Головна Головна -> Реферати українською -> Технічні науки -> Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

Назва:
Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,04 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Пошукова робота
Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю


В останні роки основною тенденцією розвитку економіки на світовому, євро-пейському та регіональних рівнях є інтенсифікація та поширення міжнародної торгівлі споріднених з нею або тих, що її підтримують, видів діяльності. З поступовим усунен-ням торгівельних та технічних бар’єрів, лібералізацією економіки в багатьох країнах цей розвиток все більше прискорюється спираючись на технічний прогрес. Важливу роль в інтеграційних процесах, що відбуваються у світовій торгівлі, має Генеральна Угода з тарифів та торгівлі (GATT), яка з 1995 року стала складовою частиною ново-ство-реної Всесвітньої організації з торгівлі (WTO).
Створення транснаціональних компаній, збільшення кількості міжурядових угод щодо взаємної діяльності або кооперації в різних галузях економіки є ще одним важ-ливим чинником для посилення цієї тенденції. Суттєву роль в економічній політиці в багатьох країнах світу відіграє їх прагнення до створення єдиного економічного про-сто-ру та нове відношення до споживачів.
Все це призвело до інтенсивної конкуренції на міжнародних ринках умовах, ко-ли одночасно зросла важливість вирішення проблем захисту прав та інтересів спожи-вачів, надійного забезпечення безпеки життя та здоров’я населення, охорони навко-лиш-нього середовища та створення умов для відтворення, раціонального енерго-споживання тощо.
В умовах конкуренції виробники часто відчувають підвищену потребу в допо-мозі інших членів економічних процесів для доказу і перевірки того, що їх продукція і послуги відповідають вимогам законодавства, прийнятним національним, міжнарод-ним або регіональним стандартам. Часто ці перевірки не є справою вибору самих ви-роб-ників, а встановленою законодавством нормою. На даному етапі розвитку світової економіки підприємства або торгівельні посередники пристосовуються до нових глобальних торгівельних моделей слідом за змінами у всьому світі. Мінливе обличчя торгівлі відбиває ці зміни, як у дзеркалі. У межах цих процесів йде швидка еволюція систем стандартизації, оцінювання відповідності та сертифікації, зв’язана з під-вищенням їх ролі в сприянні міжнародному обміну товаром і послугами,
Необхідність глобального системного підходу до оновлення засад міжнародної тор-гівлі та їх взаємоузгодження з вирішенням багатьох економічних, соціальних, полі-тичних, науково-технічних проблем стимулювала розвиток діяльності в галузі мет-рології, сертифікації, стандартизації та акредитації і споріднених видах діяльності не тільки в напрямку їх поширення, але й у напрямку їх суттєвого удосконалення та пере-будови.
Нормативні документи, які розробляються провідними міжнародними ор-ганізаціями з стандартизації (ISO, IEC) та іншими міжнародними, регіональними і на-ціо-нальними організаціями з стандартизації, встановлюють і удосконалюють важливі елементи механізму функціонування міжнародних систем метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації.
Україна з 1993 року є членом Міжнародної організації з стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), з 1997 року Міжнародної організації з законодовчої метрології (OLML) і членом-кореспондентом Європейського комітету з стандартизації (CEN).
Міжнародні організації з метрології
. Міжнародна організація мір і ваг
Випробовування і контроль якості продукції, сертифікація, акредитація метро-логічних лабораторій пов’язані з діями, що основані на національних системах вимірю-вань. При оцінюванні продукції за вимогами стандартів здійснюються вимірювання різ-них параметрів, починаючи від характеристик самої продукції до параметрів зовнішніх впливів при її зберіганні, транспортуванні та використанні. При сертифікаційних випро-бовуваннях, встановлюється відповідність товару обов’язковим вимогам, методика і прак-тика вимірювань безпосередньо впливає на відповідність результатів, що пов’язано з визнанням сертифікату. Отже, метрологія буде забезпечувати інтереси між-народної торгівлі, якщо буде дотримана єдність вимірювань, як необхідна умова відповідності результатів випробувань і сертифікації продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок