Головна Головна -> Реферати українською -> Технічні науки -> Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств

Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств

Назва:
Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,84 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК [338.48 : 621] : 339.9 А. О. Фатенок-Ткачук
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств
Виділено групи найбільш впливових факторів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності за допомогою експертного опитування. На основі багатофакторної лінійної регресії побудовано економіко- математичні моделі залежності відібраних факторів та обсягу експорту, що дозволило визначити вплив цих факторів на розвиток середньостатистичного машинобудівного підприємства на зовнішніх ринках і виділити ті чинники, що мають найбільшу силу впливу.
фактори впливу, розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, стратегічне планування, багатофакторна лінійна регресія, машинобудівне підприємство
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.
Реалізація інноваційної моделі розвитку України передбачає необхідність ефективного використання різних форм інтеграції у глобальний ринок вітчизняних машинобудівних підприємств. Нагромаджений людський капітал, науково-виробничий потенціал дають підстави стверджувати про доцільність і можливість експорту високотехнологічної промислової продукції, якою є продукція машинобудування.
Зовнішньоекономічна діяльність більшості машинобудівних підприємств носить стихійний характер, не відзначається стабільністю та логічною впорядкованістю, що значно послаблює їх конкурентні переваги на міжнародних ринках. Ключовим напрямом усунення вказаних вище негативів має стати формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, що дасть змогу машинобудівним підприємствам адекватно реагувати на коливання ринкової кон'юнктури і максимально ефективно використовувати існуючі резерви розширення власної ніші на ринку.
Під час формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності необхідно враховувати рівень впливу окремих факторів. Мінімізація дестабілізаторів і врахування позитивних чинників на перших етапах стратегічного планування дозволять здійснити заходи щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Цілі статті - виявити та оцінити вплив факторів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства за допомогою багатофакторних моделей.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення проблеми. Питаннями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та особливостям її стратегічного планування займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Багрова, Л. Батченко, В. Власюк, В. Гриньова, А. Градов, М. Дідківський, О. Кіреєв, О. Кириченко, Ю. Козак, В. Козик, А. Кредісов, Л. Ліпич, Ю. Макогон, О. Мельник, А. Мокій, В. Новицький, Л. Стровський, І. Фамінський, Т. Циганкова, О.Чугай, І. Школа тощо.
Більшість авторів фактори зовнішнього середовища, що впливають на розвиток ЗЕД підприємства наводять описово не групуючи їх за певними ознаками. Ґрунтовні дослідження у цьому напрямку були здійснені Ю. Козаком, Н. Логвіновою. Ці автори описали зміни та особливості стану економіки України, які, на їхню думку є позитивними і негативними факторами впливу на ЗЕД [3, С. 149-150]. Крім того, виділяються обставини, які перешкоджають успішній діяльності підприємств за межами країни [1, С. 52-55].
Однак, в літературі та практиці, не достатньо системною є ідентифікація факторів впливу на зовнішньоекономічну активність підприємств, методика аналізування умов зовнішнього середовища не забезпечує належного рівня формалізації експортно- імпортних операцій, відзначається декларативністю пропозицій щодо мінімізації ризиків внаслідок форс-мажорних ситуацій та встановлення взаємозв'язку між результативністю виходу на зовнішній ринок та окремими соціально-економічними й виробничо- технічними факторами. У цих реаліях ідентифікація та оцінка факторів впливу на розвиток ЗЕД є актуальним питанням для дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
На етапі оцінювання зовнішнього середовища у процесі формування стратегії, завдання підприємства полягає у виділенні тих груп факторів, які мають найбільший вплив на розвиток ЗЕД.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок