Головна Головна -> Реферати українською -> Технічні науки -> Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.

Назва:
Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,90 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему:
Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.


Фактори, що обумовлюють якість продукції. Елементи системи якості
В умовах ринкових відносин якість забезпечує і гарантує підпри-ємство. А якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине: автоматично робить це той самий ринок, але нормальний ринок, із зба-лансованим попитом і пропозицією.
У 60-70-ті роки вважали,що для успіху виробника достатньо, щоб про-дукції було багато і вона була дешевою. У 80-ті роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу насамперед на якість продукції. Отже, конкуренто-спроможною могла стати лише продукція, яка мала, за інших рівних умов, меншу виробничу собівартість і вищу якість.
В 1982 р. у США була видана книга Едварда Демінга Якість, про-дуктивність, конкурентоспроможність, в якій автор виклав свою концеп-цію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих постулатів.
Рис.3.1. Петля якості, або типові стадії життєвого циклу, на яких
забезпечується якість продукції
На якість продукції впливають численні фактори, які діють і самос-тійно, і у взаємозвязку між собою, як на окремому етапі життєвого циклу продукції, так і на кількох. Усі фактори обєднані у 4 групи: технічні, організаційні, економічні і субєктивні.
До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного звязку елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія ви-готовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та ін.
Нині весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методич-ною її основою є так звана петля якості, яка у класичному варіанті має такий вигляд (рис.3.1).
До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеці-алізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок подання і здавання продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), техніч-ного обслуго-вування, ремонту та ін.
Організаційним факторам, на жаль, ще не приділяється стільки уваги, як технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовлені ви-роби внаслідок поганої організації виробництва, транспортування, експ-луатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість.
До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рі-вень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та ін.
Економічні фактори особливо важливі під час переходу до ринкової економіки. Вони водночас виконують контрольно-аналітичні і стимулюючі функції. До перших належать такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виро-бів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючими факторами є ціна і зар-плата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення якос-ті. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи з підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. Ви-роби ж з вищою ціною повинні бути високої якості.
У забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова йде про субєктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті ви-ще фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів. Але якщо у процесі функціонування технічних фак-торів роль субєктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з викорис-танням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє техноло-гічний процес від участі людини, то в організаційних факторах субєктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова захо-дить про способи і форми експлуатації і споживання виробів.
Вимоги до елементів системи якості
До елементів системи якості належать документально оформлені ви-моги ринку (або конкретних замовників чи споживачів), функції сис-теми, її організаційна структура, документація, методи, правила та тех-нологія вико-нання функції, ресурси, зокрема фінансові, інформаційна система.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок