахмачі, генерального судді — у Ковалівці й Батури-ні). Використовуючи топос двору, Б.Лепкий продовжує традиції змалювання обмеженого простору (згадаймо про існування у літературі таких локальностей, як "за-мок", "салон") і констатує на тому, що у період Мазе-пиного правління значно поліпшилося становище ко-зацької верхівки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО "МОТРЯ": ХРОНОТОПІЧНА СТРУКТУРА ТВОРУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок