Головна Головна -> Реферати українською -> Технічні науки -> Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Назва:
Акредитація у Системі УкрСЕПРО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,98 KB
Завантажень:
515
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Пошукова робота:
Акредитація у Системі УкрСЕПРО


Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації
. Загальні вимоги
Згідно з ДСТУ 3411-96 органами з сертифікації можуть бути акредитовані дер-жавні організації, що мають статус юридичної особи та можуть бути визнані третьою стороною.
Діяльність органу з сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу з сертифікації на підставі укладеної з ним угоди.
Організація може бути акредитована як орган з сертифікації, якщо вона є неза-лежною від розробника, виробника, постачальника, споживача і має компетентність, яка дозволяє їй проводити сертифікацію у заявленій галузі акредитації.
Для цього організація повинна мати:
організаційну структуру, адміністративні та юридичні права для управ-ління роботами з сертифікації у заявленій галузі акредитації;
компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результа-тами атестації;
актуалізований фонд нормативних документів на продукцію та методи її випробувань;
систему двосторонніх зв‘язків з виробниками або постачальниками сер-тифікованої продукції, яка забезпечує своєчасне їх інформування про заплановані змі-ни вимог нормативних документів на продукцію, що повинно бути документально під-тверджено;
договірні зобов’язання з акредитованими в Системі випробувальними ла-бораторіями (центрами) для проведення випробувань продукції з метою сертифікації, а в разі необхідності — з органами з сертифікації систем якості;
штатний персонал, який веде технічний нагляд за виробництвом серти-фікованої продукції, або договори на проведення нагляду з органами з сертифікації си-стем якості чи з територіальними центрами стандартизації, метрології та серти-фікації Держстандарту України;
статут, що визначає її діяльність;
положення про орган з сертифікації продукції;
настанову з якості;
комплект організаційно-методичних та нормативних документів системи сертифікації продукції в заявленій галузі акредитації;
документи, що встановлюють правила та порядок проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;
досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документально за ре-зуль-татами виконаних робіт. Орган з сертифікації повинен забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.
Орган з сертифікації повинен здійснювати внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості згідно з вимогами Настанови ISO/ІЕС 56 з документальним оформленням результатів перевірок, які мають бути доступними для осіб, що здійснюють інспекційний контроль.
Дії органу з сертифікації не повинні мати дискримінаційного характеру. Вимоги до органу з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/ІЕС 39, 40 та європейського стандарту ЕN 45011.
3.1.2. Вимоги до документації органу з сертифікації
Орган з сертифікації повинен мати «Положення про орган з сертифікації...» та «Настанову з якості», яка повинна містити всю інформацію, необхідну для ефек-тивного функціонування системи забезпечення якості, в тому числі:
заяву про політику в галузі якості;
стислий опис юридичного статусу органу з сертифікації;
кваліфікацію та повноваження як штатного, так і позаштатного персоналу органу з сертифікації;
процедури підбору та навчання персоналу органу з сертифікації;
процедури, пов’язані з розглядом апеляцій;
процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості;
повноваження Ради органу з сертифікації;
організаційну структуру, відповідальність та розподіл функцій між виконавчими групами;
копії атестатів акредитації та паспортів випробувальних лабораторій (цен-трів), що зай-няті в проведенні випробувань продукції, яка сертифікується;
перелік субпідрядників, копії атестатів їх акредитації або інших доку-ментів, що підтверджують їх компетентність;
посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов’язки і відпо-відальність та ін.
У разі наявності затвердженого порядку сертифікації однорідної групи про-дукції, що міститься в галузі сертифікації конкретного органу він (за необхідності) може розробляти доповнення до цього порядку щодо окремих процедур, які враховують специфіку діяльності органу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Акредитація у Системі УкрСЕПРО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок