Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Сценарії виховних заходів, свят, уроків -> Структура уроку української мови

Загрузка...

Структура уроку української мови

Назва:
Структура уроку української мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,60 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Урок на тему:
Структура уроку української мови (проблема структури уроку вимагає переосмислення)


Основною метою навчального процесу в педагогічних ВНЗ за умов реформування освіти є підготовка творчого вчителя, здатного здійснювати особистісно-зорієнтоване навчання, формувати зусебіч розвинену особистість. Досягненню цієї мети мають бути підпорядковані навчальні курси в педагогічних ВНЗ, особливо курс методики навчання. Сказане насамперед стосується таких модулів, як принципи і методи навчання, урок, зокрема структурування уроку.
Органічне поєднання навчання, виховання і розвитку досягається в умовах розвивального навчання на уроці. Лише включившись в активне пізнання, учень може глибоко проникнути в систему рідної мови, засвоїти матеріал на рівні основних ідей навчального предмета, закономірностей і правил, навчитись використовувати здобуті знання та вміння для подальшого пізнання. Такий процес породжує внутрішні стимули учіння, сприяє перетворенню знань у переконання, розвиткові пізнавальної активності і самостійності учнів, посиленню виховного впливу навчання, вихованню національної самосвідомості, стає дійовою основою виховання громадянина. В умовах активної пізнавальної діяльності на уроці виникають великі можливості для формування гуманістичних і ділових стосунків учнів класу. Організація такого процесу значною мірою залежить від структурування уроку.
У світлі нових завдань визначився новий етап у розв’язанні проблеми структурування уроку в сучасних дидактиках і методиках. Оскільки урок складає цілісну систему, у якій усе взаємопов’язано: мотиви, цілі, добір змісту навчання, добір завдань, виконувана учнями сукупність навчальних дій, використовувані вчителем методи і способи організації навчальної діяльності учнів, структурна побудова уроку, результати учіння, здійснення розвивального навчання проявляється у якісній перебудові усіх його сторін. Цілі уроку сьогодні розглядаються як системне утворення, методи як способи організації і здійснення навчальної діяльності, спрямованої на досягнення усього комплексу, усього розмаїття цілей уроку.
Якщо звернутися до розгляду структури уроку протягом останніх двадцяти років, то неважко помітити, що різні дослідники по-різному називають генетичну клітинку або елемент структури уроку: етапом, кроком (М.М. Скаткін), навчальною ситуацією (О.О. Бударний), просто одиницею (В.С. Ільїн), моментом уроку (В. Фоменко), пізнавальним завданням (М.О. Данилов, В.І. Загвязинський) та ін. У багатьох працях увага звертається на ієрархію елементів, виявлення стрижня, на якому вибудовується структура уроку. Так, В. Фоменко вважає, що послідовність конкретних цілей, спрямованих на досягнення мети організації уроку, і складає той внутрішній стрижень, за яким розміщується навчальний матеріал та методичні прийоми. Кожен момент складає єдність конкретної мети, змісту та методичного прийому (Фоменко В.Т. Исходные логические структуры процесса обучения. — Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1985. — 222 с.).
Структурні частини уроку М.М. Скаткін називає кроками: «Структура кожного уроку відповідно до його логіки має бути чіткою, з логічним переходом від однієї частини уроку до іншої згідно з дидактичною метою уроку і закономірностями процесу навчання. Але цими частинами є не традиційне опитування, вивчення нового, закріплення і т. ін. у певному порядку та в однозначній формі, а кроки, що зумовлюють просування до мети уроку, тобто засвоєння його змісту» (Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Требования к современному уроку. — М.: Педагогика,1969; Совершенствование процесса обучения. — М.: Педагогика, 1971. — С. 11). Здійснюючи вивчення генетичної клітинки в побудові уроку української мови, ми виходимо з мікроетапів, які утворюються розв’язанням проміжних і супровідних цілей і, таким чином, складають черговий крок у досягненні навчальних, виховних і розвивальних цілей, акт навчання й учіння.
Сьогодні в теорії і шкільній практиці існують різні погляди на структуру уроку. Під час розгляду структури уроку у різних методичних працях по-різному враховується проблема створення оптимальних умов навчальної діяльності для кожного учня за колективного характеру навчальної діяльності на уроці.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Структура уроку української мови

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок