Головна Головна -> Реферати українською -> Технічні науки -> Типи систем імпульсно-фазового керування

Типи систем імпульсно-фазового керування

Назва:
Типи систем імпульсно-фазового керування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,69 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Типи систем імпульсно-фазового керування
3.1.Загальні вимоги до СІФК.
СІФК повинна відповідати наступним вимогам:
1) забезпечувати достатню для вмикання тиристорів амплітуду на-пруги і струму імпульсів керування - (10...20) В, (20...2000) мА;
2)забезпечувати високу крутизну фронтів імпульсів -(150...200)В/ел.градус;
забезпечувати регулювання величини кута б у заданому діапа-зоні з необхідною точністю;
забезпечувати симетрію імпульсів керування по фазах випрямляча;
забезпечувати достатню для надійного вмикання тиристорів три-валість імпульсів керування - взагалі їх тривалість може складати (р-б),але це неекономічно, достатньо, щоб вона була такою, коли струм через тиристор за час дії імпульсу перевищує величину струму утримання;
6) мати високу завадостійкість.
Залежно від кількості каналів, для яких формуються імпульси керу-вання, СІФК поділяються на одно- та багатоканальні.
За способом керування бувають СІФК з горизонтальним, вертикаль-ним та цифровим (дискретним) керуванням.
За принципом дії вони поділяються на синхронні (коли відлік затрим-ки видачі імпульсів керування ведеться від незмінної фази мережі) та асинхронні (відлік затримки ведеться від попереднього імпульсу).
Затримка і-го імпульсу у синхронних СІФК
(3.1)
де т - число фаз випрямляча;
і - порядковий номер імпульсу;
- регульована затримка і-го імпульсу;
- початкова фаза напруги мережі (нерегульована затримка).
Затримка імпульсу у асинхронних СІФК
(3.2)
де - часова затримка попереднього імпульсу.
Асинхронні СІФК можуть використовуватися лише у замкнених сис-темах автоматичного регулювання (САР). Тому більше розповсю-дження знайшли синхронні СІФК, які використовуються як у замкнених, так і у розімкнених САР.
3.2.СІФК з горизонтальним керуванням
У СІФК, що реалізують горизонтальний спосіб керування, керуючий імпульс генерується, коли спеціальна змінна - керуюча напруга - про-ходить через нуль.
Затримка імпульсу регулюється зміною фази керуючої напруги відносно напруги мережі, тобто ніби зсувом керуючої напруги горизон-тально.
Розглянемо роботу СІФК з горизонтальним керуванням на прикладі одного каналу багатоканальної системи керування, структурна схема якого зображена на рис.3.1
Рис.3.1.Структурна схема каналу багатоканальної СІФК з горизонтальним керуванням.
На схемі позначено:
С - синхронізатор;
ГЗН - генератор змінної напруги;
МФО - мостовий фазообертач (забезпечує регулювання фази на-пруги и1 від 0 до );
ФЗП - фазозсувний пристрій;
ФІ - формувач імпульсів (виробляє прямокутні імпульси напруги при проходженні ик через 0);
ПП- підсилювач потужності (підсилює потужність керуючого ім-пульсу до рівня, необхідного для надійного вмикання тиристора).
На рис.3.2 наведені часові діаграми роботи такої СІФК.
Рис.3.2. Часові діаграми роботи СІФК з горизонтальним керуванням
Схема мостового фазообертача та діаграма напруг на ньому зобра-жена на рис.3.3. Вона складається із трансформатора ТV з двома півобмотками, змінного резистора К та конденсатора С.
 
б)
Рис.3.3. Мостовий фазообертач (а) та його діаграма напруг (б)
исd - керуюча напруга (ик).
При зміні опору резистора R від нуля до нескінченності кут зміню-ється від 0 до .
До недоліків такої схеми слід віднести:
досить високу інерційність, зумовлену перехідними процесами у RС-колі при вмиканні напруги;
критичність до форми і частоти вхідної напруги (напруги мережі);
складність забезпечення ідентичності величини а в багатоканаль-них СІФК;
відносну складність автоматизації процесу регулювання (регу-лювання величини опору R).
Це обмежує використання горизонтального способу керування.
3.3.СІФК з вертикальним керуванням.
Більш широко застосовуються СІФК, що реалізують вертикальний спосіб керування, за якого керуючий імпульс генерується в момент зрівняння напруги, що змінюється лінійно, та постійної опорної напру-ги керування. Цей процес ілюструють часові діаграми, наведені на рис. 9.43, де позначено:
uл - лінійно змінювана напруга;
Uо - опорна напруга.
Кут керування змі-нюється зі зміною Uo - ніби по вертикалі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Типи систем імпульсно-фазового керування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок