Головна Головна -> Реферати українською -> Технічні науки -> Напівпровідникові діоди

Напівпровідникові діоди

Назва:
Напівпровідникові діоди
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,22 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Напівпровідникові діоди
Визначення та класифікація
Напівпровідниковий діод - це електроперетворювальний напівпровід-никовий прилад, побудований на одному випрямному та двох невипрямних (омічних) контактах. Властивості, технічні характеристики і парамет-ри НД визначає випрямний електричний перехід. Для формування таких переходів, створюючи діоди, використовують p-n-переходи, гетеропереходи та контакти метал - напівпровідник. Таким чином, НД є двопорожнин-ним напівпровідниковим приладом з несиметричною ВАХ. Кристал напів-провідника з випрямним переходом монтується в металевому або коваро-вому корпусі НД, що забезпечує стабільні експлуатаційні характеристики і параметри діода під час дії зовнішніх дестабілізувальних факторів (нагрі-ванні, дії вологи, механічних навантаженнях тощо). Для з'єднання діодів та інших напівпровідникових приладів із зовнішніми електричними кола-ми їхні корпуси мають відповідну кількість виводів.
Найпоширенішими є НД з р-п-переходом. Ділянці з низькою концентра-цією домішкових атомів властива зазвичай електронна провідність (провід-ність n-типу); її називають базою або катодом. Це - вивід діода, від якого струм тече в зовнішнє електричне коло. Товщина бази значно більша від товщини високолегованої ділянки з дірковою провідністю (провідністю p-типу), яка межує з базою; її називають емітером або анодом. Це - вивід діода, до якого струм тече із зовнішнього електричного кола. Для вмикання НД у пропускному напрямі на анод, так само як і у високовакуумних діодах, подається позитивна напруга. Електрод анода позначають на корпусі НД. Для створення якісного омічного контакту із слаболегованою n-базою її в місці контакту додатково легують донорами з концентрацією ~ 1019 см-3. Отже, реальні діоди мають структур p+ -п-n+. Такий технологічний при-йом широко використовують для підключення зовнішніх виводів в інших напівпровідникових приладах та інтегральних схемах.
У випрямному електричному переході та прилеглих до нього ділянках відбуваються різні фізичні процеси, які можуть забезпечити: випрямлення за рахунок асиметрії ВАХ; нелінійне зростання струму зі збільшенням на-пруги; лавинне розмноження носіїв заряду крізь потенціальний бар'єр прямого електричного переходу як у разі запірного, так і (у відповідних умовах) пропускного напряму вмикання напруги; зміну бар'єрної ємності зі зміною напруги; накопичення і розосередження неосновних носіїв заря-ду в прилеглих до випрямного переходу зонах; зміну електропровідності під дією опромінювання; некогерентне оптичне випромінювання.
Усі ці фізичні ефекти та явища, що визначають механізм роботи при-ладу, використовують для створення широкої номенклатури НД: випрям-них, змішувальних, детекторних, перемикальних, обернених, з різким відновленням зворотного опору, стабілітронів, стабісторів, шумових і тунельних, варикапів, діодів Шотткі. Деякі із цих ефектів є небажаними і навіть шкідливими в одних діодах, але в інших діодах ці самі ефекти служать основою принципу дії.
Наведені функціональні групи є основним критерієм класифікації НД. Крім того, їх класифікують за матеріалами, використовуваними для виго-товлення електричних переходів, за конструктивно-технологічними осо-бливостями, за параметрами (струмом, напругою, потужністю, швидкоді-єю), за типом корпусу.
За типом матеріалу НД поділяють на германієві, кремнієві та діоди з арсеніду галію (це не стосується фото- і світлодіодів).
За конструктивно-технологічними особливостями НД класифікують за структурою і технологією формування електричних переходів (площинні, точкові, мікросплавні).
Точкові та мікросплавні діоди використовують у пристроях, які пра-цюють у діапазоні надвисоких частот. їх виготовлення ґрунтується на операції епітаксії та імплантації домішок. Сплавну технологію викорис-товують обмежено.
Особливості різних типів НД фіксують в умовних позначеннях та мар-куванні, в основу яких покладено літерно-цифровий код, що відображає інформацію про напівпровідниковий матеріал, підклас (або групу) прила-дів, призначення (параметр або принцип дії), порядковий номер розроб-ки, класифікацію за параметрами та додаткову інформацію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Напівпровідникові діоди

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок