Головна Головна -> Реферати українською -> Сільське господарство -> ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Назва:
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,05 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
МЕЛЬНИК А.І., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УСМАНОВА Г.О., кандидат сільськогосподарських наук, Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ
Узагальнено результати визначення вмісту рухомих форм міді, цинку і кобальту в грунтах Чернігівщини за 1996-2006 роки. Розглянуто динаміку показників забезпеченості грунтів мікроелементами по зонах, запропоновано збільшити періодичність моніторингу мікроелементів у Лісостепу до 10 років.
The results of determination the quantities of mobile forms of copper, zinc and cobalt in soils of Chernigiv region for 1996-2006 years are generalized. The dynamics of providing indexes of soils by microelements was considered on zones. The periodicity of monitoring of copper, zinc and cobalt in Forest-steppe has been offered to increase to 10 years.
Постановка проблеми. Оптимізація живлення сільськогосподарських культур з метою формування високого і якісного врожаю передбачає забезпечення їх як макро-, так і мікроелементами. Дефіцит мікроелементів у грунті призводить до порушення різних фізіологічних процесів, зниження активності ферментів, відставання організму в рості та розвитку, послаблення його стійкості до несприятливих умов зовнішнього середовища.
Основним джерелом мікроелементів для рослин є ґрунт, а також надходження їх з органічними, складними мінеральними добривами та мікродобривами.
В останні роки обсяги застосування всіх видів добрив різко зменшилися, що негативно позначилося на стані агроекосистем, їх стійкості і сталості. Однією з причин цього є безповоротне вилучення людиною з кругообігу речовин у вигляді товарної частини врожаю великої кількості поживних речовин. Для збереження стабільності агроекосистем необхідне постійне їх поповнення елементами живлення, в тому числі і мікроелементами.
З огляду на це інформація щодо забезпечення ґрунтів мікроелементами є надзвичайно необхідною і важливою.
Огляд останніх публікацій. Важливе значення мікроелементів у регулюванні кількісних і якісних показників врожайності підкреслюють багато вчених [1, 2]. Просторова і часова варіабельність вмісту мікроелементів у ґрунтах вивчається вже досить давно. Доведено залежність валового вмісту їх від гранулометричного складу [3]. Але рухомість мікроелементів суттєво змінюється під впливом зміни кислотності, вмісту гумусу, техногенного забруднення, окисно- відновних умов тощо [4].
Результати моніторингу ґрунтів на вміст мікроелементів, тим більше одержані з використанням різних екстрагентів, необхідно оцінювати більш уважно, ніж макроелементи, оскільки різниця між дефіцитом і токсичним рівнем деяких мікроелементів дуже мала [1].
З огляду на це оцінка результатів визначення вмісту мікроелементів у різних грунтово- кліматичних зонах України, проведена багатьма дослідниками, сприятиме нагромадженню необхідних обсягів даних для уточнення програми і регламенту подальших досліджень [4-6]. На це спрямовано й узагальнення результатів наших досліджень, проведених в умовах Лівобережного Полісся та Лісостепу.
Матеріали і методика досліджень. Об'єкт досліджень - ґрунти Чернігівської області. Вміст мікроелементів у них проводили в ході VII і VIII турів агрохімічного обстеження земель в 19962006 роках.
Дослідження проводили згідно з чинними методиками агрохімічного обстеження та агрохімічної паспортизації земель. Вміст міді, цинку і кобальту визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115 з використанням ІнНСІ, яка вилучає з ґрунту потенційно доступні рослинам форми мікроелементів [7]. Оцінку отриманих даних проводили за градаціями Пейве - Рінкіса та відповідних методик [8, 9]. Усього узагальнено результати 28 тисяч зразків ґрунту.
Результати досліджень та їх обговорення. Територія Чернігівської області розміщена на перетині Лівобережного Полісся і Лівобережного Лісостепу. В Лівобережному Поліссі переважають дерново-підзолисті зв'язно-піщані та супіщані ґрунти - 68 % орних земель, в лісостеповій частині області - чорноземні легкосуглинкові ґрунти, які займають 84 % площ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок