Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Посiв та захист сої вiд хвороб

Посiв та захист сої вiд хвороб

Назва:
Посiв та захист сої вiд хвороб
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,14 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Посiв та захист сої вiд хвороб


Соя дуже вимоглива до умов вирощування. Особливi вимоги у неї до тепла i вологи як у перiод посiву, так i протягом усього вегетацiйного перiоду. Роль термiчного фактора зростає вiд проростання насiння до формування бобiв i дещо знижується лише пiд час дозрiвання. Тому особливої уваги потребує добір сорту, стролки та густота посіву. Соя дуже вимоглива до умов вирощування. Особливi вимоги у неї до тепла i вологи як у перiод посiву, так i протягом усього вегетацiйного перiоду. Роль термiчного фактора зростає вiд проростання насiння до формування бобiв i дещо знижується лише пiд час дозрiвання. Строки посіву сої Для одержання високого врожаю сої важливе значення має зважений пiдхiд до вибору оптимального строку сiвби, поєднання обробки насiння протруйником i ризоторфiном та пiслясходової обробки фунгiцидами. Вiд цього залежить дружнiсть i своєчаснiсть появи сходiв, їх життєздатнiсть, темпи росту i розвитку рослин, формування генеративних органiв, стiйкiсть посiвiв до пошкоджень шкiдниками, хворобами, а також величина та якiсть урожаю насiння сої. Дослiдження iз вивчення цих питань ранiше проводили в зонi Степу, останнiми роками — у дослiдному господарствi “Бохоницьке” Iнституту кормiв УААН на полях лабораторiї селекцiї та технологiї вирощування зернобобових культур. Об’єктом дослiджень був новий високопродуктивний середньоранньостиглий сорт сої Агат селекцiї Iнституту кормiв УААН та Красноградської дослiдної станцiї Iнституту зернового господарства, занесений до Реєстру сортiв рослин України з 2000 року. У багаторiчних дослiдах у зонi Степу встановлено, що для сої характерна значна мiнливiсть польової схожостi насiння залежно вiд строкiв сiвби, що пов’язано з рiзним температурним режимом у перiод проростання насiння та недостатністю вологи в посiвному шарi грунту — у разi запiзнення iз сiвбою i висихання посiвного шару. Для цього регiону, в середньому за 15 рокiв, за раннього строку сiвби — 18—20 квiтня (переважно грунт прогрiвався до 6—8°С), середня тривалiсть перiоду сiвба — сходи становила 17 днiв, 28—30 квiтня — 15, 8—10 травня — 11, 18—20 травня — 9, 28—30 травня — 8 днiв. Польова схожiсть насiння за сiвби 18—20 квiтня становила 63,7%, 8—10 травня — 80,4%, 28—30 травня — 70,1%. Нашi дослiди показали, що висока польова схожiсть насiння i продуктивнiсть посiву забезпечуються за висiвання крупної i середньої його фракцiї. Насiння дрiбної фракцiї значно поступається за урожайними якостями крупнiй та середнiй фракцiям. Тому вибiр оптимального строку i посiв якiсним насiнням має вирiшальне значення для одержання дружних i рiвномiрних сходiв та забезпечення необхiдної густоти рослин, яка значною мiрою визначає врожайнiсть посiву сої. В умовах Центрального Лiсостепу України також спостерiгається зворотна залежнiсть тривалостi перiоду сiвба — сходи вiд середньодобової температури грунту в перiод посiву. Так, вiдмiчено: що вищою була температура грунту під час сiвби, то коротшим був перiод сiвба — сходи, i навпаки, за нижчої температури цей перiод подовжувався. Так, у цьому регiонi в середньому за 1999—2000 роки за сiвби сої при температурi грунту 10°С на глибинi 10 см, що припадала на 20 квiтня, довжина перiоду сiвба — сходи становила 21 день, тодi як за сiвби за рiвнем термiчного режиму 12°С у грунтi на цiй глибинi та за температури 14°С в грунтi на глибинi 10 см, що припадала, вiдповiдно, на 1 та 10 травня, цей перiод зменшувався на 6—8 днiв. До того ж, встановлено, що строк сiвби значною мiрою впливав на показник польової схожостi, особливо на тих дiлянках, де насiння сої перед сiвбою обробляли протруйником Вiтавакс 200 ФФ (2,6 л/т) та ризоторфiном. Вона перебуває в зворотнiй залежностi вiд тривалостi досходового перiоду: що вiн був коротшим, то вищою була польова схожiсть насiння i навпаки. Так, за обробки насiння сої перед сiвбою протруйником i ризоторфiном спостерiгалось пiдвищення польової схожостi насiння сої за першого строку сiвби з 70,2 до 76,2%, за другого — з 81,2 до 85,4 i третього — з 74,8 до 82,0%.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Посiв та захист сої вiд хвороб

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок